× Dashboard Helpdesk Contact Registreren Inloggen

Programma - Close(d) voor de samenleving

 
 

Verhalen van dichtbij

Rik Koot (Opleidingsinstituut DJI) (e.a.)

15:00 - 16:00 uur

Verslaving in de forensische psychiatrie versus het strafrecht

Eva Fechner (Universiteit Leiden)

on demand

Seeking Safety: herstel voor mensen met trauma, verslaving en LVB

Saskia Van Horsen (Tactus Verslavingszorg)

on demand

Ethische dilemma's binnen het Pieter Baan Centrum

Timon den Boer (NIFP/PBC) (e.a.)

11:00 - 11:30 uur

Van opsluiting naar afsluiting: herstelgericht werken

Silvia Zuidgeest (Perspectief Herstelbemiddeling) (e.a.)

13:45 - 14:45 uur

Electronic Monitoring: moderne technologieën voor een effectieve behandeling

Edo de Vries (Pompestichting) (e.a.)

on demand

Spieden onder een blinddoek: actuele kennis over recidive

Klaus Drieschner (WODC)

12:30 - 13:00 uur

Risicoscreener Jeugd: voor een snelle inschatting van zorgen over recidive

Michiel de Vries Robbé (Amsterdam UMC Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc) (e.a.)

16:00 - 16:30 uur

TBS en het vinden van een baan

Hilde Koelmans (Lister, gebiedsteam Noord) (e.a.)

on demand

Harder straffen: wat vinden we daar eigenlijk van?

Ed Hilterman (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

11:30 - 12:30 uur

POPULAIR

Talkshow 'Close(d), de opening'

Sander Dekker (Minister van Rechtsbescherming) (e.a.)

10:00 - 10:45 uur

POPULAIR

Talkshow 'Close(d) voor de samenleving'

Chris Klomp (Rechtbankjournalist) (e.a.)

16:30 - 17:30 uur


naar boven