Festival Forensische Zorg - 10 jaar in verbinding
Festival Forensische Zorg - 10 jaar in verbinding
Festival Forensische Zorg 2018 - 23 januari DeFabrique

Thema: Waar sta jij?

Waar sta jij? Hoe weet jij partners te bereiken en hoe kom je tot echte samenwerking? En wat is er voor nodig om jouw plek in dit werkveld te verstevigen? Ook dat horen we graag tijdens FFZ 2018!

Verbinding vraagt om communicatie, kennismaking, elkaar opzoeken, een proactieve houding. Vanuit de forensische zorg staan er allerlei verbindingslijntjes uit. Naar zorginstellingen en gemeenten. Naar OM en rechterlijke macht. Naar collega’s in het werkveld. Naar burgers en slachtoffers. In dit krachtenveld is het belangrijk dat jij als professional weet wat jouw plek is en hoe je de ander kunt vinden.