Festival Forensische Zorg - Spanning

Voorstel indienen

Span je in!
Spanningsveld, ontspanning, overspanning, de batterij opladen, hoogspanning, ontlading: met het thema van FFZ2020 kun je vele kanten op. Wat zijn jouw associaties bij het thema? En zie je kans dit in een boeiende vorm te gieten voor een sessie tijdens het Festival? In een interactieve workshop, een korte presentatie of een scherp debat? Of wellicht een yogales of een spannend spel? Span je in en wees creatief, zodat ook dit jaar weer onze formule werkt: een dag voor en door professionals in de forensische zorg.

Spelregels
Niet alleen de programmaraad bepaalt welke voorstellen een plek krijgen in het programma. Het publiek stemt mee. Hierdoor kun je van tevoren aangeven welk interessant voorstel volgens jou absoluut niet op het programma mag ontbreken. Zo werkt het:

  • Bedenk een praktisch haalbaar programmaonderdeel dat aansluit bij het thema Spanning
  • Omschrijf het spanningsveld en motiveer hoe je dat in je sessie verwerkt.
  • Dien je voorstel op uiterlijk 20 oktober 2019.
  • Begeleid je voorstel met een concrete en wervende tekst. Waarom verdient jouw idee een plaats op het festival? Welk spanningsveld betreft het? Hoe pakken jullie dat aan? Wat leren we ervan?
  • De voorstellen worden tussen 22 oktober en 1 november op de website gepubliceerd. In die periode kan er gestemd worden.
  • Verzorg je eigen pr: informeer je professionele netwerk over je voorstel en vraag ze op jou te stemmen.
  • Scoort jouw voorstel hoog? Dan is de kans groot dat jouw programmaonderdeel daadwerkelijk wordt opgenomen in het programma van FFZ.
  • De programmaraad stelt het definitieve programma vast.
  • Tussen 7 en 12 november ontvang je een terugkoppeling op je ingediende voorstel.

Voorstellen met een commercieel karakter of afkomstig vanuit een commerciële organisatie worden afgewezen.

Vrijkaarten
Wanneer je een workshop, debat of ervaringsterras organiseert, krijg je twee vrijkaarten.
Organiseer je een talk, krijg je één vrijkaart. Kom je met meer personen, dan betalen ze de normale toegangsprijs.

 

Gaat u akkoord met bovenstaande spelregels? *
 
Gegevens indiener
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
 
Organisatie *
Functie *
 
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Bevestig e-mailadres *
 
Jouw voorstel
Beschrijf je voorstel zo concreet, beeldend en wervend mogelijk. Dus hoe beter jij je voorstel beschrijft des te groter de kans op een podiumplaats!
 
Op welk spanningsveld heeft jouw voorstel betrekking? *
Kun je dat ook motiveren?
(Gebruik hier tussen de 30 en 60 woorden voor.)
 
Titel van het programmavoorstel *
 
Beschrijf je jouw voorstel zo concreet, beeldend en wervend mogelijk. *
Dus hoe beter jij je jouw voorstel beschrijft des te groter de kans op een podiumplaats!
 
Mijn voorstel is interessant voor anderen, omdat... *
 
Kies een werkvorm *
Anders namelijk... *
 
Gegevens spreker(s)
Aantal sprekers *
 
 
 
 
* verplichte velden