Festival Forensische Zorg - Veiligheid

Actueler dan ooit: veiligheid

Instellingen in de forensische zorg liggen al jaren onder een vergrootglas en dat wordt in deze tijden van sociale media alleen maar meer. Politiek en maatschappij stellen steeds hogere eisen aan het werk van medewerkers in de forensische zorg: fouten worden niet getolereerd. Begrijpelijk, want elk incident is er één te veel. Tegelijkertijd kiezen we in dit land voor resocialisatie, en dat neemt nu eenmaal risico’s met zich mee. Een aantal recente incidenten heeft geleid tot de conclusie dat er veranderingen nodig zijn, onder andere op het gebied van veiligheid, het inschatten van risico’s en maximale toerusting van medewerkers. Tijdens FFZ 2019 geven we het thema veiligheid daarom alle aandacht en bekijken we het vanuit zoveel mogelijk perspectieven.

1. Veiligheid IN de instelling: medewerkers
Als medewerker in de forensische zorg werk je in een bijzondere setting. De mensen met en voor wie je werkt krijgen hun behandeling omdat ze een delict hebben gepleegd. De een werkt daarbij de hele dag achter gesloten deuren, de ander probeert in een open setting deze doelgroep te behandelen of weer op weg te helpen in de maatschappij. Of je nou intra- of extramuraal werkt: het is van groot belang dat jij je veilig voelt en je gesteund weet door voldoende goed opgeleide collega’s. Voel jij je veilig? Hoe kunnen we jouw veiligheid verder bevorderen? En hoe zorgen we voor die broodnodige nieuwe collega’s? 

2. Veiligheid IN de instelling: cliënten
Binnen een forensische zorginstelling moeten ook cliënten zich veilig voelen. Tussen medewerkers en cliënten én tussen cliënten of gedetineerden onderling kunnen spanningen bestaan die een gevoel van onveiligheid geven. En juist spanning is niet bevorderlijk voor de sfeer op de afdeling en het welbevinden van de cliënten. Met alle risico’s van dien. Hoe creëren we een veilige sfeer in onze instellingen? Hoe verbeteren we het risicomanagement? Welke veiligheidsmaatregelen zou jij graag zien? 

3. Veiligheid VAN de instelling
Ook het gebouw en het ontwerp van een instelling spelen een rol. Een gevoel van vrijheid in beslotenheid, kleurgebruik, inrichting: allemaal aspecten die meespelen bij het thema veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook de inzet van drugshonden op gezette tijden. Vaak hebben we het dan over het creëren van een gevoel van veiligheid. Maar hoe meet je zoiets subjectiefs? Welke praktische oplossingen zie jij voor nog meer veiligheid van onze instellingen? Zijn er nieuwe technologieën die kunnen helpen de veiligheid te vergroten? 

4. Een veilige samenleving
Na hun straf en behandeling komen de meeste cliënten weer terug in de samenleving, vaak na een overgangsperiode van begeleid en onbegeleid verlof. Met hoeveel waarborgen omkleed ook, recente incidenten laten zien dat het gruwelijk mis kan gaan. Dat leidt niet alleen tot maatschappelijk verontwaardiging, maar ook tot een gevoel van onveiligheid in de samenleving en bij omwonenden. Vaak heerst de gedachte: resocialisatie, ok, maar niet in mijn buurt. Wat kan hierin verbeterd worden? Welke ondersteuning bieden risicotaxatie-instrumenten? Maar ook: als de verwachtingen van de buitenwereld té hoog zijn, hoe temperen we die? 

5. Veiligheid: de dilemma’s
De veiligheid van medewerkers, cliënten en samenleving staan soms op gespannen voet met elkaar. De veiligheid voor de een is de beperking van vrijheid voor de ander. Slachtoffers zullen een gevoel van onveiligheid ervaren als ze horen dat de dader op vrije voeten komt, zeker als het een zedendelinquent betreft. Maar in Nederland geven we resocialisatie een kans. Dat legt ook een verantwoordelijkheid bij burgemeesters van gemeenten waar de ex-delinquent gaat wonen. Toch zijn sommigen terughoudend in het meewerken aan woonruimte. Welke dilemma’s kom jij tegen op het gebied van veiligheid? Ken jij praktijkvoorbeelden die deze dilemma’s scherp blootleggen?