× Dashboard Helpdesk Contact Registreren Inloggen

Onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico. Hoe voer je regie?

Terugkijken

I.v.m het interactieve karakter van deze sessie is het i.v.m. de privacy van de deelnemers niet mogelijk deze sessie terug te kijken.

Spreker(s)
Renee Siep (Gemeente Amsterdam )
Natasha Los (Politie Amsterdam)

Omschrijving
In de regio Amsterdam-Amstelland geeft het Actiecentrum Veiligheid en Zorg vorm en uitvoering aan de werkwijze 'Verwarde Verdachten'. Het centrum bespreekt bij spoedeisende psychiatrie met justitie welke interventies op het gebied van zorg en/of straf het meest passend zijn. Dit gebeurt bij personen die de politie voor een misdrijf heeft aangehouden en die onbegrepen gedrag vertonen. Verdachten die vaker op deze manier in beeld komen, krijgen een procesregisseur toegewezen voor een persoonsgerichte aanpak. De procesregisseur voert regie op het totaal en zorgt ervoor dat eventuele gaten tussen de werelden van veiligheid en zorg worden gedicht. Regie voeren op het totaal betekent dat je eerst alle factoren en invloeden die ervoor zorgen dat iemand probleemgedrag vertoont in kaart brengt. Vervolgens betrek je deze bij het plan van aanpak dat je opstelt in overleg met alle betrokken organisaties in het straf- en zorgveld. Het gaat hierbij altijd om de juiste balans tussen zorg en veiligheid, meer of minder vrijheid. Het voeren van regie is niet nieuw, maar voor deze groep personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico vraagt het om intensieve samenwerking met verschillende ggz-aanbieders, het NIFP en verschillende (forensische) klinieken.

Interessant voor jou omdat
Wij je in deze workshop graag meenemen in de wereld van onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico, onder andere door gegevens te laten zien uit onze monitoring. We nemen de tijdlijnen van casussen door, zodat je ontdekt welke moeilijke overwegingen regisseurs soms moeten maken.

Type sessie
Digitale workshop

Wanneer
dinsdag 26 januari 2021 van 13:45 tot 14:45 uur


naar boven