Festival Forensische Zorg - Spanning

Het thema Spanning
Het Festival Forensisch Zorg kent altijd een thema. Dit jaar is gekozen voor Spanning. Door een aantal ernstige incidenten in de afgelopen jaren ligt ons werkveld nog meer dan voorheen onder een vergrootglas. Dat leidt tot spanning: in de maatschappij, maar ook onder cliënten en medewerkers of tussen ketenpartners. Hoe gaan we met die spanning om in ons dagelijks werk?

We geven je graag alle ruimte om tot een voorstel te komen voor de invulling van het Festival Forensische Zorg. Hieronder vast wat richtinggevende gedachten bij het thema.

Spanning voor en met cliënten: Na incidenten wordt er vaak opnieuw gekeken naar de verloven van mensen die in een forensische zorginstelling verblijven. Mensen die goed op weg waren in hun behandeling kunnen hierdoor minder vrijheden krijgen. Dat levert spanning op. Hoe leer je cliënten daarmee omgaan? Hoe pak je dat aan in een instelling? Welk effect heeft dit op jou als medewerker. Hoe zorg je voor ontspanning?

Spanning in de maatschappij: Veiligheid en zorg zijn in ons werk onlosmakelijk met elkaar verbonden. We beschermen de maatschappij zo goed mogelijk, maar zorgen ook optimaal voor onze cliënten. Vroeg of laat komen daar ook begeleid en onbegeleid verlof bij kijken. Hoe leggen we aan de samenleving uit dat we er alles aan doen om incidenten te voorkomen, maar dat er altijd een zeker risico is? Hoe gaan we om met de spanning met de directe omgeving, de buurt, de gemeente? Maken we daarin de juiste keuze voor cliënten? En hebben we inzake de spanning tussen behandelen en veiligheid onze professionaliteit optimaal ontwikkeld?

Spanning voor medewerkers: Ernstige incidenten maken ook grote indruk op medewerkers. Hoe reageren de media en de politiek deze keer? Durf jij er nog voor uit te komen dat je in de forensische zorg werkt? En ook: voor dit fascinerende maar complexe werk is het belangrijk dat je op tijd kunt ontspannen. Hoe ontspan jij en hoe blijf je in balans? Kan jouw werkgever daar meer een rol in spelen? Denk ook aan de spanning die je kunt ervaren tussen ketenpartners. Vervult iedereen zijn rol goed, leveren alle partijen een bijdragen om het risico te dragen?

Spanning op de arbeidsmarkt: Het aantal forensische patiënten neemt toe en hun problematiek wordt steeds complexer. Tegelijkertijd heeft de forensische zorg een groot tekort aan goed opgeleid personeel. Psychologen, psychiaters, sociotherapeuten: ze zijn steeds moeilijker te vinden. De problemen doen zich in alle delen van de zorg voor, maar kunnen we dit tij keren? Hoe maken we het werk in de forensische zorg aantrekkelijker en lossen we deze spanning op?