× Dashboard Helpdesk Contact Registreren Inloggen

Dicht bij (ex-)zedendaders: COSA in vrijwillig kader

Terugkijken

I.v.m het interactieve karakter van deze sessie is het i.v.m. de privacy van de deelnemers niet mogelijk deze sessie terug te kijken.

Spreker(s)
Jens Thomassen (Exodus Zuid Nederland)
Mayon Grooten (Exodus Zuid-Holland)

Omschrijving
In het najaar van 2020 was 'pedo-jagen' volop in het nieuws, met als triest dieptepunt een fatale mishandeling in Arnhem. Het is een bevestiging van het stigma waar veel zedendaders mee te maken hebben. Veel (ex-)zedendaders leven in een sociaal isolement en hebben moeite om te participeren in de samenleving.
COSA, Cirkels van Ondersteuning en Aansprakelijkheid, heeft zich wereldwijd bewezen als effectieve methodiek om recidive te voorkomen en (ex-)daders te helpen om actief deel te nemen aan de maatschappij. De kern is een steungroep van vrijwilligers rond het kernlid. Naast nabijheid en steun geeft deze cirkel ook kansen op het aanleren van nieuwe sociale vaardigheden door de interactie met de vrijwilligers. De reclassering biedt deze methodiek aan vanuit een justitieel kader. Stichting Exodus Nederland is begonnen met de landelijke introductie.
In deze workshop leer je de methodiek van COSA in een vrijwilliger kader kennen. Je gaat actief aan de slag met de methodiek door middel van stellingen en dillema's. Welke (voor)oordelen en grenzen heb jij ten aanzien van zedendaders. Hoe dichtbij mag een kernlid komen?

Interessant voor jou omdat
We door de actualiteit met onze neus op de harde werkelijkheid van (ex-)zedendaders worden geduwd. COSA in een vrijwilliger kader is een nieuw aanbod en nog niet bij iedereen bekend. In deze workshop ontdek je met welke hulpvragen en voor welke doelgroep de methode geschikt is.

Type sessie
Digitale workshop

Wanneer
dinsdag 26 januari 2021 van 15:00 tot 16:00 uur

Downloads
[LINK] Veilige re-integratie van plegers van een zedendelict


naar boven