Festival Forensische Zorg - Veiligheid

Presentaties

Onderstaand alle beschikbare presentaties van het Festival Forensische Zorg.

Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

Beschermende factoren van de toekomst

Beveiligd vervoer in een forensische omgeving

Crossing borders: technologie in de forensische zorg

De contextuele benadering: oog voor de rouwende naasten

De ernst van agressie in de forensische zorg

De Rechtbank - ronde I

De Rechtbank - Ronde II 

De re-integratie van (potentieel) gewelddadige extremisten

De straat: een unieke leeromgeving

Deel je ervaringen met de FARE

Dilemma's op de werkvloer: een moreel beraad

Een veilig groeiklimaat voor je cliënt

Een veiliger gevoel? Contact helpt

Een zedenincident in de wijk: rust of onrust?

FACT voor mensen met een LVB: de resultaten

FHIC: veilig werken bij een crisis

Forensische Leerlijn: werken aan vakmanschap

Forensische Scherpte: het snijdt hout

'Gluren bij de buren' deel 1

'Gluren bij de buren' deel 2

'Gluren bij de buren' deel 3

Herstel van vertrouwen en veiligheid na een grote calamiteit 

Het doorstroommodel: individueel zorgpad in de praktijk

Hoe je geweld voorkomt als je ROMt

Hoe veilig voel jij je binnen?

Kleine Ambassade: Architectuur

Kleine Ambassade: Cybersecurity

Kleine Ambassade: Recherche

Mind the gap!

Minder recidive door meer contact

Moreel beraad en veiligheid: is er een connectie?

Omgaan met agressie: maak jezelf mentaal weerbaar

Omgaan met ontwrichtend gedrag in de maatschappelijke opvang

Onderhandelen tijdens een crisis: leren van gijzelingen

Op naar een rookvrije GGZ

PPC: 10 jaar veiligheid en zorg

Prison Yoga: veiligheid van binnenuit

Ranking Security: zicht op relationele beveiliging

Relationele veiligheid: wat zie, denk en doe jij?

Safe Path: minder drang en dwang in de gesloten jeugdzorg

Schemagerichte meet-and-greet met Keano

See, Think, Act: relationele veiligheid centraal

Taskforce veiligheid en kwaliteit: wat maakt het verschil?

Tbs: door mensen, voor mensen. 

TBS15+: spanningsveld tussen hoge beveiliging en kwaliteit van leven deel 1

TBS15+: spanningsveld tussen hoge beveiliging en kwaliteit van leven deel 2

Tbs-profielen: hulpmiddel bij klinische besluitvorming

Van keukentafel naar interactieve tafel

Veilig en verantwoord verlof

Veilig Verder: zelf je risico's scoren

Veiligheid en vrijheid: de dilemma's

Veiligheid in de Van Mesdag: een ethische basis

Veiligheid is teamsport

Veiligheid: durf je verhaal te vertellen

Vers van de pers: recidive na 'overige forensische zorg'

Virtual Reality bij behandeling agressie

Virtual Reality in de forensische context

Weigerende observandi: kijken naar mensen die niet bekeken willen worden

Wel of geen IBT of BCT?

Word LVB-expert in 60 minuten!

Zelfzorg: voor de veiligheid van jezelf en de ander

Zorgprogramma SGG: seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking