× Dashboard Helpdesk Contact Registreren Inloggen

Zelfbeschadigend gedrag in een gesloten context

Spreker(s)
Vivienne de Vogel (Hogeschool Utrecht)

Omschrijving
In de forensische zorg ligt de nadruk logischerwijs op het voorkomen van agressie richting anderen. Er is nog maar weinig bekend over zelfbeschadigend gedrag, terwijl dit gedrag vaak grote indruk maakt op alle betrokkenen en bovendien een belangrijke voorspeller is voor geweld naar anderen tijdens de behandeling. Leidt de gesloten context tot meer zelfbeschadigend gedrag door forensisch psychiatrische patiënten? Hoe vaak komt dit eigenlijk voor, met welke methoden en door welke patiënten? In deze talk vertelt Vivienne de Vogel, lector Hogeschool Utrecht, over een analyse van alle geregistreerde incidenten van zelfbeschadiging tijdens behandeling in de drie locaties van de Van der Hoeven Kliniek tussen 2008 en 2019. In deze periode werden in totaal 299 incidenten van zelfbeschadiging geregistreerd, gepleegd door 106 patiënten. De Vogel gaat in op de meest toegepaste methoden, de ernst van de incidenten en de diagnoses van de patiënten. Wat waren de motieven en hoe kunnen we dit gedrag voorkomen?

Interessant voor jou omdat
Zelfbeschadigend gedrag door forensisch psychiatrische patiënten een onderbelicht thema is. Dat terwijl het enorme impact kan hebben op alle betrokkenen en het een belangrijke voorspeller is voor agressie naar anderen. Meer inzicht in dit gedrag leert professionals hoe ze hiermee kunnen omgaan in de praktijk.

Type sessie
FFZ Talk

Wanneer
dinsdag 26 januari 2021 van 14:45 tot 15:15 uur

Downloads
[PDF] PDF Presentatie Zelfbeschadigend gedrag gesloten context - V de Vogel


naar boven