× Dashboard Helpdesk Contact Registreren Inloggen

Geen opleiding voor LVB-begeleiding? Gelukkig is er LifeWise!

Spreker(s)
Julia Braun (Stichting Middin)

Omschrijving
Bij ongeveer 40% van mensen in detentie is een verdenking van een licht verstandelijke beperking. Een groot deel van de professionals uit het forensische werkveld heeft geen specifieke opleiding gevolgd die gericht is op deze doelgroep. De reden is simpel: een dergelijke opleiding is niet beschikbaar. Maar hier is wel grote behoefte aan. Vijf grote organisaties in Nederland werken daarom met LifeWise. In het filmpje wordt uitgelegd hoe het methodisch kader LifeWise een forensische hulpverlener ondersteunt in het begeleiden van de forensische cliënt met een LVB.
Het doel van LifeWise is tweeledig: het reduceren van stress bij (jong)volwassenen met LVB+ en het verminderen van handelingsverlegenheid bij begeleiders die werken met deze doelgroep. Kenmerkend voor de begeleiding van mensen met een LVB is dat 'geen dag hetzelfde is'. Er wordt van de begeleiders een hoge mate van aanpassingsvermogen en creativiteit verlangd. Ze moeten kunnen inspelen op de situatie die steeds verandert. LifeWise helpt je bewust bekwaam te werken en datgene wat je in je opleiding of trainingen hebt geleerd toe te passen op deze specifieke doelgroep.

Interessant voor jou omdat
LifeWise de hulpverlener helpt om kennis bewust in te zetten in de begeleiding van een forensische cliënt met een licht verstandelijke beperking. Dit neemt veelvoorkomende handelingsverlegenheid voor deze doelgroep weg.

Type sessie
De zeepkist


naar boven