× Dashboard Helpdesk Contact Registreren Inloggen

Open de black box: problematisch middelengebruik in relatie tot het delict

Terugkijken

I.v.m het interactieve karakter van deze sessie is het i.v.m. de privacy van de deelnemers niet mogelijk deze sessie terug te kijken.

Spreker(s)
Annelies Vissers (FPC De Oostvaarderskliniek)
Jeantine Stam (FPC De Oostvaarderskliniek)

Omschrijving
Problematisch middelengebruik komt veel voor onder forensische patiënten en is een voorspellende factor voor het plegen van delicten. Welke relatie heeft het problematische middelengebruik nu precies tot het delict? Is er altijd sprake van een direct verband of zijn er andere dynamieken die meespelen? Denk bijvoorbeeld aan de patiënt bij wie het drinken ervoor zorgt dat de handrem ervan afgaat. Of waarbij de patiënt cocaïne nodig heeft om zich groter en sterker te voelen waarna hij het delict pleegt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden proberen we deze black box verder te ontrafelen. In verschillende breakout rooms gaan we discussiëren over wat deze verschillende relaties kunnen betekenen voor de behandeling. Welke interventies zou jij wel of juist niet inzetten bij de patiënt en waarom? Samen zetten we een eerste stap in het verder openen van deze black box binnen de gesloten tbs-setting.

Interessant voor jou omdat
Je aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgedaagd op een andere manier te kijken en na te denken naar problematisch middelengebruik in relatie tot het delict. Wat hebben we hiervoor nog nodig?

Type sessie
Digitale workshop

Wanneer
dinsdag 26 januari 2021 van 11:00 tot 12:00 uur


naar boven