Festival Forensische Zorg - Kwaliteit in praktijk

Programma

Ontvangst en registratie (09.30 - 10.30 uur)
Vanaf 09.30 uur ben je van harte welkom in DeFabrique.

Opening (10.30 - 11.15 uur)
Het Festival Forensische Zorg 2015 staat in het teken van KFZ: kwaliteit forensische zorg. Tijdens de opening zal directeur forensische zorg Goof van Gemert toelichting geven op KFZ en de eerste resultaten presenteren in samenwerking met Joep Verbugt (Voorzitter Raad van Bestuur GGzE) en Ruud Rutten (Bestuurder Tactus Verslavingszorg). 

Download hier het digitale programmaboek.

Favorietentool

Hoe werkt de favorietentool?

  • Je klikt op de gekleurde balk met jouw muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wil je de sessie bewaren als 'favoriet', dan klik je op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik hier om jouw favorieten te printen.

Blokkenschema

Klik hier voor het blokkenschema.

Sessie zoeken

Behandeling / Interventies

Binnen en buiten de instellingen vindt volop onderzoek plaats naar nieuwe behandelinterventies volgens de What Works-principes. Gedragstherapie, interventies bij middelengebruik, agressiehantering, enzovoort. Welke interventies verbeteren de kwaliteit binnen jouw instelling? Vertel je collega's in het land meer over opzet, ontwikkeling en ervaringen van nieuwe behandelmethodes.

Titel:
Zedendelinquenten: behandeling van dynamische risicofactoren

Sprekers:
Marloes Vos (Van der Hoeven Kliniek)
Jan Willem van den Berg (Van der Hoeven Kliniek)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
De What Works-principes zijn gemeengoed geworden binnen het forensische veld en risicotaxatie-instrumenten zijn niet meer weg te denken. Maar hoe kunnen we deze kennis en instrumenten concreet toepassen in de behandeling van zedendelinquenten? Deze workshop gaat in op deze veelgestelde vraag. Na het volgen van deze workshop: - Ben je op de hoogte van de voor zedendelinquenten specifieke dynamische risicofactoren. - Ben je nog beter in staat om behandeldoelstellingen voor de dynamische risicofactoren te formuleren. - Ken je een aantal concrete (psychotherapeutische) interventies om deze doelstellingen te bereiken. Tijdens deze workshop bespreken we een casus en twee recent in Nederland verschenen instrumenten (STATIC-99R en STABLE-2007). Deze brengen de statische en dynamische risicofactoren van zedendelinquenten in kaart.

Interessant voor anderen, omdat:
...de toewijzing van behandeling en de behandeling van zedendelinquenten relatief eenvoudig te verbeteren is. In deze workshop krijg je hiervoor concrete handvatten.

Titel:
Interculturele communicatie: INTERCOM

Sprekers:
Folkert Helmus (Pompestichting / Pompeii)
Diana Thomas (Pompestichting / Pompeii)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
In deze workshop presenteren wij de ervaringen en bevindingen van het project INTERCOM. Dit project heeft als doel om de (interculturele) communicatie tussen sociotherapeut en patiënt te verbeteren en zodoende de behandeling. INTERCOM staat onder andere stil bij je eigen cultuur in de communicatie met patiënten. Allochtone patiënten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het trainingsprogramma om ervaringen te delen. Zij moeten zich vaak aanpassen aan de westerse bejegening in de tbs-klinieken. Hoe sluiten we beter aan bij de achtergrond van allochtone patiënten, zodat we elkaars taal leren spreken en elkaar beter leren begrijpen?

Interessant voor anderen, omdat:
...meer begrip voor tbs-patiënten met een niet-westerse achtergrond een boeiend onderwerp is voor een boeiende workshop.

Titel:
Groepsbehandeling na winkeldiefstal

Sprekers:
Floor Frederix (De Waag)
Nyomi Cairo (De Waag )

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
De Waag Rijnmond is begonnen met een aparte groepsbehandeling voor vrouwen die winkeldiefstal plegen. Onderwerpen die binnen deze behandeling onder andere aan de orde komen zijn: risicofactoren, denkfouten, ontremmers en achterliggende factoren. Zowel de deelnemers als de groepstrainers zijn enthousiast over deze behandeling. De deelnemers geven aan dat ze er veel van leren en minder stelen. De groepstrainers merken op dat er al lange tijd vraag was naar een dergelijke groepsbehandeling. Eindelijk is deze er nu.

Interessant voor anderen, omdat:
...het gaat om een unieke, succesvolle groepsbehandeling. Mogelijk is hier ook op andere plaatsen in het land vraag naar.

Titel:
Een dagindeling zonder drugs en delicten, het kan

Sprekers:
Bjorn Frissen (Radix)
Marlou Stijnen (Radix)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
De ergotherapeut is de specialist in het handelen van de mensen. Deze unieke discipline in het werkveld van de forensische psychiatrie levert een belangrijke bijdrage aan het proces van resocialisatie. Centraal staat een delict- en verslavingsvrije dagindeling. In alle behandelfasen is zowel aandacht voor het vaardigheidsniveau en wordt gewerkt aan inzicht. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan participeren in de samenleving. Uitgangspunten hierbij zijn drie levensgebieden: wonen, werken en vrije tijd en het evenwicht tussen deze drie. We vragen van cliënten geen drugs meer te gebruiken en geen delicten meer te plegen. Dit betekent dat zij een dag van 24 uur heel anders moeten invullen. Hoe doe je dat als je nooit anders hebt gekund? Kom naar onze presentatie en maak kennis met een nog (helaas!) onbekende discipline in het forensische werkveld.

Interessant voor anderen, omdat:
...ergotherapie wel de 'missing link' in het behandelaanbod wordt genoemd. Door de praktische insteek kan ergotherapie de behandeling optimaliseren. Na deze presentatie weet je hoe en waarom.

Titel:
Metabole screening: aandacht voor voeding

Sprekers:
Roxane Scholten (PI Vught)
Hans Hulsbos (PPC Vught)
Toos Franken (PI Vught)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Antipsychotica worden frequent voorgeschreven aan forensisch psychiatrische patiënten. Ze zijn vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling, maar zoals alle geneesmiddelen hebben ze ook bijwerkingen. Sommige antipsychotica kunnen het 'metaboolsyndroom' veroorzaken. Deze patiënten hebben een toegenomen eetlust, worden zwaarder en vertonen bij bloedonderzoek een verhoogd cholesterol en verhoogde bloedsuiker. Hierdoor lopen deze patiënten op termijn een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Ernstige bijwerkingen voor chronische psychiatrische patiënten die toch vaak al meer lichamelijke ziekten hebben dan anderen. PPC Vught heeft een protocol ontwikkeld om deze bijwerkingen tijdig in beeld te brengen en te bestrijden. In de praktijk blijkt het grootste probleem de motivatie en samenwerking van de vele disciplines die bij dit complexe probleem zijn betrokken.

Interessant voor anderen, omdat:
...het de kennis vergroot over een belangrijk probleem. Deze Talk draagt bij aan de gezondheid van forensisch psychiatrische patiënten en nodigt uit tot reflectie over de problemen bij het in de praktijk brengen van goede voornemens.

Titel:
Alle Dagen Heftig. Drugs, Drank & Drama ADHDDD

Sprekers:
Marijn du Prie (FPP het Dok )
Fleur de Reus (FPP het Dok)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Volwassenen met ADHD hebben een lager opleidingsniveau en een lager inkomen en maken vijf keer zo vaak gebruik van een zorgvoorzieningen dan volwassenen zonder ADHD. Daarnaast bestaat er een duidelijk verband tussen ADHD en criminaliteit: 25% van de gedetineerden heeft ADHD Sterker, de ernst van de ADHD en de aanwezigheid van gedragsproblemen bepalen mede de mate van criminaliteit. ADHD combineert moeiteloos met MDMA, XTC en GHB, maar ook met cocaïne, cannabis en craving. Volwassenen met ADHD hebben 100% meer kans op een stoornis in het gebruik van middelen. Kortom, ADHD, criminaliteit en verslaving vormen een gevaarlijke driehoek met een potentieel ontwrichtende uitwerking op de cliënt en zijn omgeving. Deze workshop confronteert de aanwezigen met de maatschappelijke gevolgen van ADHD én confronteert hen met de ADHD'er in zichzelf: immer op jacht naar een kick...

Interessant voor anderen, omdat:
....een beter begrip van de ADHD-patiënt hard nodig is. Deelnemers van deze workshop werken actief mee via hun smartphone of tablet. Het doel is om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van ADHD te verbeteren, met speciale aandacht voor verslaving en agressieregulatie.

Titel:
LVG en verslaving

Sprekers:
Geertje Valkenburg (Aventurijn / afd. Wier)
Carina Middelburg (Aventurijn / afd. Wier)
Irene Lesterhuis (Aventurijn / afd. Wier)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Middelengebuik is bij de groep cliënten met een (licht) verstandelijke beperking een (extra) risico met kans op problematisch gebruik en afhankelijkheid. Hoe behandelen we deze doelgroep? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Landelijk erkende centra (verenigd in de Borg) voor mensen met SGLVG-problematiek (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) bieden de modules Middelengebruik en Verslaving. In deze workshop krijg je een kijkje in de keuken.

Interessant voor anderen, omdat:
...de modules Middelengebruik en Verslaving meehelpen in de problematiek van problematisch gebruik en afhankelijkheid binnen de SGLVG-doelgroep. Ervaar mee!

Titel:
Verslaafde justitiabelen in een spiraal naar boven

Sprekers:
Lousje Koning (Domus Plus, Amsterdam)
Edith Cramer (Academisch Medisch Centrum / AIAR)
Nienke Krugers (Inforsa)
Xander de Visser (Inforsa)
Hans Oud (ISD-inrichting Tafelbergweg)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Het programma 'In een spiraal naar boven' gaat over meer zelfcontrole bij alcohol- en druggebruik. In het programma staat het begrip 'kwaliteit van leven' centraal. We vragen deelnemers hoe ze tegen de kwaliteit van hun huidige leven aankijken en hoe hun toekomstige leven eruit zou moeten zien. Samen bekijken we welke regels en afspraken ze, vaak onbewust, met zichzelf gemaakt hebben over hun gebruik. Hoe kunnen ze geleidelijk veranderingen aanbrengen in de kwaliteit van hun leven? Tijdens deze workshop laten we zien hoe je mensen tijdens zo'n ontdekkingsreis kunt begeleiden naar een nieuw leefregelpatroon. We nemen kort de ontwikkelingsgeschiedenis van het programma onder de loep en doen verslag van diverse onderzoeken. Vervolgens gaan we in op praktijkervaringen binnen de ISD Tafelbergweg en het woonzorgcomplex Domus Plus.

Interessant voor anderen, omdat:
...het handvatten biedt om je eigen kwaliteit van werken in de forensische zorg op een vrij eenvoudige manier te verhogen.

Titel:
Probleemgedrag in de context van de forensische zorg

Sprekers:
Peter van Lier (Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE))
Erwin van Huigenbosch (Centrum voor Consultatie en Expertise CCE / FPC de Oostvaarderskliniek )
Eline Muller (Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) / NIFP)
Paul Vleeshouwers (Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE))

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd met consultatie in de langdurige zorg. Een externe blik van deskundige consulenten kan helpen om vastgelopen situaties weer vlot te trekken en onbegrepen functioneren van cliënten te (leren) begrijpen. Het CCE ziet probleemgedrag als het resultaat van een verstoorde, negatieve interactie tussen de cliënt en zijn context. De problemen zijn vaak een wisselwerking tussen cliëntfactoren én omgevingsfactoren. Onze deskundigen kijken 'breed' en 'meervoudig' naar alle factoren. Zo ontstaat een beeld van deze unieke cliënt in deze unieke situatie. In deze workshop illustreren we het gedachtegoed van het CCE aan de hand van casuïstiek. 'We' zijn consulenten met ervaring in de forensische zorg en CCE-coördinatoren. Je kunt ook zelf situaties inbrengen waarin je bent vastgelopen.

Interessant voor anderen, omdat:
...binnen de forensische zorg risico's vaak worden gewogen vanuit de stoornis van de cliënt. Dit kan het zicht op de achtergrond van de problematiek en de invloed van de context op het voorkomen van probleemgedrag vertroebelen. Het CCE helpt je blik te verbreden.

Titel:
Family Motivational Interviewing

Sprekers:
Marry Blank (For ACT GGZ Noord-Holland-Noord)
Jeroen Oomen (FPA De Hooge Venne)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
De Divisies Forensische Psychiatrie en Maatschappelijke Psychiatrie van de GGZ Noord-Holland Noord hebben gezamenlijk een nieuw groepsaanbodontwikkeld voor familie en andere betrokkenen van patiënten: Family Motivational Interviewing (FMI). De methode bestaat uit een cursus (twee uur per week, gedurende zes weken), waarin deelnemers gespreksvaardigheden leren vanuit de motiverende gespreksvoering. De cursus helpt de communicatie met familieleden sterk te verbeteren, zo blijkt uit feedback van deelnemers.

Interessant voor anderen, omdat:
... FMI een goede manier is om familie te ondersteunen en te betrekken bij de behandeling.

Titel:
Zedenbehandeling forensische LVB

Sprekers:
Vera Schmidt (Ipse de Bruggen)
Freek Möhlmann (Ipse de Bruggen)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
In de forensische SGLVG hebben we goede behandelprogramma's op het gebied van verslaving en agressie (ontwikkeld vanuit de Borg). Op het gebied van zedenproblematiek bleek geen up-to-date evidence based behandelprogramma aanwezig. In de zoektocht hiernaar kwamen we op een geschikt programma ontwikkeld aan de universiteit van Kent (Engeland). We hebben dit programma naar Nederland gehaald en zetten dit nu om naar een in Nederland werkzaam programma. In het afgelopen jaar hebben we een trial gedaan. Momenteel zijn we bezig met de doorontwikkeling van dit programma. Tijdens deze workshop delen we onze ervaringen. De workshop is interactief: denk en praat mee over verdere ontwikkeling van dit nieuwe behandelprogramma.

Interessant voor anderen, omdat:
...binnen het forensische veld de LVB-populatie ruim vertegenwoordigd is en veel instellingen stoeien met het behandelen de zedenproblematiek. Dit nieuwe programma kan behandeling weer op een hoger plan brengen.

Titel:
Het beste idee van het festival

Sprekers:
Katinka von Borries (Pompestichting)
Manouk Vrinten (Pompestichting)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Welkom bij 'Het beste idee van het festival'! Patiënten optimaal betrekken bij de behandeling en specifiek bij de delictanalyse. Hoe doen we dit? Tijdens deze interactieve werkvorm spelen we 'Het beste idee van het festival'. Een panel beoordeelt de gepresenteerde ideeën van de deelnemers. Wie heeft het beste idee en gaat er met de prijs vandoor? 'Het beste idee van het festival' is een initiatief van de projectgroep van het KFZ-project 'De invulling en het gebruik van delictanalyse in de forensische zorg'. Binnen dit project is een richtlijn ontwikkeld voor delictanalyse. In dit model – dat we voorafgaand kort presenteren - is de participatie van de patiënt van groot belang: de delictanalyse is immers zijn product. Samen met de deelnemers van het festival hopen we tot een mooi idee te komen voor optimale participatie.

Interessant voor anderen, omdat:
...het betrekken van patiënten bij behandeling iedereen aangaat. Zeker bij deze complexe, niet altijd gemotiveerde doelgroep is dit van belang. De ideeën uit de workshop kunnen we gebruiken voor verbetering van de richtlijn. Van meerwaarde voor het hele veld!

Titel:
ForACT in beeld

Sprekers:
René Mooij (GGZ Noord-Holland-Noord)
René Wubs (GGZ Noord-Holland-Noord)
Diana Polhuis (GGZ Noord-Holland-Noord)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
GGZ Noord-Holland Noord heeft een Forensisch Assertive Community Treatment-team (ForACT). Het ForACt is gecertificeerd en werkt modelgetrouw. Tijdens deze sessie wordt eerst een documentaire-achtige film vertoond van ongeveer 20 minuten. De film geeft een goed beeld van de werkzaamheden, de inzet van de ervaringsdeskundigen, de IPS-begeleider (plaatsing en steun) en andere teamleden. Na de film gaan deelnemers met elkaar in gesprek.

Interessant voor anderen, omdat:
...het letterlijk een goed beeld geeft van de werkzaamheden van het ForACT. Vergelijkbare teams kunnen zich spiegelen en vragen stellen over opzet en implementatie van ForACT.

Titel:
Maar dan anders: behandeling in de LFPZ.

Sprekers:
Wendy Ceelen (Pompestichting / LFPZ)
Sharon Gaab (Pompestichting / LFPZ)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
In deze interactieve workshop bespreken we drie casussen. Voorafgaand aan dit festival hebben we interviews gehouden met patiënten en leden van het multidisciplinaire behandelteam. Deze voorbeelden belichten succesvolle behandeltrajecten in en uit de langdurige forensisch psychiatrische zorg (LFPZ). De filmpjes laten zien dat ons aanbod soms werkt zonder dat we exact weten wat de werkzame factoren zijn. Over dat punt willen we graag in discussie met de zaal.

Interessant voor anderen, omdat:
...er nog steeds een beeld bestaat over de LFPZ dat niet strookt met de realiteit. De LFPZ hoeft niet het einde te zijn. Is het dat wel, dan is het nog mogelijk om de kwaliteit van leven te vergroten.

Titel:
Gaan dwang en zorg samen?

Sprekers:
Minco Ruiter (Arkin / Inforsa)
Paul Groothedde (KIB Inforsa)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Minder dwang en minder opsluiten. In navolging van de reguliere GGZ, beweegt ook de forensische psychiatrie zich in deze richting. Inforsa is hier al enkele jaren met succes mee bezig. De focus is inmiddels verbreed. We proberen dwang te beschouwen als het eindpunt van de escalatie en het beginpunt van contactherstel. Met 'hulptroepen' als de 'de-escalatieondersteuner' en de aparte 1op1-begeleider ondersteunen we de behandelteams. Daardoor wordt dwang ook weer zorg en ligt de focus niet op 'minder', maar op 'meer'. We leggen deze werkwijze uit en gaan in gesprek over de mogelijkheden en de beperkingen hiervan en de effecten op organisatie en zorg. Kortom, een interactieve workshop over de verschillende facetten van dwang en veiligheid.

Interessant voor anderen, omdat:
...er kansen liggen om de zorgrelatie te verbeteren. Bij agressie biedt een goede zorgrelatie meer perspectief dan alleen 'opsluiten uit veiligheid'.

Titel:
Behandeling en Herstel kunnen samen door één deur

Sprekers:
Stephanie Burrie (GGZ Noord-Holland-Noord)
Peter Fischer (GGZ Noord-Holland-Noord)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Ervaringsdeskundigen Stephanie Burrie (FPA Heiloo) en Peter Fischer (Forensisch Assertive Community Treatment team Heiloo) verzorgen samen een inspirerende workshop over herstelgerichte trainingen en de kracht van ervaringen. Behandeling en herstel zijn twee processen met een eigen karakter. Beide vragen om hun eigen tools, klimaat en expertise. De training 'De weg naar Herstel' en het zelfhulpinstrument WRAP (Wellness Recovery Action Plan) bieden cliënten een uitdaging en laten ze het belang van eigen verantwoordelijkheid zien. De trainingen kenmerken zich door openheid en er wordt gebruik gemaakt van de kracht van de groep. De drie-eenheid cliënt-ervaringsdeskundige-hulpverlener vinden samen de weg naar herstel.

Interessant voor anderen, omdat:
...een ervaringsdeskundige een brugfunctie kan vervullen tussen cliënt en hulpverlening. Dit kan leiden tot evenwichtige zorg op maat.

Titel:
Neurologische muziektherapie bij schizofrene tbs-patiënten

Sprekers:
Gerben Roefs (FPC de Kijvelanden)
Simone Pouwels-Janssen (FPC de Kijvelanden)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
25% van de tbs-patiënten lijdt aan schizofrenie. De meest recente theorie beschrijft een model waarin verschillende domeinen – het cognitieve domein, de negatieve symptomen, de positieve symptomen en het sociaal disfunctioneren – elkaar beïnvloeden en uiteindelijk de mate van functioneren bepalen bij schizofrene patiënten. Muziektherapie heeft positieve effecten op schizofrene patiënten. Vooral 'improvisatie' laat verbetering zien op verschillende 'negatieve symptomen'. Verschillende technieken uit de neurologische muziektherapie (NMT) zorgen ervoor dat de concentratie en aandacht verbeteren bij niet aangeboren hersenletsel. Werken deze technieken ook bij schizofrene patiënten? En zal de praktijk de theorie bevestigen of ontkrachten? In deze workshop ervaar je of jouw concentratie en aandacht verbeteren door NMT-technieken en hoor je meer over het Masteronderzoek van Gerben.

Interessant voor anderen, omdat:
...je als deelnemer niet alleen hoeft te luisteren, maar ook mag meedoen; ...het over de muziektherapeutische praktijk gaat; ...het over evidence-based werken gaat; ...het over kwantitatief onderzoek gaat; ...het een omvangrijke patiëntengroep betreft; ...je zelf ervaart hoe neurologische muziektherapie ingezet kan worden bij schizofrene patiënten.

Titel:
Weet wat je kan: psycho-educatie over LVB

Sprekers:
Ragna Plomp (De Tender)
Marsja Mulder (Kenniscentrum Trajectum)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Het zal je maar gezegd worden: "Je bent beperkt..." Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet als het een lichte verstandelijke beperking (LVB) betreft. Bij naar schatting 30% van de cliënten in het forensisch veld is daar sprake van. Voor een goede toekomst zonder recidive is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waarbij hij hulp nodig heeft. In opdracht van het KFZ hebben Trajectum en De Tender een module psycho-educatie LVB ontwikkeld. De module richt zich tot de cliënt en diens naasten en begeleiders. Vandaag krijg je de primeur met twee presentaties: een korte talk en een workshop. In de workshop kun je oefenen met de module. Ervaar zelf hoe het is om te worden aangesproken op je beperkingen.

Interessant voor anderen, omdat:
... deelnemers na afloop weten hoe ze aan de slag kunnen met de (kosteloze) module psycho-educatie LVB.

Titel:
Risicomanagement door het informeel netwerk

Sprekers:
Marlies van den Berg (FPC Dr. S. van Mesdag)
Marion Bruijn (FPC Dr. S. van Mesdag)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Veranderingen in recidiverisico's worden doorgaans gemeten met de klinische items van risicotaxatie-instrumenten. Het zijn professionals (het formeel netwerk) die deze klinische items scoren. Het ligt echter voor de hand om deze klinische items ook door netwerkleden (het informeel netwerk) te laten inschatten. Daarmee krijgen professionals informatie over risicogedragingen die buiten hun blikveld vallen. De FPC Dr. S. van Mesdag is bij een beperkt aantal patiënten begonnen met de bevraging van het informeel netwerk. We vragen de netwerkleden ieder jaar hoe zij de veertien klinische items van de HKT-R bij betreffende patiënt inschatten. De vragenlijsten zijn gebaseerd op de Forensisch Sociaal Netwerk Analyse (FSNA). Uit deze follow-ups blijkt ook dat informeel netwerken veranderen, zowel kwalitatief als kwantitatief. In deze workshop willen we je enthousiasmeren om de rol van netwerkleden in kaart te brengen en netwerkleden actief te betrekken bij de behandeling.

Interessant voor anderen, omdat:
...uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat een goed ondersteunend netwerk leidt tot minder kans op recidive. De Mesdag heeft een manier gevonden netwerkleden stelselmatig bij de behandeling te betrekken.Onderzoek / Kennis delen

Voor verbetering van kwaliteit van de forensische zorg is onderzoek nodig. Meten, onderzoeken, evalueren, bijsturen: het is een continu proces. Met welke onderzoeken ben jij bezig of naar welk onderzoek ben jij nieuwsgierig? Een nieuw meetinstrument? Nieuwe behandelmethodes? Maar ook: hoe deel je die kennis? Hoe bereik je collega's beter?

Titel:
Zijn straffen binnen instellingen effectief?

Sprekers:
Sophie de Valk (Hogeschool Leiden)
Anna Dekker (Hogeschool Leiden)
Marjorie Beld (Hogeschool Windesheim)
Peer van der Helm (Hogeschool Leiden)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Medewerkers van (forensische) instellingen voor geestelijke gezondheidszorg hebben vaak te maken met patiënten die zich agressief en gewelddadig gedragen. Agressie heeft een grote impact op het professioneel handelen van medewerkers. Door agressie zijn medewerkers soms geneigd om beheersmatiger te gaan werken of zelfs patiënten te straffen om controle over de leefgroep te behouden. Bestraffing van gedrag van patiënten, zo denken medewerkers, werkt beter dan ondersteuning van patiënten in een moeilijke situatie. Dat leidt vaak tot negatieve reacties en contactafname bij patiënten. Waar komt het idee vandaan dat straffen helpt? Is er een alternatief? Aan de hand van uitdagende stellingen bespreken we de eerste resultaten binnen instellingen. Deelnemers doen actief mee met een stem-app.

Interessant voor anderen, omdat:
... inzicht in eigen handelen en in alternatieve interventies straf kan voorkomen. Door patiënten te straffen wekken medewerkers mogelijk nog meer agressie op. Het is belangrijk deze negatieve spiraal te doorbreken.

Titel:
Verslaafdenprotocol Leefstijltraining Justitiabelen (LSTJ)

Sprekers:
Maarten Merkx (Academisch Medisch Centrum / UvA)
Jaap Wanningen (De Waag )

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief voor de behandeling van middelengebruik en crimineel gedrag. De Leefstijltraining is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en wordt in het justitiële veld wijdverbreid toegepast. Toch valt circa 50% terug. De Leefstijltraining Justitiabelen is daarmee voor verbetering vatbaar. Er zijn nieuwe gedragstherapeutische methodieken beschikbaar. De belangrijkste daarvan is contingency management. Dit gedragstherapeutische programma is gericht op systematische contingente bekrachtiging (met geld of vouchers) van vooraf vastgelegd doelgedrag. In deze presentatie laten we zien dat het toevoegen van contingency management aan een cognitief gedragstherapeutische interventie op diverse terreinen succesvol is gebleken. Wetenschappelijk onderzoek laat de meerwaarde in de praktijk zien. De therapietrouw stijgt, er is minder middelengebruik en daardoor minder recidive. Contingency management is in het bijzonder ontwikkeld voor ambulante situaties en vooral geschikt voor psychiatrische cliënten en justitiabelen.

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat de evidentie over contingency management in kaart wordt gebracht. Met deze methode pakken we een belangrijk knelpunt aan in de behandeling van problematisch middelengebruik bij cliënten in een (ambulante) forensische setting.

Titel:
De delictanalyse in de forensische zorg

Sprekers:
Manouk Vrinten (Pompestichting)
José Muller (Pompestichting)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Impulsiviteit, verslaving, stress, depressie, het wegvallen van een partner. Dit zijn slechts enkele factoren die kunnen bijdragen aan het plegen van een delict. Hoe maak je in deze veelvoud van factoren een verantwoorde keuze voor behandeling? Welke factoren speelden voor de patiënt een rol en welke niet? Om antwoord te geven op dit soort vragen, maakt de forensische zorg onder andere gebruik van de delictanalyse. Hoewel dit klinkt als een eenduidig begrip, blijkt de delictanalyse in de praktijk bijna net zo divers te zijn als verscheidenheid aan risicofactoren. Verschillende werkwijzen, begrippen en definities worden gehanteerd en we weten niets over de effectieve bijdrage hiervan aan behandeling. Hoe kunnen we dit in de toekomst (beter) aanpakken?

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat de gehele forensische zorg te maken heeft met de uitdagingen omtrent delictanalyse. In dit KFZ-project wordt een richtlijn ontwikkeld voor het eenduidiger opstellen van de delictanalyse.

Titel:
Psycho-educatie voor LVB

Sprekers:
Marsja Mulder (Kenniscentrum Trajectum)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Het bespreken van beperkingen is niet eenvoudig, zeker niet met personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar voor een goede toekomst (zonder recidive) is het belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan en waarbij hij hulp nodig heeft. In opdracht van KFZ hebben Trajectum en De Tender een module psycho-educatie voor LVB ontwikkeld. De module richt zich tot de cliënt en zijn naasten en begeleiders. Tijdens dit festival hebben we de primeur met twee presentaties over de resultaten van het project: op deze plek, en in een uitgebreide workshop. In de workshop kun je oefenen met de module, en ervaren hoe het is om op beperkingen te worden aangesproken. Zowel in de talk als in de workshop leggen we het gebruik van deze module uit.

Interessant voor anderen, omdat:
...deze module de (on)mogelijkheden bij de LVB-populatie inzichtelijk kan maken. Dit biedt handvatten voor het omgaan met beperkingen en de behandeling van LVB-cliënten.

Titel:
Muziektherapie & PTSS: nieuwe inzichten.

Sprekers:
Clare Macfarlane (PPC Vught)
Maartje Lavrijsen (PPC Vught)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Hoe is muziektherapie inzetbaar bij de behandeling van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)? In deze talk hoor je de (promotie)onderzoeksresultaten uit PPC Vught. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een kortdurende traumagerichte muziektherapie voor volwassen, mannelijke patiënten. Binnen een PPC is de behandelduur kort en niet alle patiënten zijn geschikt voor EMDR, een behandeling voor traumaverwerking. Daarom is er behoefte aan andere kortdurende behandelinterventies voor PTSS. De muziekinterventie is losjes gebaseerd op het 'neurosequential model of therapeutics' van Bruce Perry. Voor de interventie is ook gebruik gemaakt van inzichten vanuit de muziek-neurowetenschappen en de kennis over het effect van PTSS op het brein.

Interessant voor anderen, omdat:
...onbehandelde PTSS een hoog recidiverisico met zich meebrengt, zowel binnen de PI (agressie en middelenmisbruik) als na detentie. Muziektherapie biedt mogelijkheden.

Titel:
Kwaliteit van leven: toespitsing op het individu

Sprekers:
Sandra Schel (Pompestichting)
Mareike Eckert (Pompestichting)

Werkvorm:
Cirkelgesprek

Omschrijving:
Twee psychologen leggen kort uit hoe het onderzoek naar de kwaliteit van leven vorm krijgt binnen de langdurig forensisch psychiatrische zorg van de Pompestichting (FPC). Wat zijn hun bevindingen en hoe dragen deze bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven van de individuele bewoners? Hoe kan dit onderzoek naar kwaliteit van leven vorm krijgen in andere forensische psychiatrische instellingen? Waar lopen de onderzoekers in de praktijk tegenaan? Met de discussie in dit cirkelgesprek hopen we te komen tot prikkelende en innovatieve ideeën en adviezen voor andere instellingen.

Interessant voor anderen, omdat:
... deelnemers op de hoogte raken van de voordelen en kansen die onderzoek naar kwaliteit van leven met zich meebrengt. Samen komen we tot nieuwe ideeën en inzichten.

Titel:
Uit hetzelfde hout gesneden? Genderverschillen in de forensische psychiatrie

Sprekers:
Susanne de Haas (Van der Hoeven Kliniek)
Vivienne de Vogel (De Forensische Zorgspecialisten)
Anouk Bohle (Van der Hoeven Kliniek)
Marjolijn de Jong (Trajectum)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Onderzoekers uit verschillende forensische instellingen werken sinds 2012 samen om de relatief kleine, maar groeiende groep vrouwen in de forensische psychiatrie beter in beeld te krijgen. Om te beginnen zijn aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en diverse risicotaxatie-instrumenten dossiers gescoord. Het gaat om dossiers van meer dan 300 vrouwen en 275 mannen die tussen 1984 en 2014 zijn opgenomen in één van vijf forensische instellingen (Van der Hoeven Kliniek, Oldenkotte, FPK Assen, Woenselse Poort en Trajectum). Met de verzamelde gegevens worden diverse deelonderzoeken uitgevoerd, onder andere naar delicttypen en psychopathologie. In deze talk presenteren we de resultaten van drie deelonderzoeken: 1. Genderverschillen in slachtofferschap zowel tijdens als na de kindertijd en de relatie met persoonlijkheidsstoornissen. 2. Risicofactoren (slachtofferschap) bij vrouwen met een licht verstandelijke beperking (LVB). 3. Genderverschillen in motieven voor delicten. Bij deze laatste studie wordt een innovatieve methode ontwikkeld om motieven te categoriseren.

Interessant voor anderen, omdat:
...deze talk unieke nieuwe onderzoeksbevindingen levert en voortkomt uit een bijzondere samenwerking tussen onderzoekers van verschillende instellingen. Er is bijvoorbeeld niet eerder onderzoek gedaan naar risicofactoren bij vrouwen met LVB of naar de relatie tussen slachtofferschap en persoonlijkheidsstoornissen.

Titel:
Cliënttevredenheid 2.0

Sprekers:
Jade van der Woude (GGZ Noord-Holland-Noord)
Gert Franke (Ontwerpbureau CLEVER°FRANKE)
Bianca Roelofsen (GGZ Noord-Holland-Noord)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
GGZ Noord-Holland Noord wil graag weten of en in welke mate onze cliënten tevreden zijn over hun behandeling. Metingen met de cliëntthermometer leverden te weinig op: er kwam onvoldoende respons en de vraagstelling bleek in het algemeen te ingewikkeld voor onze doelgroep. Bovendien verliep de terugkoppeling traag. In een pilot binnen het ambulante forensische veld is onderzoek gedaan naar een nieuwe manier van het meten van cliënttevredenheid. Dit gebeurde met Voyse, een tablet app die een korte digitale vragenlijst toont. De app kan heel snel data genereren en deze aantrekkelijk presenteren. In de workshop kijken we terug op de pilot. We horen graag van deelnemers of deze meetmethode voldoet, of ze aansluit bij de forensische populatie en waar kansen liggen.

Interessant voor anderen, omdat:
...je kennis maakt met een vernieuwende manier om cliënttevredenheid te meten. Bovendien is er gelegenheid om met elkaar te sparren over wat we willen weten van onze cliënten, waarom we dat willen en hoe vraagstelling er idealiter uitziet.

Titel:
Forensische sociotherapie, wat is dat?

Sprekers:
Petra Schaftenaar (Arkin/Inforsa)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Centraal in deze talk staat een literatuurstudie naar de werkzame elementen van sociotherapie. Zijn er modellen die werken? Wat is het belang van de therapeutische relatie? En in hoeverre zijn overige afdelingsfactoren van invloed? Tijdens de presentatie gaan we samen aan de slag met de bevindingen uit het onderzoek. Welke elementen werken en wat is hierin voornamelijk van belang? En als we dat weten of niet (kunnen) weten, welke initiatieven heeft ons vak dan nodig? Op zoek naar manieren om de kwaliteit van de 24-uurs forensische zorg verder te verbeteren.

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat over sociotherapie en de begeleiding van cliënten weinig eenduidigheid bestaat. Invulling en werkwijze zijn vaak verschillend er is geen sociotherapeutische richtlijn. Meer focus en inzicht in de werkzame elementen van sociotherapie kan de zorg mogelijk verbeteren.

Titel:
Sociaal maatschappelijk aanpassingsvermogen als voorspeller van recidive

Sprekers:
Ilona De Boer (Penitentiair Psychiatrisch Centrum Haaglanden)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
De mate waarin iemand zich in onze moderne samenleving kan handhaven en zo nodig kan ontwikkelen wordt gezien als een positief equivalent van de kans op recidive. Iemand met meer sociaal maatschappelijk aanpassingsvermogen zal minder snel recidiveren. Deze hypothese is in de penitentiaire psychiatrische centra (PPC's) getoetst tijdens een vierjarig onderzoek (2010-2014). Vanuit vijf dynamische persoonlijkheidskenmerken is een meetinstrument ontwikkeld: de Maatschappelijk Aanpassingsvermogen Lijst- observatie. Dit instrument is vervolgens gebruikt om de relatie tussen sociaal maatschappelijk aanpassingsvermogen en gangbare recidivemarkers vast te stellen. In deze talk staan we stil bij de resultaten en de mogelijke implicaties. Het onderzoek draagt bij aan het kerndoel van de forensische psychiatrie: het verminderen van recidive in crimineel en gewelddadig gedrag.

Interessant voor anderen, omdat:
... je inspiratie opdoet voor lopende behandelingen en interventies. Daarnaast maak je kennis met een kort en eenvoudig te hanteren meetinstrument dat de mate van sociaal maatschappelijk aanpassingsvermogen meet.

Titel:
Richtlijn voor verslavingsproblemen voor forensische klinieken

Sprekers:
Marije Lans (Victas)
Elske Wits (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO))

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Middelenproblematiek komt veel voor onder forensische patiënten en gewelddadig delictgedrag hangt nauw samen met middelengebruik. Een dubbele diagnose waar middelengebruik onderdeel van is, kan de behandeling van patiënten bemoeilijken. Het kan leiden tot een langere opnameduur, een hoger risico op recidive en een snellere terugval in criminaliteit. Voor het verkleinen van het recidiverisico van patiënten is inzicht in de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag van groot belang. Daarvoor is allereerst een betrouwbare en valide assessment van de middelenproblematiek nodig en inzicht in het recidiverisico. Vervolgens is het zaak te bepalen wat de consequenties zijn voor de verdere behandeling en inzet van de verloffase bij patiënten. Dit KFZ-project moet een eenduidige benaderingswijze rond middelenproblematiek opleveren voor klinieken.

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat problematisch middelengebruik bij forensische patiënten de behandeling bemoeilijkt en gepaard gaat met een hoger recidiverisico. Deze richtlijn helpt de praktijk om op eenduidige wijze middelengebruik en de verslavingsbehandeling te integreren bij diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en verlof, afgestemd op het individu.

Titel:
Muziektherapeutische woederegulatie voor forensisch psychiatrische patiënten

Sprekers:
Laurien Hakvoort (ArtEZ Conservatorium / FPC de Oostvaarderskliniek)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Laurien Hakvoort werkte jaren als muziektherapeut met daders van gewelddadige misdrijven. Een forensisch psychiatrisch patiënt leert tijdens muziektherapie onder andere hoe hij woede kan hanteren en agressieve impulsen kan ombuigen. Laurien is in april gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een studie naar de invloed van muziektherapie op woederegulatie en coping gedrag bij forensisch psychiatrische patiënten. Dit onderzoek heeft zij uitgevoerd met financiële ondersteuning vanuit ArtEZ conservatorium en FPC Oostvaarderskliniek. Vijf muziektherapeuten uit het forensisch werkveld deden mee aan dit onderzoek (vanuit De Oostvaarderskliniek, Kijvelanden, Veldzicht en Oldenkotte). In deze talk licht Laurien de resultaten van het promotieonderzoek toe. Daarnaast vertelt ze waar en wanneer muziektherapie een bijdrage kan leveren aan de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten.

Interessant voor anderen, omdat:
...het praktijk met onderzoek verbindt. Het onderzoek komt daarmee onder de aandacht van de mensen die (niet) dagelijks met muziektherapie te maken hebben. Er zit muziek in muziektherapie.

Titel:
Voorwaardelijke beëindiging van dwangverpleging in de praktijk

Sprekers:
Marleen Nagtegaal (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
Cyril Boonmann (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Uitvoeringsinstanties in het forensische veld, vooral de reclassering, ervaren problemen bij de tenuitvoerlegging van de 'contraire voorwaardelijke beëindiging van de tbs met dwangverpleging' (VB). Daarnaast kan de rechter sinds medio 2013 in een verlengingszitting na vordering van de officier van justitie niet meer tot onvoorwaardelijk ontslag beslissen: er moet ten minste een jaar VB hebben plaatsgevonden. Het aantal (contraire) VB's neemt hierdoor naar verwachting toe. Deze ontwikkelingen vormden de aanleiding voor een onderzoek naar VB, de relatie met strafrechtelijke recidive en de uitvoeringspraktijk. In deze FFZ-talk worden de resultaten van dit recente onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek is gebaseerd op 447 dossiers van tbs-gestelden en verschillende werkbezoeken, onder meer aan de reclassering. De resultaten zijn interessant voor beleidsmakers, maar bieden ook handvatten voor forensische zorgaanbieders in de praktijk.

Interessant voor anderen, omdat:
...het inzicht geeft in de contraire voorwaardelijke beëindiging van de tbs met dwangverpleging (VB) en de relatie met recidive. We staan stil bij feiten en cijfers, maar zeker ook bij de praktische tenuitvoerlegging, inclusief problemen en oplossingen.

Titel:
Nazorg: duurzame verbinding met de cliënt

Sprekers:
Anique Jansen (Arkin / Inforsa)
Susan Boogaard-Klinkien (Arkin / Inforsa)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Onze forensische cliënten die zijn opgenomen met een 'artikel 37', hebben in hun leven veel hulpverlenerscontacten gehad. De geboden zorg is vaak gefragmenteerd en sluit niet op elkaar aan. Wanneer een behandeling stopt, begint ergens anders een nieuwe. Uit eerder onderzoek is bekend dat recidive onder deze groep cliënten hoog is. Sinds 1 september 2012 spant FPK Inforsa Arkin zich maximaal in om met iedere ontslagen patiënt contact te houden. Zo brengen we duurzame verbindingen tot stand. Het opgebouwde vertrouwen tijdens de behandelrelatie zetten we daarna vrijwillig voort om de moeilijke periode van 'opnieuw beginnen' te overbruggen. In deze sessie presenteren wij de eerste resultaten van deze nieuwe werkwijze en kun je vragen stellen aan cliënten die nazorg ontvangen.

Interessant voor anderen, omdat:
...we laten zien wat de toegevoegde waarde is van nazorg voor de cliënt en welk effect het heeft op de recidive.

Titel:
De 14 K-indicatoren: meer dan een invuloefening

Sprekers:
Marinus Spreen (FPC Dr S. van Mesdag)
Erwin Schuringa (FPC Dr S. van Mesdag)
Paul Ter Horst (FPK De Woenselse Poort)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Behandelinstellingen zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht ieder jaar de veertien klinische indicatoren van de HKT-R te 'scoren'. Tijdens deze sessie introduceren we de nieuwe K-indicatoren en lichten we deze toe. In hoeverre kunnen deze klinische indicatoren behandelprogressie meten en recidivisten van niet-recidivisten onderscheiden? De veertien K-indicatoren van de HKT-R zijn niet alleen voor risicotaxatie geschikt maar ook voor behandelevaluatie. Er komen twee casussen aan de orde. De eerste casus, uit de Woenselse Poort, gaat over de terugkoppeling van de K-indicatoren naar patiënten (HKT-spin). De tweede casus, uit de Mesdag, gaat over het gebruik van de K-indicatoren in behandelbesprekingen als onderdeel van een ROM-systeem (Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie).

Interessant voor anderen, omdat:
…alle instellingen moeten leren omgaan met de K-indicatoren uit de nieuwe HKT-R. Deze zijn niet alleen geschikt voor risicotaxatie maar ook voor behandelevaluatie.

Titel:
Ambulante verdiepingsdiagnostiek

Sprekers:
Eric Blaauw (Verslavingszorg Noord Nederland)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Voor het adviesproces bij de reclassering is tien jaar geleden de RISc (Recidive Inschattingsschalen) ingevoerd. De RISc maakt criminogene factoren van verdachten inzichtelijk en laat zien welke factoren een hoofdrol spelen in herhaald daderschap. Wanneer sprake is van psychiatrische- of verslavingsproblematiek, is verdiepingsdiagnostiek nodig om tot een onderbouwd oordeel en advies te komen. Hoe moeten professionals uit forensische poliklinieken invulling geven aan vragen vanuit de reclassering? Dit vraagt om een nadere uitwerking, normering en standaardisering van de verdiepingsdiagnostiek, die voldoet aan de eisen van de diverse stakeholders. De diagnostiek moet van gedegen forensisch-psychiatrische kwaliteit zijn, voldoen aan de behoeften van de reclassering en in lijn zijn met eisen vanuit DForZo. Dit KFZ-project werkt aan de uitwerking, normering en standaardisering van deze verdiepingsdiagnostiek.

Interessant voor anderen, omdat:
...verdiepingsdiagnostiek reclasseringswerkers de mogelijkheid biedt om voor de rechtszitting meer kennis te krijgen van psychopathologie van de verdachte (buiten een PJ-rapportage). Tijdens het reclasseringstoezicht kunnen zij adviezen ontvangen omtrent bejegening.

Titel:
Rehabilitatie en herstel van forensische patiënten met een psychotische stoornis

Sprekers:
Hanneke van Gestel (GGzE)
Sonja van Rooijen (Trimbos Instituut)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Binnen de psychiatrie is van oudsher 'herstel' gelijkgesteld aan genezing van de stoornis en primair gezien als wenselijke uitkomst van behandeling. In de jaren tachtig ontstond vanuit de cliëntenbeweging een tweede betekenis. Herstel moet niet alleen gericht zijn op behandeling van de stoornis, maar ook op het goed invulling kunnen geven aan het leven met een stoornis. Herstel en herstelondersteunende zorg zijn inmiddels leidend principe geworden binnen de GGZ en verslavingszorg en deden recentelijk hun intrede in de maatschappelijke opvang en binnen justitie. Herstelondersteunende zorg dient bij te dragen aan een waardevol leven en de vervulling van betekenisvolle rollen. Ondersteuning bij het algemeen functioneren en functioneren in sociale en maatschappelijke rollen is hier onderdeel van. Hierbij wordt de omgeving van de patiënt actief betrokken. Bij de behandeling van forensische patiënten met psychotische stoornissen is echter nog onvoldoende kennis voorhanden over effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies.

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat het de wetenschappelijke kennis vergroot op het terrein van rehabilitatie en herstel van forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen. Het is een aanvulling op het huidige Zorgprogramma Psychotische Stoornissen.

Titel:
Leren & Implementeren

Sprekers:
Inge Koomen (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

Werkvorm:
Cirkelgesprek

Omschrijving:
Hoe geven we het opleidingsaanbod voor sociotherapeuten vorm en hoe verhogen we de kwaliteit van hun werk? Die vraag staat centraal in dit cirkelgesprek. Aanleiding is de werkconferentie over Leren & Implementeren op 31 oktober. Het Forensisch Netwerk heeft het advies dat daaruit is gekomen overgenomen. Over onderdelen is nadere input nodig uit het zorgveld. Er komen vragen aan de orde als: - Over welke competenties beschikt 'de ideale sociotherapeut'? - Welke standaardtrainingen en opleidingen zijn nodig naast de verplichte bij- en nascholing? - Hoe breng je kennis en vaardigheden uit een training in de praktijk? Schuif aan en praat mee!

Interessant voor anderen, omdat:
...iedereen kan meepraten over het vormgeven van opleidingsaanbod voor sociotherapeuten en verhoging van de kwaliteit van hun werk.

Titel:
ARopMaat reguleert agressie

Sprekers:
Larissa Hoogsteder (De Waag)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
In deze inspirerende talk krijg je informatie over de voorlopig erkende gedragsinterventie ARopMaat Ambulant voor Volwassenen. Dit behandelprogramma is ontwikkeld door de Waag, het DOK en de universiteit van Tilburg met ondersteuning van KFZ. Het is bedoeld voor mannen en vrouwen met (ernstige) agressieproblematiek binnen een forensische setting. De ARopMaat bestaat uit verschillende zinvolle, leuke en boeiende oefeningen en modules die je afhankelijk van de soort problematiek van de cliënt, kunt aanbieden. Er zijn elf modules, onder andere gericht op stressreductie, versterking van de impulscontrole en vermindering van huiselijk geweld (partner in beeld). Tijdens deze talk krijg je in vogelvlucht informatie over de inhoud van dit programma. Daarna volgt een impressie van de oefeningen aan de hand van voorbeelden en korte filmfragmenten. Tot slot gaan we in op de effectiviteit.

Interessant voor anderen, omdat:
Met dit project voorziet KFZ in een volledig en erkend zorgprogramma voor de behandeling van agressieregulatieproblematiek, op maat en voor een brede doelgroep. Het materiaal is prettig in gebruik en zowel individueel als systemisch gericht. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten over de werking van het programma bij jongvolwassenen veelbelovend.

Titel:
Bestaat het agressieve brein?

Sprekers:
Franca Tonnaer (FPC De Rooyse Wissel / Universiteit Maastricht)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Mensen met afwijkingen in het voorste gedeelte van de hersenen hebben moeite met het beheersen van gedrag, zo blijkt uit onderzoek. Veel onderzoekers denken dan ook dat een afwijking in het voorste gedeelte van de hersenen, het remmen, plannen en organiseren van gedrag bemoeilijkt. Dat kan leiden tot agressieproblemen en impulsief gedrag. Toch is weinig onderzoek gedaan naar de directe relatie tussen agressieproblemen, impulsief gedrag en de hersenwerking. Het fMRI-onderzoek meet de hersenactiviteit tijdens de provocatie van agressie. Bestaat het agressieve brein? Is er een verschil in reactie tussen forensische patiënten met agressieproblemen en gezonde mensen? Welke hersengebieden spelen hierin een rol en wat kunnen we hiervan leren? Tijdens dit festival hoor je de eerste resultaten van dit baanbrekende onderzoek. Het is gericht op de mechanismen van impulsieve agressie, maar ook op de regulatie ervan.

Interessant voor anderen, omdat:
... er nog nooit eerder agressie is geprovoceerd in een hersenscanner bij forensische patiënten. Wat betekenen de unieke resultaten voor toekomstige behandeling? Vandaag hoor je het.

Titel:
5 jaar ForCa-observatieafdeling Teylingereind

Sprekers:
Mick Haveman (Forensisch Centrum Teylingereind)
Medy Hulshof (Forensisch Centrum Teylingereind)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Korte presentatie over ontstaan, multidisciplinaire werkwijze, ervaringen en ontwikkelingen van de observatieafdeling (ForCa) in Teylingereind. De sprekers gaan in op de bouwstenen in de observatie van jeugdigen en adolescenten, waaronder onderwijs, groepsobservatie in gezelschap van leeftijdgenoten en systeemobservaties. De ForCa-observatieafdeling heeft inmiddels ruim 250 onderzoeken verricht. De verkregen kennis en ervaring delen is een van de doelstellingen. Daarmee helpen we mee aan de kwaliteitsverbetering van vervolgtrajecten en behandeling van jeugdigen en adolescenten.

Interessant voor anderen, omdat:
... het voor kwaliteitsverbetering van behandeling van jeugdigen en adolescenten belangrijk is om kennis en ervaring te delen. ForCa draagt daar haar steentje aan bij.

Titel:
Wetenschappelijk onderzoek naar agressief gedrag

Sprekers:
Danique Smeijers (Pompestichting / Radboud UMC)
Kirsten Smeets (Radboud UMC / Karakter Nijmegen)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Ongepast agressief gedrag is een van de belangrijkste redenen voor verwijzing naar forensisch psychiatrische instellingen. Agressie zorgt jaarlijks voor veel slachtoffers en brengt veel kosten met zich mee. De behandeling van agressie is doorgaans effectief maar niet iedereen heeft er evenveel baat bij. Wij onderzoeken daarom voor wie deze behandeling het meest geschikt is. Bij deze doelgroep is echter vaak sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Patiënten komen vaak niet opdagen bij afspraken en hebben een geringe motivatie voor verandering. Hoe voer je wetenschappelijk onderzoek uit met deze doelgroep? Waar lopen we tegenaan? Hoe kunnen resultaten in de praktijk worden gebruikt en hoe kan een klinische indruk leiden tot nieuwe onderzoeksinstrumenten? Ben je nieuwsgierig naar deze praktische kant van onderzoek, dan geven wij graag een kijkje in deze wonderlijke wereld.

Interessant voor anderen, omdat:
...het een kijkje geeft in een praktijkgericht onderzoek naar een complexe doelgroep. Deelnemers horen hoe ze de resultaten kunnen gebruiken in de praktijk en hoe een klinische indruk kan leiden tot nieuwe onderzoeksinstrumenten.

Titel:
Vagebonden als voorlopers van forensisch psychiatrische patiënten

Sprekers:
Frans Koenraadt (UU / NIFP / PBC / FPK Assen)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Zwerven (landlopen), bedelen en openbare dronkenschap worden door de eeuwen heen als hinderlijk en soms gevaarlijk gezien. Dit trio komt ook in de beeldende kunst regelmatig voor. Het gaat om deviant gedrag dat afwisselend gezien wordt als delinquentie of psychische afwijking. De ene keer wordt zo'n persoon opgenomen in een gevangenis, de andere keer in een krankzinnigengesticht. In de loop der tijd tekent zich een kentering af: waar de armen, bedelaars en landlopers in de Middeleeuwse samenleving nog aanvaard werden, ontwikkelt zich nadien een vroegmoderne afkeuring en uitsluiting. Marginalisering leidt aanvankelijk tot een grootschalige opsluiting, later tot een differentiatie in afzonderlijke instellingen. Meer weten over de wortels van de hedendaagse forensische GGZ? Deze Talk biedt je een historische en culturele achtergrond.

Interessant voor anderen, omdat:
Wars van de hedendaagse waan van de dag wordt een indringend beeld geschetst van de voorlopers van delinquenten en patiënten. Dat gebeurt onder meer aan de hand van beeldmateriaal uit criminologie, forensische gedragskunde en (kunst)historische bronnen.

Titel:
Diagnose en delictgevaar van forensische patiënten met een ASS

Sprekers:
Robbert-Jan Verkes (Pompestichting /Radboud UMC)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Binnen de forensische psychiatrie zien we steeds meer het belang van het adequaat diagnosticeren van een autismespectrumstoornis (ASS). Personen met ASS hebben vaak een hoogontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, zijn recht door zee, kunnen zich met volle overtuiging voor iets inzetten. Aan de andere kant hebben ze moeite met overzicht houden, zijn ze onhandig in sociale contacten en hebben ze vaak een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. De aanwezigheid van ASS heeft belangrijke implicaties voor de inschatting en management van het delictrisico en voor de indicatiestelling voor therapie en begeleiding. De diagnostiek moet nauwkeurig gebeuren. In dit KFZ-project heeft een groep experts een handelingsprotocol geformuleerd voor de diagnostiek van ASS in de forensisch psychiatrische setting. Voorts is onderzocht hoe specifieke criteria van ASS samenhangen met het delictrisico. Zij presenteren in deze talk de resultaten.

Interessant voor anderen, omdat:
...ASS vaak te laat wordt onderkend. Hierdoor krijgen patiënten niet altijd de juiste behandeling. Belangrijk is de 'gevoeligheid' voor de stoornis te vergroten, evenals de kennis in het veld over de beste individuele zorg en begeleiding bij ASS.

Titel:
Verandering na lange tijd: door persoonlijke of omgevingsfactoren?

Sprekers:
Peter Braun (Pompestichting)
Erik Bulten (Pompestichting)

Werkvorm:
Cirkelgesprek

Omschrijving:
Hoe verbetert de situatie van langverblijvende tbs'ers: door de patiënt of door de omgeving? Deze vraag staat centraal in dit debat. Hoe komt het dat een langverblijvende tbs-patiënt soms na vele jaren alsnog in beweging komt? Milieufactoren? Therapeutische vernieuwingen? Ouderdom? Wie het weet mag het zeggen. Waarom wordt dat niet onderzocht? Hoe zou je dat kunnen onderzoeken? Wij hebben daar ideeën over maar horen graag ideeën uit het veld. Tijdens dit debat verdelen we de zaal in twee groepen. De ene groep verdedigt de omgevingsfactoren, de andere de persoonlijke factoren in de vorm van een cirkelgesprek. Waar denk jíj dat het vooral aan ligt? Verdedig je keuze en word je bewust van de mogelijkheden en beperkingen.

Interessant voor anderen, omdat:
...we een internationaal onderzoeksnetwerk hebben opgezet waaraan in negentien Europese landen forensische instituten deelnemen. Doel is de mogelijkheden te bezien om in de praktijk onderzoek te doen naar verbetering voor langverblijvende forensische patiënten.

Titel:
Meten en behandelen van seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

Sprekers:
Wineke Smid (De Forensische Zorgspecialisten)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Seksuele preoccupatie of hyperseksualiteit is één van de belangrijkste risicofactoren voor recidive bij zedendelinquenten. Nog niet duidelijk is wat seksuele preoccupatie precies is en hoe je dit het beste kunt meten en behandelen. In de praktijk staat bij het meten van preoccupatie het verhaal van de patiënt centraal. Als behandeling wordt regelmatig libidoremmende medicatie ingezet. Dit onderzoek gaat over een alternatieve manier om seksuele preoccupatie te meten en te verminderen: door een approach/avoidance taak. Hiermee worden mensen getraind om seksuele prikkels (plaatjes) van zich af te bewegen en neutrale plaatjes naar zich toe te halen. Deze methode is eerder succesvol toegepast bij mensen met een langdurige alcoholverslaving. De methode kan relatief gemakkelijk ingepast worden in de behandeling van zedendelinquenten.

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat deze gericht is op een gedegen assessment en behandeling van een zeer belangrijke risicofactor, wat onze core-business is. Bovendien leunt de assessment niet op zelfrapportage en is de ontwikkelde behandeling vrij van negatieve bijwerkingen.

Titel:
Kwetsbare mensen in transitie: een interventie voor ex-gedetineerden.

Sprekers:
Judith Wolf (Radboud UMC)
Renée de Vet (Radboud UMC)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Critical Time Intervention (CTI) is een evidence based interventie voor sociaal kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken. Een voorbeeld van een kritische transitie is de overgang van een institutionele setting, zoals de gevangenis, naar begeleid of zelfstandig wonen. Een transitieperiode kan veel spanning veroorzaken, maar het kan tegelijkertijd de bereidheid om te veranderen vergroten. CTI biedt cliënten in deze periode emotionele en praktische steun. Daarnaast is CTI erop gericht om verbindingen van de cliënt met zijn sociaal en professioneel steunsysteem te ontwikkelen en te versterken. Uit onderzoek blijkt CTI effectief te zijn. Een pilot naar CTI bij de begeleiding van ex-gedetineerden leverde positieve resultaten op. In deze talk een toelichting van de uitgangspunten en kenmerken van CTI toe. Daarnaast een presentatie van de belangrijkste bevindingen van de onderzoeken uit Nederland.

Interessant voor anderen, omdat:
...CTI aantoonbaar effectief en toepasbaar is. Ook begeleiders en cliënten zijn enthousiast: "Dat bij mekaar heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik het laatste half jaar de beste hulpverlening heb gehad die ik me kon denken. Als ik haar een cijfer moet geven: een tien-plus!"

Titel:
Krijgen ambulant behandelde delinquenten de zorg die ze nodig hebben?

Sprekers:
Mara Eisenberg (De Waag)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
De RNR-principes (risk, need, responsivity) worden steeds belangrijker geacht voor effectieve forensische zorg. In theorie klinkt het logisch dat hoog risico delinquenten langer en intensiever behandeld moeten worden (risicoprincipe). En dat de behandeling gericht moet zijn op risicofactoren die samenhangen met delictgedrag (needprincipe). Maar gebeurt dat ook in de praktijk? Om deze vraag te kunnen beantwoorden houden we de recidiverisico inschattingen en de criminogene factoren van 8.307 recidiverende en niet-recidiverende delinquenten tegen het licht van deze twee principes. Het indexdelict wordt daarbij gebruikt om onderscheid te maken in delinquenttypen. De resultaten zullen uitwijzen of ambulant behandelde delinquenten de zorg krijgen die ze nodig hebben (matched care). Het onderzoek laat zien waar de zorg onvoldoende aansluit bij het risico- en needprincipe. Hierdoor krijgen behandelaars meer zicht op de vraag bij welke type delinquenten de zorg kan worden verbeterd.

Interessant voor anderen, omdat:
Ben je geïnteresseerd hoe matched care is toegepast bij 8.307 ambulant behandelde delinquenten? En wil je weten bij welke type recidiverende en niet-recidiverende delinquenten dat beter kan? Luister dan naar deze talk!Professionalisering op de werkvloer

Dagelijks werken honderden professionals in forensische instellingen aan goede zorg en behandeling. Voorwaarde voor succes is een goed sociotherapeutisch milieu. Hoe verbeter je dat? En hoe ga je om met de stroom nieuwe producten die voorbijkomt, zoals protocollen, instrumenten, delict analyse en diagnostiek. Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe implementeer je de instrumenten op de werkvloer?

Titel:
Onderzoek je morele intuïtie

Sprekers:
Swanny Kremer (FPC Dr. S. van Mesdag)
Guy Widdershoven (VU medisch centrum)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
In deze workshop bespreken we met behulp van het stappenplan van Dorine Bauduin een moreel dilemma. Een stappenplan helpt om gedachten te ordenen en om te komen tot de (minst kwalijke) oplossing voor een moeilijk probleem. Het gaat niet om goed of fout, maar om het structureren van het eigen denkproces. In FPC Dr. S. van Mesdag zijn in 2014 zestien medewerkers uit verschillende functies opgeleid tot gespreksleider moreel beraad. Vanaf 2015 begeleiden zij in ieder sociotherapeutisch team iedere zes weken tijdens een gangbare werkbespreking een moreel beraad. De nieuwe werkwijze wordt structureel ingebed in een reguliere vergadering. Doel is verdere professionalisering van de sociotherapie en daarmee verbetering van de patiëntenzorg.

Interessant voor anderen, omdat:
Altijd al benieuwd geweest of je morele intuïtie je 'goed' advies geeft? Neem dan deel aan de workshop moreel beraad. Ter plekke denken we samen op een systematische manier na over een morele kwestie uit de dagelijkse forensische praktijk.

Titel:
Samen werken aan het leefklimaat in de justitiële jeugdinrichtingen

Sprekers:
Thijs de Jongh (Amsterbaken)
Veronique van Miert (Hogeschool Leiden)
Ellen Eltink (Amsterbaken)
Jaap Nagtegaal (Hunnerberg / Den Hey-Acker)
Evelyn Heynen (Mondriaan kinderen en jeugdigen)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Het leefklimaat is een belangrijk begrip geworden binnen de residentiële zorg. Instellingen streven naar een omgeving met voldoende ondersteuning van medewerkers voor de jongeren, mogelijkheden tot groei, een prettige sfeer en zo min mogelijk repressie. De JJI's voeren elk jaar onderzoek uit naar het leefklimaat. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek of verbeterplannen. In deze sessie gaan we in op deze leefklimaatonderzoeken en de inzichten die ze opleveren. Daarnaast vertellen we vanuit de praktijk hoe je met medewerkers kan werken aan een positief en open leefklimaat. Dit verkleint de kans op incidenten en vergroot de kans op een succesvol behandeltraject.

Interessant voor anderen, omdat:
...het inzicht biedt in de toepasbaarheid van de resultaten van een leefklimaatonderzoek. Hoe breng je een proces op gang dat bijdraagt aan een positievere beleving van het klimaat? We praten erover in deze workshop.

Titel:
Beschermende factoren voor geweld bij jongeren: de SAPROF jeugdversie

Sprekers:
Miranda Geers (Parnassia Groep)
Michiel de Vries Robbé (De Forensische Zorgspecialisten)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Beschermende factoren zijn belangrijk in het voorkómen van gewelddadig gedrag bij jongeren. Het accuraat inschatten van beschermende factoren kan van grote waarde zijn in de behandeling van jongeren in de forensische psychiatrie. Veelgebruikte risicotaxatie-instrumenten, zoals de SAVRY, zijn hoofdzakelijk risicogericht. Terwijl juist bij jongeren nog veel positieve ontwikkeling mogelijk is. Om meer balans te brengen in de risicotaxatie en behandeling van jongeren in JJI's, jeugdzorg+ en ambulante behandelcentra is een nieuw instrument ontwikkeld: deze Structured Assessment of Protective Factors for violence risk – Youth Version. Deze SAPROF-YV is een positieve aanvulling op bestaande risicotaxatie-instrumenten. Het instrument bevat zestien beschermende factoren die waardevol zijn bij het voorkomen van gewelddadig gedrag. Alle factoren zijn dynamisch en kunnen dienen als positieve doelen in de behandeling van jongeren in de klinische en ambulante forensische psychiatrie. In deze workshop presenteren we de SAPROF-YV en oefenen we in het gebruik van het instrument.

Interessant voor anderen, omdat:
... meer aandacht voor beschermende factoren in de risicotaxatie en behandeling van jongeren gewelddadig gedrag kan voorkomen.

Titel:
Kwaliteit begint bij jezelf

Sprekers:
Tom Deenen (FPC Veldzicht)
Rob Ziel (FPC Veldzicht)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Iedereen kan de kwaliteit van een appel inschatten. Het is een vaardigheid die je beheerst en die je verder kan ontwikkelen. Of je nu een appel bij de supermarkt koopt of een vis uitzoekt bij de visboer op de markt, je weet precies met welke appel of vis jij wilt thuiskomen. Je zoekt automatisch die appel of vis eruit, die jij het beste vindt. Maar hoe doe je dat op je werk en binnen je team? Hoe weet je waar daar de kwaliteit zit? En waaruit blijkt dan wat kwaliteit is? In deze workshop staan we stil bij de impliciete keuzes die je maakt in je werk als professional. Aan de hand van een casus gaan we oefenen om meer expliciete keuzes te maken. Door een relatief kleine verandering in je inzet kan je beter functioneren. En dan lever jij meer kwaliteit!

Interessant voor anderen, omdat:
...de workshop je helpt na te denken over je eigen werkwijze en kwaliteiten. Nadenken over je handelen helpt en leidt tot meer kwaliteit.

Titel:
Interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg

Sprekers:
Indra Boedjarath (MHC Beeklaan)
Maaike Philippi (FCP Veldzicht)

Werkvorm:
Debat

Omschrijving:
De toename van etnische- en culturele diversiteit in de bevolkingssamenstelling is ook merkbaar in de geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen in omvang, maar ook in verscheidenheid neemt het aantal allochtone hulpvragers toe. Hoe om te gaan met deze verschillende culturele achtergronden is een zeer relevant vraagstuk voor professionals binnen de zorg. Verwaarlozing van dit vraagstuk kan ernstige gevolgen hebben. Zo wijzen onderzoeken uit dat allochtone patiënten bijvoorbeeld vaker het label ‘ crimineel’ toebedeeld krijgen, waar autochtone patiënten als ‘ziek’ worden aangemerkt. Deze onbedoelde discriminatie heeft een grote impact op de behandeling en het leven van de patiënt. Hoe kunnen professionals binnen de forensische zorg deze onbedoelde discriminatie signaleren en tegengaan? Wat zijn de veelvoorkomende verschillen tussen patiënten van verschillende culturele achtergronden en moeten standaarden en richtlijnen voor diagnosestelling en behandeling aangepast worden aan deze verschillen? En wat kan er gedaan worden om de kwaliteit van zorg voor iedereen te garanderen?

Interessant voor anderen, omdat:

Titel:
Sociale media in de reclassering

Sprekers:
Jonathan Douma (Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG))
Bouke Venema (Tactus)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Hoe zet je sociale media in tijdens de begeleiding van forensische klanten? Voor die vraag staan vrijwel alle organisaties in het veld van de forensische zorg. De SVG Verslavingsreclassering begon in 2014 twee pilots om te testen hoe Facebook en Whatssapp kunnen bijdragen aan het reclasseringsproces. Anno 2015 móet je wel nadenken over het gebruik van nieuwe media in je primaire proces. Tegelijkertijd stellen de sociale media professionals ook voor nieuwe vragen. Wat kan je als reclasseringswerker met informatie die je online over een cliënt vindt? Hoe communiceer je met hem/haar via Facebook of Whatssapp? En op welke manier hou je daarbij de privacy in het achterhoofd? Tijdens een interactieve workshop vertellen reclasseringswerkers over de pilots en hun bevindingen.

Interessant voor anderen, omdat:
...vrijwel alle (zorg)organisaties in de jusitiële sector kampen met de vraag hoe ze sociale media kunnen inzetten. Deze workshop geeft inzicht over hoe de verslavingsreclassering daarmee om gaat.

Titel:
Ethiek in de forensische zorg

Sprekers:
Frans Koenraadt (UU / NIFP / PBC / FPK Assen)
Yvo van Kuijck (Gerechtshof Arnhem)
Ton-Peter Widdershoven (Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP))
Tineke Stikker (GGZ Nederland)

Werkvorm:
Debat

Omschrijving:
De commissie 'Ethiek in de forensische psychiatrie' bevordert reflectie op ethische dilemma's in de forensische zorg. Tijdens dit festival staan we stil bij de nieuwe Wet forensische zorg en de betekenis hiervan voor de doorstroom van patiënten. De afstemming van forensische zorg en GGZ is de komende tijd een belangrijk onderwerp. Kan de GGZ forensische patiënten opvangen? Kan de forensische zorg profiteren van ontwikkelingen in de GGZ op het gebied van terugdringen van dwang? Wat kan de GGZ met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen die gedeeltelijk toerekeningsvatbaar zijn? Weten strafrechters en officieren van Justitie dat de Wet verplichte GGZ in principe ambulant plaatsvindt? Welke afwegingen maakt de officier van justitie? Een debat tussen verschillende deskundigen met verschillende invalshoeken.

Interessant voor anderen, omdat:
....dit debat de deelnemer meer zicht biedt op de mogelijke effecten en consequenties van de nieuwe Wet forensische zorg.

Titel:
Taskforce behandelduur TBS

Sprekers:
Sophie Koek (DForZo)
Bas Eenhoorn (Taskforce / Digitale Overheid)
Rianne Kasander (GGZ Nederland)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Bas Eenhoorn is voorzitter van de Taskforce TBS. Het doel van de taskforce is de verkorting van de gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel. De taskforce heeft een uitgebreide ronde door het forensisch veld gemaakt. De rapportage is opgeleverd en aangeboden aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De aanbevelingen zijn helder, nu gaan we over op de uitvoering. Tijdens het festival willen we de plannen graag toetsen aan alle ketenpartners en zo veel mogelijk ideeën verzamelen uit de zaal.

Interessant voor anderen, omdat:
... kwaliteit van de behandeling een belangrijk onderdeel is van het succes van de Taskforce TBS. Bas Eenhoorn deelt vandaag zijn ervaringen na één jaar voorzitterschap.

Titel:
Forensische zorg in RIBW's

Sprekers:
Caroline Place (Trimbos Instituut)
Harry Ietswaard (Lister)
Martin Kok (HVO Querido)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
In detentie wordt veel voor een cliënt besloten: de bejegening is directief en gericht op beheersing en dwang. Er bestaat een sterke discipline en een dagstructuur waaraan gedetineerden zich niet kunnen onttrekken. Binnen RIBW's (begeleid wonen) is de werkwijze anders. Er is veel vrijheid. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van cliënten en de nadruk ligt op de toekomst, krachten en mogelijkheden. RIBW's boeken met deze aanpak successen bij forensische cliënten. Het brengt echter ook ingewikkeldheden met zich mee. Binnen deze interactieve workshop bespreken we de zorg binnen RIBW's. We doen dit aan de hand van twee vormen van opvang en begeleiding van forensische cliënten bij Lister Utrecht en HVO-Querido Amsterdam. Zowel de successen als de risico's en ingewikkeldheden komen aan bod. De resultaten van het onderzoek naar forensische zorg in RIBW's door het Trimbos Instituut komen ook aan bod.

Interessant voor anderen, omdat:
...het voor medewerkers van Justitie én RIBW's inspirerend is om good practices binnen RIBW's te delen. Door vanuit onze eigen invalshoeken te kijken naar oplossingen voor eventuele risico's, versterken we de kwaliteit van RIBW's.

Titel:
Op weg naar een beter werkklimaat

Sprekers:
Veronique van Miert (Hogeschool Leiden)
Henrike van Kruistum (FPA Roosenburg)
Peer van der Helm (Hogeschool Leiden)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
In deze workshop zoomen we in op een van de units van FPA Roosenburg. De patiënten zijn tevreden over het leefklimaat, maar de medewerkers ervaren een minder positief werkklimaat. Om dit te verbeteren vindt elke twee maanden een onderzoek plaats naar het werkklimaat. Het team gaat met de resultaten aan de slag en maakt verbeterplannen. Zo wordt het onderzoek ingezet als interventie. We kijken daarbij niet alleen naar de kritische factoren, maar vieren ook successen. Daarmee stimuleren we groei, betrokkenheid en de bereidheid tot ontwikkeling en reflectie. Hoe het werkt in de praktijk? Dat hoor je onder andere van een betrokken medewerker.

Interessant voor anderen, omdat:
... het inzicht biedt in een nieuwe manier van reflecteren waarmee teams aan de slag kunnen.Samenwerking (ook in de keten)

Kwaliteit van zorg staat of valt met de samenwerking binnen en buiten de instellingen. Denk aan het belang van continuïteit van zorg: hoe stem je de behandeling en zorg tussen verschillende zorginstellingen in de forensische psychiatrie op elkaar af? Maar ook: hoe verbeter je de cultuur binnen je eigen instelling en zorg je ervoor dat alle collega's elkaar weten te vinden?

Titel:
FPT: spiegelen, inkleuren & combineren

Sprekers:
Sophie Koek (DForZo)
Vanessa van Zaanen (Directie Sanctie en Preventiebeleid, ministerie van Veiligheid en Justitie)
Roeland Driessen (3RO)

Werkvorm:
Cirkelgesprek

Omschrijving:
Het succes van het forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) lijkt weg te zakken. Dit is jammer! Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het FPT die onlangs is afgerond. De reclassering (3RO) heeft daarvoor in samenwerking met DForZo en GGZ Nederland met een enquête het klinisch FPT onderzocht. Daarnaast loopt er een onderzoek van het EFP naar het FPT. Uit de evaluatie blijkt dat het beleidskader goede contouren geeft, maar dat de inkleuring niet voldoet. Zowel bij klinisch als bij ambulant FPT komt het neer op elkaar kennen en flexibel samenwerken. In deze workshop bespreken we de resultaten van deze evaluatie en gaan we in op werkafspraken die nodig zijn om invulling te geven aan het FPT. Ketensamenwerking staat centraal. Hoe doe je dit? Hoe kan het FPT goed tot zijn recht komen? Wat hebben ketenpartners nodig? Kom met ideeën hoe we het FPT weer kunnen aankleden!

Interessant voor anderen, omdat:
Het FPT is een succesvol instrument. De aandacht is echter wat weggezakt, doordat functionarissen elkaar minder makkelijk weten te vinden. Wij zijn benieuwd hoe dit komt en zoeken naar succesverhalen uit andere ketens.

Titel:
Kwaliteitsnetwerk: kijkje in elkaars keuken

Sprekers:
Karen Hermanns (Altrecht)
Diewke de Haen (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Het kwaliteitsnetwerk is een positieve insteek voor en door professionals en met de patiënt als volwaardig partner. Kern is het reviewbezoek. Daarbij komt een reviewteam, bestaande uit één patiënt en vier professionals vanuit verschillende FPA's, een dag lang op bezoek. In gesprekken met patiënten, behandelaars, verpleegkundigen en managers gaan zij op zoek naar een antwoord op de vraag: wat doen jullie op deze FPA uitzonderlijk goed? Wat zijn 'parels' waarvan andere FPA's kunnen leren? De FPA's hebben het afgelopen jaar proefgedraaid met het kwaliteitsnetwerk. In deze sessie geven we je een voorproefje en vertellen we meer over de methodiek en de eerste ervaringen.

Interessant voor anderen, omdat:
Het kwaliteitsnetwerk is als het FFZ: kennis en ideëen delen staat voorop. Wil je weten hoe je ook na het festival met andere professionals in contact kunt blijven? Kom naar de sessie!

Titel:
De magie van transitie

Sprekers:
Jan Reinder (Magic Minded)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Komt dat zien! Tijdens deze workshop wordt je aan het denken gezet door een professioneel illusionist. Tijdens een levendige en humorvolle interactieve presentatie passeren actuele thema's de revue. Zoals de overgang van de klinische plaatsingstaak van het NIFP/IFZ naar het hoofdkantoor van DJI. Visuele, magische trucs illustreren het loslaten van oude patronen en het openstaan voor nieuwe uitdagingen. Je staat niet verwonderd aan de kant, maar het publiek doet mee!

Interessant voor anderen, omdat:
...alle medewerkers binnen de forensische zorg met de transitie te maken krijgen. Deze magische, interactieve vorm spreekt tot ieders verbeelding.

Titel:
Keer je je wang nog een tweede keer toe?

Sprekers:
Jan Molmans (Exodus Den Bosch)
Lara van Well (Exodus Nederland)

Werkvorm:
Debat

Omschrijving:
Het thema van deze gecombineerde lezing/debat is barmhartigheid in de strafrechtketen. Dit lijken twee tegengestelde grootheden te zijn. Historische gegevens zijn daar ambigue over. Bij de strafoplegging is altijd rekening gehouden met de context. In deze sessie lopen we door de geschiedenis heen van de verschillende antwoorden rondom criminaliteit en daarmee gerelateerde strafopleggingen. We eindigen bij het Exodus van vandaag. Daarbij zullen we zien dat de laatste tijd de barmhartigheid en rekening houden met de context van de gedetineerde onder druk staan. Is daar nog wat aan te doen?

Interessant voor anderen, omdat:
...het een actueel thema betreft dat voor iedereen in de forensische zorg interessant is.

Titel:
Vrijwillige zorg

Sprekers:
Jacco Groeneveld (Reclassering Noord, regio Midden Noord)
Aad van der Maas (Gevangenenzorg Nederland)
Jolanda Elferink (Movisie)

Werkvorm:
Debat

Omschrijving:
Een vrijwilliger kan veel betekenen voor patiënten binnen de forensische zorg. Mensen die te maken hebben met langdurige opsluiting en isolatie kunnen hebben baat bij maatjesprojecten, waarbinnen er individuele begeleiding plaatsvindt tussen een vrijwilliger en patiënt. Maar ook de dagelijkse activiteiten, het geven van cursussen en hulp bij nazorg en re-integratie in de samenlevingen na detentie zijn activiteiten waarbij vrijwilligers waardevolle ondersteuning kunnen bieden. Dagelijks zetten vele vrijwilligers door het hele land zich in binnen de forensische zorg. Wat is de toekomst van vrijwilligerswerk in de forensische zorg en zal de inzet van vrijwilligers gaan toe- of afnemen de komende tijd? Waar ligt de grens tussen het ondersteunen van professionals en het overnemen van taken en hoe wenselijk is de inmenging van vrijwilligers in het dagelijks werk binnen de forensische zorg? En hoe garanderen vrijwilligersorganisaties en instellingen de veiligheid en professionaliteit van vrijwilligers?

Interessant voor anderen, omdat:

Titel:
Triadisch werken met naastbetrokkenen als bondgenoot

Sprekers:
Tineke Welling (De Woenselse Poort)
Matty Timmermans (De Woenselse Poort)
Toon Walravens (De Woenselse Poort)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Naastbetrokkenen hebben een directe relatie met de cliënt. Dit kan een familielid of partner zijn, maar ook een goede vriend(in) of iemand anders die zich betrokken voelt bij de cliënt. Triadisch werken is het actief betrekken van naasten van de cliënt bij de samenwerking tussen de cliënt en de hulpverlener. Triadisch werken en denken betekent samenwerking van drie partijen: cliënt, hulpverlener én naastbetrokkene. Samen werken ze aan het herstel van de cliënt. Deze manier van werken heeft een positieve invloed op de kans van herstel, kwaliteit van leven, sociaal functioneren, integratie en therapietrouw. Een belangrijk onderdeel van triadisch werken is herstelgericht werken. Hoe werkt het precies? Je hoort het in deze workshop van een justitieel ervaringsdeskundige, een familielid en professional. Hun ervaringsverhalen laten het nut en de kansen zie van triadisch werken.

Interessant voor anderen, omdat:
... triadisch werken binnen zorgpaden steeds zichtbaarder naar voren komt. Aan de hand van ervaringsverhalen laten we zien hoe waardevol de samenwerking met naastbetrokkenen is voor het herstel van cliënten.

Titel:
Drempels weg

Sprekers:
Gastspreker (Inforsa)
Gastspreker (Inforsa)
Mart Van Dongen (Arkin / Inforsa)
Minco Ruiter (Arkin / Inforsa)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
De vissenkom. Zo noemen cliënten ons kantoor. Ze voelen zich bekeken en ervaren het verpleegkantoor als een enorme drempel tot contact met de medewerker. Om te onderzoeken hoe we hier anders mee kunnen omgaan is Inforsa begonnen met het project 'drempels weg'. In deze interactieve workshop á la het Lagerhuis gaan we met medewerkers én cliënten in discussie. Wat zijn de drempels? Wat is de betekenis van de drempel voor mij en voor de ander? Wat houdt de drempels in stand? Is een kantoor opheffen een oplossing of slechts een lapmiddel? Dit thema gaat over laagdrempelige zorg, afstand en nabijheid, aansluiting. Maar ook over aanwezige drempels die we zelf creëren.

Interessant voor anderen, omdat:
...zowel medewerkers als cliënten drempels kunnen ervaren. Wat houdt de drempels in stand? Welk belang hebben we erbij? Een oplossing kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Titel:
De ambulante FPA: kwaliteit van herstel

Sprekers:
Martijn Koerhuis (Palier)
Jasper Schetters (FPC de Kijvelanden)

Werkvorm:
Cirkelgesprek

Omschrijving:
Een ambulante FPA: kans of kramp? Forensische ambulante zorg is heel belangrijk. Voor steeds meer cliënten is ambulante behandeling de optie bij uitstek. De klinische fase van behandeltrajecten is ondersteunend aan ambulante hulpverlening. De forensisch psychiatrische afdelingen hebben hierin een voortrekkersrol. In dit cirkelgesprek zetten we vanuit de FPA's van de Kijvelanden, Palier en Altrecht Aventurijn neer waar wij aan denken bij ambulante hulpverlening. Met de groep belangstellenden denken we na over dit probleem: hoe kun je als FPA de 'ambulantisering' van forensische zorg mogelijk maken?

Interessant voor anderen, omdat:
....ambulante zorg een speerpunt is, zowel vanuit zorginhoudelijk als beleidsmatig oogpunt. Alle werkers in de forensische zorg hebben ermee te maken, dus praat mee!

Titel:
De zwakste schakel?

Sprekers:
Joris Letanche (Arkin)
Gea IJzerman (Verslavingsreclassering GGZ Inforsa)
Robert Mandjes (Verslavingsreclassering GGZ Inforsa)

Werkvorm:
Cirkelgesprek

Omschrijving:
Inforsa (Arikin Amsterdam) werkt sinds een aantal jaren intensief samen met de forensische ambulante zorg (FAZ) en de verslavingsreclassering GGZ. We beginnen deze workshop met een inleiding over de obstakels die je tegenkomt op weg naar de forensische ketenzorg. Aan de hand van een voorbeeld laten we zien welke hobbels er allemaal zijn voordat een forensische cliënt is opgenomen in een kliniek. Daarna gaan we met deelnemers in discussie. Hoe verbeteren we de samenhang en samenwerking in het forensische proces? Hangt het af van de individuele medewerker? En als de forensische hulpverlening in gang wordt gezet, stopt dan de vrijwillige hulpverlening? Er liggen uitdagende stellingen klaar om tot een stevig debat te komen tussen de deelnemers.

Interessant voor anderen, omdat:
...elke afdeling/medewerker/ketenpartner/rechter/officier van justitie/politieagent zichzelf de deskundige vindt om een cliënt te verwijzen. Hoe gaat dat in de samenwerking met (al) die instellingen. En heeft de cliënt er baat bij?

Titel:
Gezinsgericht werken in de forensische jeugdzorg

Sprekers:
Eva Mulder (Intermetzo )
René Breuk (Intermetzo )
Inge Simons (Forensisch Centrum Teylingereind)
Kees Mos (i-psy De Jutters)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd is een multidisciplinair samenwerkingsverband van twee GGZ-instellingen, twee forensische praktijkinstellingen, twee universiteiten en twee hogescholen. Het doel is om met elkaar de zorg te verbeteren voor jongeren in de forensische jeugdzorg. Elk concreet resultaat, bijvoorbeeld een behandelmethode, wordt ondersteund door wetenschappelijk (promotie)onderzoek en vertaald naar onderwijs voor studenten en training voor personeel. In deze workshop staat het concrete resultaat centraal van de AWFZJ: een programma voor gezinsgericht werken in residentiële forensische jeugdzorg. Een workshop vol tips en tricks voor multidisciplinaire samenwerking.

Interessant voor anderen, omdat:
... deelnemers worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken van praktijk en onderzoek met betrekking tot gezinsgericht werken in de residentiële forensische jeugdzorg.

Titel:
Yes we can. Strategisch samenwerken binnen de Top600

Sprekers:
Sifra Tigchelaar (Inforsa / Forensisch Ambulante Zorg)
Christel Grimbergen (GGD Amsterdam )

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Een aanpak voor jonge veelplegers: durf jij het aan? Echte veranderingen en oplossingen vragen om bondgenoten, creativiteit en voldoende middelen. Amsterdam heeft inmiddels drie jaar ervaring met de Top 600-aanpak voor deze moeilijke doelgroep. Zorgpartijen in de stad op het gebied van forensische zorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en LVB hebben de handen ineen geslagen. Ons doel: door behandeling en begeleiding de recidivecijfers terugbrengen. De GGD voert bij alle 'Toppers' een psychiatrische screening uit. Overleg tussen betrokken zorgpartijen leidt tot een behandeladvies. Daarna gaan de individuele GGZ-instellingen aan de slag met behandelinitiatieven die helemaal zijn toegespitst op de Top 600. En...de aanpak werkt! In deze FFZ-talk vertellen we meer over de resultaten van de screeningen en hoe we onze zorg speciaal anders hebben ingericht.

Interessant voor anderen, omdat:
...omdat de Top 600-aanpak laat zien dat strategische samenwerking tussen ketenpartners een meerwaarde heeft bij het behandelen van een moeilijke doelgroep. Met richtlijnen en protocollen alleen redden we het vaak niet. De aanpak laat zien hoe hete hangijzers als medisch beroepsgeheim een plaats kunnen krijgen in ketenzorg.

Titel:
Waar is het feestje?

Sprekers:
Eva Kwakman (Openbaar Ministerie)
Baukje Dotinga (Verslavingszorg Noord-Nederland)
Elly Westerbeek (Stichting Verslavingsreclassering GGZ)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Sinds enkele jaren is de Wet voorwaardelijke sancties in werking. Een verandering van denken in het Nederlandse veiligheidsbeleid, met meer aandacht voor persoonsgerichte oplossingen en kwalitatieve zorginterventies. De verslavingsreclassering en de forensische zorg zijn hierdoor beiden succesvoller dan ooit. Maar in plaats van dit succes te vieren gaat het debat over geldgebrek, plaatsentekorten en enorme werkdruk. Waar we moeten kijken hoe we het succes kunnen voortzetten, gaat het onder druk van bezuinigingen over andere zaken. Tijdens deze workshop brengt de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) daar verandering in. Samen met ketenpartners, zoals het OM en zorgpartners, zorgen we een uur lang voor een positief geluid. In een mix van lezingen, stellingen en discussie vieren we het succes van de forensische zorg. Voor de workshop geldt één contra-indicatie: over geld wordt niet gepraat.

Interessant voor anderen, omdat:
...je na deze sessie de workshopruimte met een trots gevoel verlaat. 'Waar is het feestje?' helpt je te herinneren en te vieren dat we de afgelopen jaren veel successen hebben bereikt.Organisatie

Om de kwaliteit van de organisatie te versterken is onder andere intervisie en scholing belangrijk. Bijvoorbeeld door collega's van vergelijkbare instellingen te consulteren binnen een kwaliteitsnetwerk. Welke methoden zijn er nog meer om de kwaliteit van een forensische zorgorganisatie op een hoger plan te brengen? Vertel tijdens het FFZ hoe jouw instelling werkt aan verbetering van de organisatie.

Titel:
FPC Gent: een uniek kijkje over de landsgrenzen

Sprekers:
Carl de Wert (FPC de Kijvelanden)
Angretha Wongsowikromo (FPC de Kijvelanden)

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
Parnassia Groep, Sodexo en FPC de Kijvelanden wonnen een Belgische tender om een FPC in Gent te exploiteren. Het FPC Gent levert zorg op maat aan geïnterneerden in een klinische setting. Behandelen en beveiligen gaan daarbij hand in hand. FPC Gent heeft de eerste patiënten inmiddels ontvangen. In het centrum is ruimte voor 264 patiënten. In één jaar wordt de instroom van patiënten opgebouwd naar de volledige bezetting. Wij gunnen u een kijkje in de keuken bij dit unieke project, Het opzetten van een FPC met Nederlandse tbs-kennis in een Belgisch detentiesysteem. Wat valt hier van te leren? Wat zegt dit over kwaliteit? Welke hobbels zijn genomen bij de opbouw? Ontdek verschillen tussen België en Nederland en kijk wat we van elkaar kunnen leren.

Interessant voor anderen, omdat:
...het laat zien hoe je kwaliteit toevoegt in een nieuwe kliniek. Alles is volledig van de grond opgetuigd: opleiding van personeel opleiden, ontwikkeling van zorgbeleid ontwikkelen, de organisatie van veiligheid en bewaking, schoonmaak, catering, enzovoort.Overige thema's

Titel:
Verhalen maken het leven

Sprekers:
Hans Lubbers (Pompestichting)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Deze workshop biedt je een handreiking om met 'literaire beschrijvingen' je werkervaringen een plek te geven in een eigen levensverhaal. Met verschillende literaire stijlvormen kan je fictie, wensen, realiteit en informatie beschrijven in korte leesbare essays. Om te delen of om ervaringen voor jezelf op een rijtje te krijgen, niet gebonden aan de 'realiteit'. De stijl van het verhaal – vanuit de ik-figuur of juist vanuit de derde persoon – geeft een bepaalde afstand tot het onderwerp, maar de inhoud blijft persoonlijk. Zo kun je ervaringen verwerken en exploreren. Je kunt ook anderen de mogelijkheid geven om op het verhaal te reageren of ter overdenking mee te nemen. Een speelse wijze om kwetsbare ervaringen, kennis te delen en bespreekbaar te maken.

Interessant voor anderen, omdat:
...het belangrijk is je ervaringen een plek te geven en te delen. In het directe werkcontact met forensische patiënten ontstaan veel (soms beklemmende) levensverhalen. Door een 'literaire' beschrijving kun je hier vanuit een andere optiek naar kijken..

Titel:
Perspectief op zorg

Sprekers:
Gastspreker (Inforsa)
Gastspreker (Inforsa)
A. Koningstein (Inforsa)
C. Zwart (Inforsa)

Werkvorm:
Workshop

Omschrijving:
Wat als we elkaar een spiegel voor houden? Hoe is het om door de ogen van de ander te kijken en durf je je ogen open te houden voor wat je ziet? Wat vinden de cliënten van de zorg die wij leveren? Zorgverleners willen altijd de cliënt centraal stellen, maar gebeurt dit ook? In deze interactieve workshop wisselen deelnemers van perspectief met medewerkers en cliënten van Inforsa over diverse onderwerpen in de praktijk. Wat zijn botsende logica's? Hoe is het voor een cliënt om behandeld te worden? Laat je verrassen door deze workshop met een twist....

Interessant voor anderen, omdat:
...deze workshop een echte kijk biedt op de zorg en de kwaliteit van de geleverde zorg vanuit het gezichtspunt van de cliënt. In de workshop zijn cliënten aanwezig die hún verhaal vertellen. Dat maakt het bijzonder en leuk!

Titel:
Een half jaar e-health: een sneller en beter intakeproces

Sprekers:
Jan Wouter van der Doel (FPC de Kijvelanden / het Dok)
Martine Krekt (FPC de Kijvelanden / het Dok)
Hans Vermeulen (FPC de Kijvelanden )

Werkvorm:
Talk

Omschrijving:
FPC de Kijvelanden en Het Dok kozen in 2012 voor digitalisering van de intakeprocedure. In deze presentatie blikken we terug op het succesvolle verloop van dit proces. Implementatie en evaluatie komen voorbij, maar we staan ook stil bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-health en de poliklinische werkomgeving. Wat is nodig voor een succesvolle invoering van e-health? Het benoemen van ambassadeurs, het belang van informeren en communiceren, én het herkennen en gebruiken van aanwezige talenten van de organisatie. Door deze variabelen in te zetten en te verschuiven lukt het om het eindproduct, de digitaal ondersteunde intake, kwalitatief op een hoger plan te trekken.

Interessant voor anderen, omdat:
voor hulpverleners, omdat digitalisering zorgt voor een sneller en beter intakeproces. Voor managers, omdat de gehele polikliniekorganisatie in één keer in het veranderproces is meegenomen. Met aandacht voor logistieke verbeteringen en lagere tijdsinvestering.Ervaringsterras

Titel:
Bejegenen, behandelen, beveiligen bij De Borg

Sprekers:
Pauline Olislagers (Ipse de Bruggen)
Marja van Leeuwen (De Borg)
Adri Benschop (De Borg)

Omschrijving:
Bejegenen, behandelen, beveiligen. Die elementen komen bijeen in de behandelmethoden die de instellingen van De Borg aanbieden aan SGLVG(+)-cliënten. Onder de vlag van De Borg doen zij onderzoek om nog betere behandelingen te ontwikkelen en te implementeren. Bij onze stand vind je informatie over: - behandelmethodieken forensische SGLVG-cliënten; - het nieuwe kwaliteitsnetwerk De Borg (samen met EFP); - in-, door- en uitstroom van cliënten; - onderzoek en kennisdeling? Ga in gesprek met medewerkers van De Borg en van de aangesloten instellingen Trajectum (Zwolle), Altrecht: Wier (Den Dolder), Ipse de Bruggen: behandelcentrum en dependance (Zwammerdam en Poortugaal), Dichterbij: Stevig (Venray).

Interessant voor anderen, omdat:
Een groot deel van de forensische cliënten heeft een lichte verstandelijke beperking en heeft daarom baat bij een gespecialiseerde behandeling. De Borg-instellingen zijn daarin gespecialiseerd. Wie meer wil weten over De Borg, de aangesloten instellingen en de cliënten krijgt antwoord op maat.

Titel:
Beloningen in de forensische psychiatrie?

Sprekers:
Michelle Janssens (Pompestichting)
Johanna Glimmerveen (Pompestichting)

Omschrijving:
Wat vind je werkelijk belonend aan je werk in de forensische psychiatrie? Bezoekers kunnen een cijfer geven aan verschillende beloningen. Aan het eind van de dag wordt duidelijk welke aspecten van het werk we het meest en het minst als belonend ervaren. Mogelijk kunnen we in die voorkeuren ook subgroepen van bezoekers onderscheiden. Deze 'resultaten' koppelen wij uiteraard graag terug aan de deelnemers. Bij onze stand vertellen we ook graag over een wetenschappelijk onderzoek in de Pompestichting. In een reeks studies proberen wij relevante bekrachtigers voor patiënten te vinden die de kwaliteit van behandeling en zorg verbeteren. Wij geven informatie over de klinische en neurowetenschappelijke achtergrond en het verloop van deze studies.

Interessant voor anderen, omdat:
....het natuurlijk razend interessant is om te ontdekken wat mensen drijft in hun werk in de forensische psychiatrie en hoe je eigen drijfveren zich verhouden tot die van anderen. Bovendien geven wij een inkijkje in ons onderzoek. Ervaar zelf wat we onze patiënten vragen!

Titel:
Besef je wel wat je hebt gedaan?

Sprekers:
Marielle van den Berg (Slachtoffer in Beeld)
Lily Gruitrooij (Slachtoffer in Beeld)

Omschrijving:
Heb je weleens last gehad van een schuldgevoel? Of je ergens voor geschaamd? Dan is denken aan wat je hebt gedaan soms al te veel. Daders van delicten vermijden of bagatelliseren de gevolgen vaak. Voor het herstel van een patiënt is inzicht in de gevolgen van het delict echter van wezenlijk belang. En voor de verwerking van het slachtoffer is het essentieel om een beeld van de dader te krijgen. Contact met het slachtoffer helpt de dader bij de verwerking van zijn schuldgevoel. Als medewerker in de forensische zorg kan je bijdragen door slachtoffer-daderbemiddeling te integreren in je werk. Bij de stand van Slachtoffer in Beeld kun je een Hersteltest doen. Hoe herstelgericht ben je? Wat weet je over herstelbemiddeling? En hoe breng je dit ter sprake? Ga in gesprek met SiB-bemiddelaars en ontvang adviezen hoe je herstelbemiddeling in de praktijk kan inzetten.

Interessant voor anderen, omdat:
...het thema herstelbemiddeling voor veel medewerkers in de forensische zorg nog onbekend is. ...de inzet van herstelbemiddeling direct bijdraagt aan het zelfherstel van de patiënt. ...je praktische handvatten krijgt om slachtofferbewust te werken en bij te dragen aan maatschappelijk herstel.

Titel:
Bouwen aan een zorgketen met perspectief

Sprekers:
Floor van Dijk (Altrecht Aventurijn)
Marcel Woord (Palier)

Omschrijving:
Palier, Kijvelanden en Altrecht Aventurijn presenteren in een gezamenlijke stand hun samenwerking. De drie instellingen hebben de afgelopen jaren expertise ontwikkeld op het gebied van forensische en intensieve zorg. Ze hebben voorzieningen, personeel en kennis die goed bij elkaar passen. Met elkaar bouwen ze verder aan een zorgketen die perspectief biedt aan iedere patiënt en de zorg naar een nog hoger niveau tilt. Met daarin zowel poliklinische zorg, als diverse niveaus van beveiligde forensische zorg en zorg voor specifieke doelgroepen, zoals verstandelijk beperkten. De samenwerking maakt het mogelijk om de veranderingen in de markt goed op te vangen en een complete forensische zorgketen aan te bieden.

Interessant voor anderen, omdat:
...drie organisaties samenwerken om een keten te vormen. Bezoekers van het festival kunnen langslopen en alle vragen kwijt over de forensische doelgroep.

Titel:
De Forensische Studiedag

Sprekers:
Femmy Visser (GGZ Friesland)
Herbert Wemelink (GGZ Noord-Holland)

Omschrijving:
De Forensische Studiedag voor werkers in de forensische psychiatrie bestaat al 21 jaar. Ieder jaar wordt er een onderwerp behandeld dat de werkers van de werkvloer bezighoudt. Wat maakt deze dag zo uniek? Je krijgt het antwoord in een korte presentatie op het ervaringsterras. Je kunt ook ervaringen uitwisselen over verschillende werkmethodieken.

Interessant voor anderen, omdat:
...de Forensische Studiedag al 21 jaar een succesvolle manier is om te praten over onderwerpen die medewerkers écht bezighouden. Ook de ónmogelijkheden komen ter sprake!

Titel:
De inzet van ervaringsdeskundigen

Sprekers:
Andy Schoutens (GGz Breburg)
Sammy Peter (GGZ Breburg)

Omschrijving:
Het landschap van de forensische tak binnen de geestelijke gezondheidszorg is sterk aan het veranderen. Om deze veranderingen het hoofd te bieden is de inzet van ervaringsdeskundigen nodig. Dankzij hun inzet kunnen we creatief blijven en het werk met plezier uitvoeren. Wij zijn er trots op dat binnen onze programmaraad een ervaringsdeskundige deelneemt. Hij denkt mee over ons beleid, inhoudelijke behandelaspecten en hoe we als professionals beter kunnen aansluiten bij onze cliënten. Tijdens het festival laten we zien hoe we binnen de GGZ Breburg werken aan de implementatie van ervaringsdeskundigheid.

Interessant voor anderen, omdat:
...de inzet van ervaringsdeskundigheid een onderbelicht onderwerp is binnen onze sector. Wij kunnen er niet meer omheen. Ze hebben ons heel veel te bieden!

Titel:
De Lerende Praktijk

Sprekers:
Marenne de Boer (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)
Denise van Eeden (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

Omschrijving:
Bij alle patiënten in de forensische psychiatrie worden risicotaxaties afgenomen. Sinds 2008 worden de risicotaxaties van de tbs-klinieken verzameld in een landelijke databank. Vaak blijft onduidelijk of onze voorspellingen van het delictrisico correct zijn. Ook missen we antwoord op de vraag waarom juist die ene persoon, in die context, met dat delict, op dat moment gerecidiveerd is, en een ander persoon niet. Dieper inzicht is nodig in de relatie tussen de geboden behandelcontext en recidivecijfers. Daarmee kunnen we leren van onze fouten en bekijken wat beter kan. 'De Lerende Praktijk' kan de koppeling maken tussen de risicotaxaties en recidive per casus naar de directe inhoud van de behandeling. Met een kwalitatieve methodische blik op recidive verwerven we meer inzicht in de risicofactoren die hebben geleid tot het delict.

Interessant voor anderen, omdat:
...deze feedback-lus uniek is in de wereld en van een grote innovatieve waarde voor de behandeling van deze moeilijke patiëntenpopulatie.

Titel:
E-Health: apps voor de forensische geestelijke gezondheidszorg

Sprekers:
Malu Landman (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)
Ruud ter Horst (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

Omschrijving:
Nederland is koploper in smartphonegebruik en is gidsland op het gebied van e-health. Toch komen mobiele internettoepassingen binnen zorg en welzijn nog nauwelijks van de grond. Apps kunnen veel te bieden hebben. Met zorg buiten de behandelkamer via e-health kan de cliënt in ambulante forensische zorg alternatieve gedragingen en oefeningen toepassen. De transfer naar de 'echte' wereld wordt zo makkelijker. Uit onderzoek blijkt dat het op deze manier aanleren en oefenen van nieuw gedrag betrouwbare informatie verschaft en goede resultaten oplevert. Voor de ontwikkeling van apps is een KFZ-project opgezet. Op het ervaringsterras in de KFZ-zaal zijn ontwikkelaars en onderzoekers van deze e-health apps aanwezig om vragen te beantwoorden.

Interessant voor anderen, omdat:
…op het gebied van e-health in combinatie met forensische behandeling nog een wereld te winnen valt.

Titel:
E-learning voor risicotaxatie

Sprekers:
Inge Koomen (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)
Arjan Pronk (GGZ E-cademy)

Omschrijving:
Om de kans op recidive in te schatten, wordt gebruik gemaakt van risicotaxatie-instrumenten. In het klinische forensische veld worden deze taxaties vanaf 2015 verplicht uitgevoerd met de gereviseerde versies van de HCR en de HKT, namelijk de HCR-20 V3 en de HKT-R. Daarnaast wordt het scoren van de K-items van de HKT-R voor de instellingen verplicht gesteld vanaf januari 2015. Door de overgang naar de nieuwe versie van de instrumenten en de toegenomen vraag naar de toepassing van dit instrumentarium is er veel vraag naar informatie over het gebruik. In opdracht van de programmacommissie KFZ ontwikkelen de GGZ-Ecadame en TinQwise een e-learning applicatie voor de HCR-20 V3 en de HKT-R. Op ons eigen ervaringsterras is al deze informatie beschikbaar.

Interessant voor anderen, omdat:
...goed gebruik van risicotaxatie-instrumenten steeds belangrijker is voor de behandeling en het beperken van de risico's van patiënten.

Titel:
Forensische zorg binnen de Kessler Stichting

Sprekers:
Wim van Lierop (Kessler Stichting)
Erna de Leeuw (Kessler Stichting)

Omschrijving:
De Kessler Stichting (maatschappelijke opvang in Den Haag) is in 2011 in samenwerking met Reclassering Nederland begonnen met het project Forensische Zorg. Per locatie zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld en opgeleid. De afgelopen vier jaar is het aantal aanmeldingen van cliënten met een forensische indicatie toegenomen. Er is gewerkt aan meer deskundigheid in de begeleiding met de methodiek Competentie Gericht Begeleiden en de uitstroommogelijkheden van de cliënten is vergroot door de betere samenwerking met de reclassering.

Interessant voor anderen, omdat:
....we zoveel mogelijk professionals in het forensische veld willen attenderen op ons aanbod en onze succesvolle manier van samenwerking in de regio.

Titel:
Gesprekspartner op inspiratieterras

Sprekers:
Rens Eising (ChipSoft)
Sicco de Vries (ChipSoft)

Omschrijving:
Komt bij ons langs op het ervaringsterras! Wij vertellen je graag meer over ontwikkelingen op het gebied van ICT voor de GGZ en forensische zorg. Daarnaast tonen wij hoe onze slimme oplossingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) werkprocessen optimaal ondersteunen. Wij zijn dé gesprekspartner als het gaat over: - gestroomlijnde cliëntenlogistiek door de gehele keten; - cliëntparticipatie in het zorgproces door middel van e-health - kostenbeheersing door optimale financiële afhandeling - innovatieve tools voor juridische registratie / BOPZ De administratieve lasten in de zorg nemen toe en krimpende budgetten bij zorgverzekeraars dwingen instellingen ertoe nóg efficiënter te werken. Aan de hand van een cliëntcasus demonstreren wij graag hoe ons EPD behandelaars stimuleert om efficiënt te werken en optimale zorg te leveren.

Interessant voor anderen, omdat:
...wij dé gesprekspartner zijn op het gebied van dossiervoering, zorglogistiek, juridische registraties, e-health en financiële afhandeling. De GGZ staat momenteel voor veel uitdagingen. Wij bieden hiervoor innovatieve oplossingen.

Titel:
Het sociale netwerk opbouwen met vrijwilligers

Sprekers:
Christiaan Verschoor (Gevangenenzorg Nederland)
Kees van der Linden (Gevangenenzorg Nederland)

Omschrijving:
Vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland bezoeken al jaren gedetineerden en patiënten in penitentiaire inrichtingen en tbs-klinieken. Vrijwilligers werken samen met behandelaars aan het sociale netwerk van een patiënt, vooral van degenen die bijna geen bezoek ontvangen. In samenwerking met FPC De Oostvaarderskliniek doen we dit sinds 2014 binnen de pilot 'netwerkcirkels'. Samenwerking met mensen in tbs-inrichtingen is voor ons erg belangrijk, omdat behandelaars beter kunnen inschatten welke patiënt gebaat is bij bezoek. Wij hebben veel ervaring opgedaan in de aansturing van vrijwilligers. Tijdens het festival ontmoeten we graag mensen van de werkvloer om ervaringen te delen rondom de inzet van vrijwilligers.

Interessant voor anderen, omdat:
We informeren de professionals van de klinieken graag over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de forensische zorg.

Titel:
Het WODC houdt je op de hoogte

Sprekers:
Cyril Boonmann (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
Marleen Nagtegaal (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

Omschrijving:
Het WODC presenteert zijn laatste onderzoeken op het gebied van de forensische zorg. Aan bod komen onder meer recidivecijfers en onderzoek naar de tbs-maatregel.

Interessant voor anderen, omdat:
...je na een bezoek op de hoogte bent van het meest recente onderzoek op forensisch psychiatrisch gebied door het WODC.

Titel:
Hoe sta jij ten opzichte van behandeling?

Sprekers:
Hans Hendriks (Pompestichting)
Meike de Vries (Pompestichting)

Omschrijving:
Binnen de Pompestichting werken we hard aan kwaliteitsverbetering. Zo ontwikkelen we innovatieve middelen voor verhoging van 'treatment readiness' en onderzoeken we of deze middelen daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de zorg. Tijdens het festival kun je ervaren wat dit betekent. We bieden je de mogelijkheid om 'Keer je Kans' te spelen. KJK is een e-health toepassing ontwikkeld voor het forensische veld. In een interactieve game worden patiënten uitgedaagd om na te denken over hun probleemgebieden, vaardigheden en hun doelen voor de toekomst. Probeer het zelf ook eens! Nog niet uitgespeeld? Dan dagen we je uit voor een Impliciete Associatie Test (IAT), die je eigen impliciete houding meet ten opzicht van behandeling.

Interessant voor anderen, omdat:
...we bezoekers een echte ervaring bieden op het gebied van e-health en pratijkonderzoek.

Titel:
Informatie NIFP

Sprekers:
Fred Oudenbroek (NIFP)
Marleen Omlo (NIFP)

Omschrijving:
Wil je nou eindelijk weleens weten wat het NIFP allemaal doet? Op het ervaringsterras krijg je alle informatie over de verschillende diensten van het NIFP.

Interessant voor anderen, omdat:
...onze informatie een goed beeld geeft waar het NIFP voor staat.

Titel:
Inzet e-learning bij scholing medewerkers

Sprekers:
Arjan Pronk (GGZ Ecademy)
Kees van de Wal (GGZ Ecademy)

Omschrijving:
GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging, waarin 34 GGZ-instellingen samenwerken aan scholing van medewerkers door middel van e-learning. Ook verschillende instellingen voor forensische zorg doen mee. Naast modules over generieke GGZ-onderwerpen, zijn specifieke modules ontwikkeld voor de forensische zorg. Zo is een juridische module in ontwikkeling over de Wet forensische zorg. En in januari 2015 komt een module beschikbaar die zich richt op de implementatie van risicotaxatie-instrumenten.

Interessant voor anderen, omdat:
...e-learning mogelijkheden biedt bij de scholing van medewerkers. In tijden van teruglopende opleidingsbudgetten biedt samenwerking kansen.

Titel:
Kwaliteitsnetwerken: een kijkje in elkaars keuken

Sprekers:
Diewke de Haen (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)
Jeantine Stam (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

Omschrijving:
Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen. Het wordt gedragen door professionals en leren staat voorop. In een kwaliteitsnetwerk ga je op zoek naar best practices ('parels) in het veld. Het is een cyclische methode. Startpunt is het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen elkaar bevragen. Op basis van die uitkomsten ga je aan de slag met verbeteringen en evaluatie, om vervolgens weer een nieuwe cyclus te starten. Het kwaliteitsnetwerk is een Engelse methode. De gezamenlijke FPA's hebben het vertaald naar de Nederlandse forensische context. Zij zijn daarbij ondersteund door het EFP, met budget van het programma KFZ. Iedereen in het veld kan de methode van het kwaliteitsnetwerk gebruiken.

Interessant voor anderen, omdat:
De eerste ervaringen met het werken volgens de methode zijn erg positief. Hoe het werkt, en of jij mogelijk iets aan deze methode hebt, kun je ervaren tijdens dit festival. Bezoek onze informatiebalie op het ervaringsterras van KFZ!

Titel:
Leef. Veilig. Samen.

Sprekers:
Milo Oudenhoven (De Forensische Zorgspecialisten)
Monique Uijen (De Forensische Zorgspecialisten)

Omschrijving:
De Forensische Zorgspecialisten (voorheen de Van der Hoeven Stichting) biedt menselijke oplossingen voor een veiliger samenleving. Hiervoor leveren we een breed palet aan kennis en diensten in de forensische zorg. Wij bieden onderwijs en training, we doen letseldiagnostiek bij kinderen, we bieden ambulante forensische zorg en we bieden klinische zorg aan TBS-gestelden en BOPZ-patiënten. Ook leveren we een bijdrage aan het voorkomen van kindermishandeling en het voorkomen van seksueel misbruik.

Interessant voor anderen, omdat:
...de Forensische Zorgspecialisten op deze dag graag kennis maakt met bekende en nieuwe ketenpartners en collega's. Belangstellenden kunnen we informeren over de kennis en diensten van De Forensische Zorgspecialisten.

Titel:
Leren & Implementeren

Sprekers:
Riëlle Mohr (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)
Inge Koomen (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie)

Omschrijving:
Alle vanuit het programma KFZ ontwikkelde producten zijn kosteloos beschikbaar voor het hele forensische veld. Om te zorgen dat de producten voor iedereen te gebruiken zijn, besteden we in 2015 meer aandacht aan de implementatie. Zo gaan we een toolkit inrichten voor de ondersteuning van implementaties. Er worden pilots uitgevoerd om (verschillende) implementatiemethodieken te testen voor een aantal concrete producten uit KFZ. We brengen de effectiviteit van diverse implementatiemethodieken in kaart en gaan inventariseren voor welke andere ontwikkelingen pilots gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van zorgprogramma's en zorgpaden. Tijdens het KFZ ervaringsterras bespreken we alle mogelijkheden.

Interessant voor anderen, omdat:
…we ervoor willen zorgen dat het hele veld profiteert van de KFZ-producten, zodat de kwaliteit van zorg verbetert.

Titel:
Maak kennis met het Dok

Sprekers:
Hans Vermeulen (Polikliniek het Dok )
Jacobien van de Garde (Polikliniek het Dok )

Omschrijving:
Het Dok is een forensisch psychiatrische polikliniek, onderdeel van FPC De Kijvelanden, met vestigingen in Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg en Den Haag. Bij onze stand vind je uitgebreide informatie over ons behandelaanbod, gericht op het voorkomen van recidive in delictgedrag.

Interessant voor anderen, omdat:
...wij graag onze ketenpartners willen laten kennismaken met het behandelaanbod en de werknemers van het Dok.

Titel:
Mentale weerbaarheid en hartcoherentie

Sprekers:
Jan Sleijfer (Opleidingsinstituut DJI)

Omschrijving:
Hoeveel medewerkers lopen op hun tenen in uw organisatie? Lukt het u om overeind te blijven in een tijd van reorganisaties, werkdruk en toegenomen agressie? Zo ja, voor hoelang nog? In de workshop Mentale Veerkracht leren medewerkers zich te ontspannen, hun emoties en gevoelens te controleren en de regie te houden onder druk. Gebaseerd op de onderzoeken van Csikszentmihalyi gaan we op zoek naar 'flow'. Het is de kunst om uitdagingen te blijven zoeken in combinatie met het continue ontwikkelen van vaardigheden. Dat kan onder andere met 'hartcoherentie'. Tijdens de workshop ervaar je dat je hart gevoelig is voor emotionele veranderingen. Lukt het jou om 'in het groen'' te komen en coherent rustig, helder, alert en gefocust te blijven onder druk? Doe de test!

Interessant voor anderen, omdat:
...mentale veerkracht bijdraagt aan het gevoel van veiligheid, trots, werkplezier, balans en regie. Alleen met mentale veerkracht kun je voldoen aan de vragen vanuit privé- en werk-omgeving. Fit for the job & fit for life!

Titel:
Mesdag-onderzoek: verbeter de behandeling

Sprekers:
Petra de Maar (FPC Dr. S. van Mesdag)
Marinus Spreen (FPC Dr. S. van Mesdag)
Sandra Fielenbach (FPC Dr. S. van Mesdag)
Erwin Schuringa (FPC Dr. S. van Mesdag)

Omschrijving:
De afdeling Onderzoek van FPC dr. S. van Mesdag is gespecialiseerd in de ontwikkeling van methoden en technieken voor de forensische praktijk. De focus van ons onderzoek ligt op het transparanter maken van de behandelresultaten voor de patiënt en zijn netwerk, voor de individuele professional, voor het team en voor de instelling. Kernpunten uit onze aanpak zijn de ontwikkeling van statistische methoden ter ondersteuning van de klinische teambesluitvorming, de implementatie van een werkend patiëntvolgsysteem met de Instrument Forensische Behandel Evaluatie (IFBE: de HKT-ROM) en de Forensisch Sociale Netwerk Analyse (FSNA). De ondersteuning van personeel bij het gestructureerd denken over ethische vraagstukken en het onderzoek naar de bruikbaarheid van fysiologische parameters in risicomanagement passen goed in de traditie van het Mesdagonderzoek. Kom kennismaken met (de mensen achter) de HKT-R, IFBE, Verslaving&Neurofeedback, Moreel Beraad in een FPC en de FSNA!

Interessant voor anderen, omdat:
...iedere aanbieder van klinische forensische zorg per 2015 verplicht is de K-items van de HKT-R aan te leveren. Hoe vang je risicosignalen uit het netwerk? Wat doet je brein als je verslaafd bent? Welke ethische vraagstukken kom je tegen? Wij delen onze ervaringen.

Titel:
New kid in town: Transfore

Sprekers:
Ilze ten Hove (Transfore)
Eric Stoppels (Transfore)

Omschrijving:
Maak kennis met Transfore, een stichting voor forensische psychiatrie in Oost-Nederland. Door de sluiting van FPC Oldenkotte leek in deze regio een 'blinde vlek' te ontstaan voor behandelmogelijkheden voor forensische patiënten. De missie van Transfore is het realiseren van een forensisch circuit Oost-Nederland. We ontwikkelen een nieuwe organisatie die in samenwerking met ketenpartners hoogwaardige behandelingen biedt aan patiënten met forensische problematiek. Op het ervaringsterras laten we zien hoe we onze missie samen met het forensische werkveld realiseren.

Interessant voor anderen, omdat:
...Transfore een voorbeeld is van Forensische GGZ nieuwe stijl. De gedwongen sluiting van een FPC heeft ons niet bij de pakken neer doen zitten. Integendeel!

Titel:
Re-integratie van (ex-)gedetineerden

Sprekers:
Mascha Beentjes (DJI Hoofdkantoor Sectordirectie GW)
Natascha de Raaf (DJI Hoofdkantoor Sectordirectie GW)

Omschrijving:
DJI en gemeenten werken samen bij de nazorg van (ex-)gedetineerden die terugkeren naar de samenleving. In december 2014 maakten zij via een convenant nieuwe afspraken over de re-integratie van (ex-)gedetineerden. Elke gedetineerde die daarvoor in aanmerking komt kan met behulp van terugkeeractiviteiten werken aan de vijf basisvoorwaarden: werk/inkomen, onderdak, schulden, zorg en identiteitsbewijs.

Interessant voor anderen, omdat:
...alle bezoekers aan dit festival aan de terugkeer naar de samenleving en re-integratie van justitabelen werken. Vertel ons je ervaringen over de samenwerking met DJI en gemeenten. Wij zijn op zoek naar lokale best-practices voor een website van het convenant.

Titel:
Reclasseren met kwaliteit

Sprekers:
Rianne Sman (Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG))
Ilonka Verkade (Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG))

Omschrijving:
Sinds jaar en dag is de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) grootverbruiker van forensische zorg. Onze reclasseringswerkers doen jaarlijks duizenden plaatsingen en indicaties en leiden zo veel cliënten toe naar de zorg. Alles volgens het motto 'reclasseren met zorg'. De afgelopen jaren werkte de reclassering aan een eigen kwaliteitssysteem, de HKZ-R. Tijdens het festival vertellen we bezoekers wat dit betekent voor de reclassering. Hoe borgen wij de kwaliteit van ons werk op het snijvlak van zorg en strafrecht? Karin Klaassen kan alle vragen over de reclassering in het algemeen en ons kwaliteitssysteem in het bijzonder beantwoorden.

Interessant voor anderen, omdat:
... de verslavingsreclassering een bijzondere positie inneemt in de forensische zorg. Door kennis uit de werelden van zorg en strafrecht te bundelen leveren we kwaliteit. Dat delen we graag met de aanwezige festivalbezoekers.

Titel:
Tactus denkt met u mee!

Sprekers:
Tiemenna Oosterhof (Piet Roordakliniek / Tactus)
Agnes de Vries (Piet Roordakliniek / Tactus )

Omschrijving:
Tactus kan u adviseren in de zoektocht naar een passend aanbod voor behandeling en begeleiding. Tactus heeft een uitgebreid forensisch circuit, met de Piet Roordakliniek en polikliniek JusTact. Daarnaast heeft Tactus reguliere (klinische) verslavingsbehandelingen in vele vormen en een Intensieve Behandelkliniek (IBK) voor dubbeldiagnose-problematiek.

Interessant voor anderen, omdat:
...Tactus een zeer breed aanbod heeft en veel mogelijkheden biedt voor vervolgzorg (klinisch, wonen, ambulant) in passende combinaties.

Titel:
Vaktherapie kan het!

Sprekers:
Gemmy Willemars (Hogeschool Utrecht / Polikliniek de Tender)
Yvon Westerveld (FPC Veldzicht / FPC de Oostvaarderskliniek)

Omschrijving:
Vaktherapeuten behandelen patiënten met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Zij maken daarbij gebruik van onder andere dans, drama, beeldende therapie of muziek. Vaktherapie streeft gedragsverandering na langs de niet-cognitieve en non-verbale weg en doet minder een beroep op verbale en cognitieve vermogens. Uit onderzoek blijkt dat vaktherapie een grote bijdrage kan leveren aan de behandeling van licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en de doelgroep SGLVG (sterk gedragsgestoord en licht verstandelijke gehandicapt). In de forensische setting zien we deze cliënten steeds vaker. Juist omdat vaktherapieën meer gericht zijn op ervaring dan cognitieve vermogens, zijn ze zo geschikt voor genoemde doelgroepen. Bij onze stand op het ervaringsterras vertellen we meer over recente onderzoeken en onze eigen ervaringen.

Interessant voor anderen, omdat:
...vaktherapie werkt! Lang niet iedereen binnen de forensische zorg kent de kracht van vaktherapie bij moeilijke doelgroepen. Wij kunnen meer vertellen over de betekenis van non-verbale interventies voor verschillende doelgroepen in het forensische werkveld.

Titel:
Veiligheid binnen het wijkteam

Sprekers:
Anne Burer (RINO Groep)
Roderick Jansen (RINO Groep)

Omschrijving:
Binnen de forensische academie komen twee werelden samen: veiligheid en behandeling. Hoe kun je binnen een wijkteam het veiligheidsdenken integreren naast de principes van eigen kracht? Wij geven hierover advies op maat. Daarnaast kunnen we je onder andere meer vertellen over de uitvoering van risicotaxatie bij zedendelinquenten, stalking en psychopathie. We nemen je als behandelaar, recherche-psycholoog of werker binnen de gemeente mee in het perspectief van zowel behandeling als veiligheid. Kom langs en maak kennis met onze onderzoekers en docenten.

Interessant voor anderen, omdat:
... er veel vragen zijn over veiligheidsenken in relatie met herstel en rehabilitatie (leefklimaat). Recent onderzoek heeft twee effectieve risicotaxatie-instrumenten opgeleverd. Vraag ernaar bij onze stand!

Titel:
Verdiepingsdiagnostiek: tussen reclassering en psychiatrie

Sprekers:
Joeri Pisart (Pompestichting / Kairos Nijmegen)
Janneke Kemperman (Pompestichting / Kairos Arnhem)
Philo Holvast (Pompestichting / Kairos Nijmegen)

Omschrijving:
Verdiepingsdiagnostiek is uniek in het forensische veld. Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid voor reclasseringsmedewerkers om DSM-classificatie, diagnostiek en een behandeladvies aan te vragen bij een instelling voor forensische zorg. Dat kan op verschillende momenten, bij zowel een adviesrapportage als lopend toezicht. Dit screenende onderzoek zorg voor meer probleembesef bij cliënten en reclassering en maakt forensisch psychiatrische behandeling toegankelijker. Vanuit de Pompestichting hebben we ervaring met een uiteenlopende populatie. De professionals bij onze stand werken in detentie en de tbs, bij een ambulante polikliniek en in dienst van een ForFACT-team. Wij lichten het idee achter Verdiepingsdiagnostiek graag toe aan bezoekers van het festival. Kom langs en we vertellen je meer over praktische werkwijze, de knelpunten en de vernieuwende aspecten.

Interessant voor anderen, omdat:
...het project relatief nieuw is en daardoor ook nog vrij onbekend. Het ontwikkelt zich nog steeds en vult een leemte binnen het werkveld. Verdiepingsdiagnostiek bevindt zich op het snijvlak van recht en psychiatrie en is relevant voor medewerkers van allerlei instellingen.

Titel:
Vijf jaar PPC 'de brug tussen binnen en buiten'

Sprekers:
Wendy Voets (PPC Vught)
Denise Kremers (PPC Vught)

Omschrijving:
Het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) is opgericht in 2009 en kent vier locaties: Amsterdam, Den Haag, Vught en Zwolle. De kerntaak is 'het bieden van verantwoorde tweedelijns forensische zorg aan gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen'. De zorg wordt geboden binnen een penitentiaire setting. Het veiligheidsaspect is expliciet verweven in de zorgverlening. De kwaliteit van zorg is gelijkwaardig aan de zorg in de vrije samenleving, rekening houdend met de beperkingen van de detentie. De afgelopen zes jaar hebben alle PPC-medewerkers meegeholpen om onze kerntaak door te ontwikkelen. Door gedetineerde patiënten te motiveren voor verdere behandeling en voor te bereiden voor zorg na detentie, is het PPC een aanvulling op de reguliere zorg en geen vervanging daarvan. Het PPC is verbindend in een samenwerkingsverband en slaat een brug tussen 'binnen' en 'buiten'.

Interessant voor anderen, omdat:
De PPC's werken nauw samen met elkaar en met de keten. Binnen onze 'gesloten' omgeving willen we graag transparant zijn. Het PPC kijkt naar buiten, durf jij met ons naar binnen te kijken? Bezoek ons op het ervaringsterras!

Titel:
Zorgvernieuwing in de forensische verslavingszorg

Sprekers:
Diederik Geijs (Bouman GGZ)
Ron van Outsem (Bouman GGZ)

Omschrijving:
Bij onze stand presenteren we de nieuwe mogelijkheden van neuromodulatie en andere neuropsychologische interventies in de forensische verslavingszorg (klinisch en ambulant). Deze worden onder andere toegepast bij de forensische keten van Bouman GGZ.

Interessant voor anderen, omdat:
...het behandelaars aanspoort om nieuwe wegen te bewandelen in de behandelpraktijk van de forensische verslavingszorg.

Afsluiting (18.40 - 19.10 uur)
Het voorkomen en bestrijden van radicalisering is een actueel maatschappelijk onderwerp. Ook in situaties binnen de forensische zorg hebben hulpverleners te maken met deze problematiek. Hoe ga je om met patiënten die radicaliseren? Welke methodes en programma’s bestaan er op dit moment om het risico op radicalisering te verkleinen, en welke ontwikkelingen maken deze methoden door? Hoe hoog is de kans eigenlijk op het rekruteren van ‘terroristen’ in een detentie omgeving? Kortom: welke rol heeft de forensische zorg in het tegengaan van radicalisering en wat gaat de sector hierin doen? Deze vragen zijn leidend bij het ontwikkelen en implementeren van effectief beleid en werkzame methoden binnen de forensische zorg. Tijdens het debat Radicalisering wordt hierover gesproken met experts en professionals die dagelijks met deze problematiek bezig zijn.

Sprekers: Dr. Paul Abels (NCTV), Mieke Broeren (Palier) en Omar Ramadan (RadarAdvies)

Borrel (19.15 - 20.00 uur)
Na de plenaire afsluiting kan je voor een aangeklede borrel terecht in Loods 6 en 7.