Festival Forensische Zorg - 10 jaar in verbinding
Festival Forensische Zorg - 10 jaar in verbinding
Festival Forensische Zorg 2018 - 23 januari DeFabrique

Deelsessies

Jouw eigen programma
Hieronder zijn alle deelsessies per thema weergegeven. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag. De sessies starten op verschillende tijden en hebben verschillende lengtes. Je hoeft je niet van te voren in te schrijven voor deze sessies, maar je stelt op de dag zelf je eigen programma samen. Het Evaringsterras is de gehele dag bezoeken. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Houd voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten.

Favorietentool
Om je te helpen bij het samenstellen van jouw persoonlijke programma, kan je gebruik maken van de favorietentool.

  • Je klikt op de gekleurde balk met je muis. Alle informatie over de betreffende sessie wordt zichtbaar.
  • Wil je de sessie bewaren als 'favoriet', dan klik je op het sterretje aan het einde van de gekleurde balk.
  • Deze 'favoriet' wordt onthouden.
  • Klik op 'Print favorieten' en al jouw favorieten staan onder elkaar.

Doorsturen en liken van sessies
Denk je dat een sessie interessant is voor een collega of iemand uit jouw netwerk? Stuur deze dan naar hem of haar door! Dit kan door op het envelopje te klikken. Vind je een sessie leuk? Laat het ons weten door deze te 'liken'.

Vraag voor de spreker
Heb je een tip of vraag voor de spreker van een sessie? Stuur hem of haar dan een bericht door op het lampje te klikken. De spreker kan jouw tip of vraag meenemen in de voorbereiding van de sessie.

Blokkenschema
We hebben het totale programma opgenomen in een blokkenschema. Dit schema biedt een overzicht met daarin opgenomen waar welke sessies plaats vinden. Klik hier voor het blokkenschema.

Print uw favorieten

In verbinding met de samenleving

Titel: Forensische scherpte: een uitdagend begrip
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Folkert Helmus (Pompestichting / expertisecentrum Pompeii)
Henk Nijman (Pompestichting)
Annet van den Broek (Pompestichting)
Omschrijving: ‘Professionele focus, permanent en precies, gericht op recidivepreventie en veiligheid.’ Dat is de voorlopige definitie van forensische scherpte. Iedereen lijkt het eens te zijn over het belang van deze scherpte, toch zijn er grote verschillen in de toepassing ervan. In deze workshop onderzoeken wij hoe jij in jouw werksituatie forensische scherpte kunt bevorderen. We beginnen met drie praktijkvoorbeelden. Wat was waardevol en hoe kan dit verder ontwikkeld worden? Vervolgens gaan we in gesprek over jouw ervaringen, inzichten, wensen en behoefte. Door met elkaar mee te denken ontstaan nieuwe inzichten. Na afloop van de workshop heb je meer duidelijkheid over je eigen specifieke manier van werken met dit begrip.
Deze sessie is interessant omdat: 1) vorm en inhoud samen vallen: aanscherping van forensische scherpte en 2) we mikken op samen leren, zoals forensische scherpte ook om samenwerking vraagt 3) forensische scherpte een uitdagend begrip is.
Titel: Gezinsgericht Werken in de JeugdzorgPlus
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Linde Broekhoven (Intermetzo)
Omschrijving: Door een residentiële opname ontstaat een verwijdering tussen jongeren en hun ouders. Om daarna weer effectief op te kunnen groeien in het gezin, moeten ouders betrokken worden bij het verblijf van hun kind. Gezinsgericht werken kan hierbij uitkomst bieden.
Het programma voor Gezinsgericht Werken (GGW) in Justitiële Jeugdinrichtingen is in 2016 vertaald naar de residentiële jeugdzorg. In deze Talk wordt de inhoud van dit nieuwe programma toegelicht. Daarnaast worden de onderzoeksopzet en eerste beschrijvende bevindingen besproken van het lopende onderzoek naar gezinsgericht werken. Het doel van de studie is onderzoeken of gezinsgericht werken tijdens het residentiële verblijf inderdaad tot positievere resultaten leidt dan wanneer ouders niet structureel betrokken worden. In het lopende onderzoek kijken we onder andere naar ouderbetrokkenheid, verblijfsduur, herplaatsingen, werkalliantie, tevredenheid, externaliserende problematiek, opvoedingsbelasting en de inzet van gezinstherapie tijdens en na het verblijf.
Deze sessie is interessant omdat: GGW een veelbelovend programma is om ouderbetrokkenheid in residentiële jeugdzorginstellingen te vergroten. Het biedt praktijkmedewerkers concrete handvatten voor de samenwerking met ouders en om hen actief te betrekken tijdens het verblijf van hun kind. Daarnaast is GGW een leerzaam voorbeeld van een programma dat ontwikkeld is vanuit recente wetenschappelijke inzichten.
Titel: Spiegelgesprekken: deel je mening over het FFZ
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Rene Wubs (GGZ Noord-Holland-Noord)
Bianca Roelofsen (GGZ Noord-Holland-Noord)
Omschrijving: GGZ-Noord Holland Noord geeft feedback door middel van spiegelgesprekken. Hoe dat werkt? Dat ervaar je in deze workshop. Spiegelgesprekken staan onder leiding van onafhankelijke gespreksleiders. Feedbackgevers vormen een binnencirkel, toehoorders een buitencirkel. De toehoorders mogen het laatste kwartier wel verduidelijkende vragen stellen maar geen discussie aangaan. De methode geeft op een prettige en soms confronterende wijze feedback. In de dagelijkse praktijk geven cliënten op deze manier feedback aan een team, om zo cliënttevredenheid te meten. In de setting van vandaag zijn enkele vertegenwoordigers van de FFZ toehoorders: zij krijgen een spiegel voorgehouden over aspecten van de organisatie van het festival. In deze workshop ervaar je hoe een spiegelgesprek verloopt en wordt duidelijk hoe je deze methode in je eigen organisatie kan inzetten.
Deze sessie is interessant omdat: ervaren wordt hoe het is om feedback te geven en kijk wat de kracht van spiegelgesprekken is. Het is een andere wijze van cliënttevredenheid meten en het legt een verbinding met de familie en naasten van de cliënt.
Titel: Zelfmeting in de forensische zorg
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Liza Cornet (Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC))
Peter de Looff (De Borg / Radboud Universiteit)
Omschrijving: De één houdt zijn hardloopprestaties ermee bij, de ander monitort zijn eigen stressniveau: het gebruik van technologische zelfmeetmethoden, zoals smartwatches en smartphones, is steeds gebruikelijker onder consumenten. De ontwikkeling van technologische zelfmeetmethoden biedt wellicht ook mogelijkheden voor het forensische veld. De Borg is een van de forensisch psychiatrische instellingen waar technologische zelfmeetmethoden momenteel onderzocht worden. De instelling brengt het lichamelijk stressniveau van cliënten met een sterk gedragsgestoorde en lichtverstandelijke handicap in kaart met de Empatica E4. Dit is een polsband die onder andere hartslag en huidgeleiding meet. Met dit project hopen de onderzoekers stress en agressie eerder te kunnen signaleren op basis van fysiologische gegevens. Omdat er steeds meer interesse is in het gebruik van technologische zelfmeetmethoden in de forensische context is de netwerkgroep ‘Wearables In Practice’ (WIP) in het leven geroepen. We nodigen geïnteresseerden van harte uit zich hierbij aan te sluiten.
Deze sessie is interessant omdat: het gebruik van technologische zelfmeetmethoden in potentie kan bijdragen aan betere vroegsignalering, meer zelfredzaamheid van cliënten en een verhoogde veiligheid binnen de forensische context. Deze ontwikkeling is interessant voor zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen werkzaam in de forensische context.
Titel: Culturele diversiteit: een zoektocht naar verbinding
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Debat
Sprekers: Miguel Ririhena (Reclassering Nederland)
Sherida Zorg (Reclassering Nederland)
Laura van Oploo (Universiteit van Tilburg)
Omschrijving: Hoe blijf je in tijden van polarisatie, uitsluiting, discriminatie en verharding in verbinding met de samenleving? Al deze zaken hebben immers direct en indirect effect op het werk van organisaties die dienend willen zijn aan de samenleving. Denk hierbij aan gevoelige etnische kwesties, toename van cliënten met een niet-westerse achtergrond en de veelal onbewuste barrières binnen de communicatie met deze cliënten. Reclassering Nederland heeft daarom de ‘Beweging Diversiteit’ in gang gezet en binnen het OM en de politie luidt al enige tijd de noodklok. Kortom, de strafrechtketen komt in beweging. Tijdens deze workshop vormen het OM, de politie, Reclassering Nederland en een deskundige met elkaar een panel. Zij gaan met het publiek in gesprek over het belang, het nut en de noodzaak van verbinding. Hoe houden deze organisaties verbinding met de samenleving en de ‘ongewone’ Nederlander…? Wij gaan gezamenlijk op verkenning naar verbinding. Ga je mee?
Deze sessie is interessant omdat: het aansluit bij de actualiteit en het thema binnen de gehele forensische keten onderbelicht is.
Titel: Herstelgericht werken: altijd mét de naasten
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Joke van der Meulen (Familieperspectief)
Omschrijving: Tijdens de vorige editie van het Festival Forensische Zorg maakte coach en adviseur Joke van der Meulen deelnemers bewust van het familieperspectief bij herstelgericht werken. Als moeder van een zoon in de forensische zorg merkte Joke dat het betrekken van familie nog niet zo makkelijk is. Inmiddels is ze een jaar verder en is er veel gebeurd: de familie is zichtbaarder geworden. In deze Talk vertelt ze meer over deze ontwikkeling. Een positieve ontwikkeling, want herstelgericht werken met als doel terugkeer in de maatschappij kan niet zonder naasten.
Deze sessie is interessant omdat: mijn perspectief anders is. Ik ben zelf moeder van. Ik praat, denk en voel vanuit dat perspectief. Ik vertegenwoordig een enorme groep naasten die (wellicht uit schaamte) niet zichtbaar zijn, zeker niet op een festival als dit.
Titel: Kleine Ambassade: openbaar bestuur
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Debat
Sprekers: Henri Lenferink (Gemeente Leiden)
Omschrijving: Het openbaar bestuur en de burgemeester zijn onlosmakelijk verbonden met de forensische zorg. In gesprek met Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, verkennen we de rol van de burgemeester. Eerder nam hij een duidelijk standpunten in ten aanzien van recidive en het huisvesten van zedendelinquent Benno L. In deze ambassade gaan we met burgemeester Lenferink in gesprek over zijn visie op de rol van de burgemeester en de waarde van de Forensische Zorg. U hoort het in deze boeiende sessie.
Deze sessie is interessant omdat: het openbaar bestuur en de burgemeester onlosmakelijk verbonden zijn met iedereen werkzaam in de forensische zorg. In een open uitwisseling kijken we bij elkaar achter de schermen.
Titel: DENKSPORT: niets is wat het lijkt
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Bianca Nieuwenhuizen (De Waag)
Nelly Kok (De Waag)
Omschrijving: Zou jij ook een blikje cola openen met een blikopener? Wat doet het drinken van ijskoud water met jouw denkvermogen? Wat heeft inspanning te maken met boosheid en hoe zou jij reageren op een glas bier in de behandelkamer? Al nieuwsgierig geworden? Dit, en nog veel meer is wat we bespreken bij de DENKSPORT, een training voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). DENKSPORT staat voor: oplossingsgericht werken, een duidelijk gestructureerd programma en veel beeldmateriaal.
In totaal bestaat de training uit vijftien bijeenkomsten waarbij we op ludieke, creatieve en laagdrempelige wijze het denkvermogen van cliënten prikkelen, probleemsituaties in relatie tot delictgedrag bespreken en juiste oplossingen stimuleren. We sluiten goed aan bij de leerstijl van de cliënt: visualisaties (geen praatjes, maar plaatjes), handelend leren (rollenspellen), concrete tussenstappen, positieve bekrachtiging, beeldmateriaal en humor.
Deze sessie is interessant omdat: Je ervaart hoe onze behandeling aansluit bij cliënten met een lichtverstandelijke beperking (LVB), een grote groep binnen de cliëntenpopulatie van de ambulante forensische GGZ.
Titel: Handelingsprotocol psychotische stoornissen in de forensische zorg
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Frida van der Veeken (Fivoor FPC de Kijvelanden)
Mieke van Boxtel (Altrecht Aventurijn)
Omschrijving: Hoe kun je het beste werken met het 'Herstelondersteunend handelingsplan psychotische aandoeningen? In deze Talk gaan we daar dieper op in. Het handelingsplan is gebaseerd op twee prorgramma’s: het 'Landelijk Zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen' en 'Herstelondersteunende interventies voor forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen.’
Allereerst bespreken we hoe je met het handelingsplan kunt werken vanuit de herstelvisie en de aansluiting bij het herstelproces van de patiënt. Daarnaast bespreken we hoe samenvattingskaarten een kort overzicht van het handelingsplan voor hulpverleners geven. De patiëntenversie van het handelingsplan is bedoeld om de patiënt en zijn naasten te ondersteunen in het overleg met de hulpverlener en handvatten te bieden om tot een gezamenlijke besluitvorming te komen. Dit is van groot belang voor een goede werkrelatie. We zullen bespreken hoe je samen met de patiënt met de patiëntenversie een geschikt behandeltraject kan uitstippelen. Met tips en ervaringen uit andere instellingen.
Deze sessie is interessant omdat: het handelingsprotocol een leidraad geeft voor de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis in de forensische zorg voor alle betrokken behandelaren. Daarnaast wordt toegelicht hoe je de patiëntenversie kan toepassen in de praktijk.
Titel: Agressiebehandeling met virtual reality
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Danique Smeijers (Pompestichting en VU Amsterdam)
Sander Koole (Vrije Universiteit Amsterdam)
Omschrijving: Agressie wordt over het algemeen behandeld met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. We weten dat deze behandelingen gedeeltelijk effectief zijn. We weten ook dat niet alle onderliggende oorzaken met deze behandelvorm kunnen worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan onbewuste, automatische processen zoals het verwerken van sociale informatie en de eerste reactie op sociale dreiging. Zo zijn we over het algemeen geneigd om sociale dreiging, zoals boze gezichtsuitdrukkingen, te vermijden. Individuen met een hoge mate van agressie en woede doen echter het tegenovergestelde. Om deze automatische toenadering van sociale dreiging te kunnen verminderen is recent een game in virtual reality ontwikkeld. Cliënten krijgen deze aangeboden naast de gewone agressiebehandeling. Tijdens deze Talk nemen we je mee in de ontwikkeling van deze game en hopen wij je te kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van het gebruik van deze game in de forensisch klinische praktijk.
Deze sessie is interessant omdat: het een inkijkje geeft in de toepassing van wetenschappelijk onderzoek in de verbetering van de behandelpraktijk. We laten je de mogelijkheden zien van nieuwe technieken en de voordelen voor zowel de behandelaar als de patiënt.
Titel: COSA: geen nieuwe slachtoffers
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Jantien Klasen (Reclassering Nederland)
Omschrijving: Pedo's levenslang of de doodstraf? Nee, de realiteit is anders. Onze werkwijze verbindt mensen en betrekt ze, voegt iets toe en maakt de samenleving hierdoor veiliger. Ons uitgangspunt is dat sociaal isolement de kans op herhaling vergroot. COSA staat voor Cirkels van Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. De methodiek is gericht op de re-integratie van zedendaders (kernleden). COSA zorg voor een veiliger samenleving, geeft de dader kans op een zo normaal mogelijk leven en zorgt ervoor dat burgers betrokken worden bij de re-integratie van zedendaders. De drie cirkels verbinden samenleving, professionals, vrijwilligers en kernlid met elkaar. En met succes: sinds eind 2009 zijn er ruim honderd cirkels opgestart. Tot op heden heeft één zedendader gerecidiveerd.
Deze sessie is interessant omdat: de re-integratie van zedendaders op dit moment zeer actueel is en onder vuur ligt. In het krachtenveld van behandelaren, politiek en maatschappij kan COSA een oplossing zijn.
Titel: Forensisch RACT verbetert de beschermende factoren
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Julia Leong (Directie forensische zorg)
Fatma Ozsoy (Directie forensische zorg )
Omschrijving: Het Forensisch RACT richt zich samen met de patiënt op het verbeteren van zijn eigen autonomie op weg naar herstel. Samen met de patiënt richt de behandelaar zich expliciet op het systeem. Patiënt en behandelaar onderzoeken hoe de leden uit het systeem een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het recidiverisico en het verbeteren van het contact met anderen.
Binnen de reguliere GGZ is de methodiek al effectief gebleken. Antes heeft als eerste GGZ in Nederland de RACT-methodiek (Resource Group Assertive Community Treatment) geïmplementeerd binnen de forensische zorg. Graag delen wij onze ervaringen.
Deze sessie is interessant omdat: het vernieuwend is! De RACT methodiek is langzaamaan Nederland aan het veroveren en kan ook zeker een bijdrage leveren binnen de forensische zorg.
Titel: Hoe herken ik een LVB?
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Talk
Sprekers: Henk Nijman (Fivoor)
Omschrijving: Minstens dertig procent van de mensen die in penitentiaire inrichtingen verblijven hebben een lichte verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB reageren vaak anders op een behandeling en hebben behoefte aan bijzondere bejegening. Maar hoe herken je een beperking? In deze Talk geven we je handvatten om een LVB tijdig te herkennen, zodat ook tijdig passende zorg kan worden geboden. Het accent ligt op de ontwikkeling en het praktisch gebruik van de Screener voor Intelligentie en LVB. De SCIL bestaat uit veertien korte taken en vragen, waarmee je in vijftien minuten een valide inschatting kunt maken of er sprake lijkt te zijn van een lichte verstandelijke beperking bij een cliënt.
Deze sessie is interessant omdat: veel mensen in het forensische veld er baat bij kunnen hebben een lichte verstandelijke beperking sneller te herkennen. Snelle herkenning van een LVB kan leiden tot snellere toeleiding naar een passend traject.

In verbinding met onze partners

Titel: Veldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Talk
Sprekers: Marloes van Es (GGZ Nederland)
Peter Wijga (Adviesbureau AEF)
Omschrijving: Voor mensen die door hun psychische stoornis en/of verstandelijke beperking gevaarlijk en zeer ontwrichtend gedrag vertonen is soms acute opname of behandeling met verblijf nodig. Hoe organiseer je voldoende beveiligde bedden en intensieve ambulante zorg in je regio? En welke ketenafspraken moet je maken om voorafgaande en aansluitende zorg te organiseren? In deze Talk hoor je hoe GGZ Nederland samen met andere partijen werkt aan de totstandkoming van de ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie.
Deze sessie is interessant omdat: luisteraars van de Talk nog een bijdrage kunnen leveren om de veldnorm nog concreter en beter te maken.
Titel: Een familielid opgenomen in een forensische kliniek
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Talk
Sprekers: Ko Hummelen (FPA 'De Boog', GGNet)
Miek Smilde (Polemiek tekst en advies)
Omschrijving: Wat kunnen we doen ter ondersteuning van familie en naasten wanneer een patiënt wordt opgenomen in een forensische kliniek? Hoe ga je om met schaamte, of sociaal isolement waar je als familie in kan raken, of wat is er bijvoorbeeld mogelijk wanneer de patiënt geen toestemming geeft om contact met de familie op te nemen? Enkele FPA’s hebben samen met het EFP een boekje gemaakt voor naasten van forensische patiënten. Aan de hand van ervaringsverhalen beschrijft auteur Miek Smilde thema’s waar naastbetrokkenen mee te maken krijgen. Het boekje bevat ook praktische informatie. In deze sessie gaan we in op ontwikkelingen rondom het familiebeleid in de forensische zorg, en bespreken we de mogelijkheden om een landelijke werkgroep voor familiebeleid in de forensische psychiatrie op te richten. De schrijfster licht voorbeelden en verhalen uit het boekje toe.
Deze sessie is interessant omdat: het familiebeleid in de forensische psychiatrie nog verder ontwikkeld kan worden. Het is zinvol om te bespreken hoe we dit verder kunnen vormgeven.
Titel: Another brick in the wall: ketenaanpak bij jonge gedetineerden
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Debat
Sprekers: Daan Reijnders (Inforsa/ gemeente Amsterdam)
Shalana Venema (JB Amsterdam)
Judith Zijm (Teylingereind)
()
Omschrijving: Een jeugdige delinquent uit Amsterdam wordt 45 km van huis in JJI Sassenheim geplaatst, ver weg van zijn familie en bekende hulpverleners. De adviseur van de reclassering uit regio Den Haag, de interne trajectbegeleider van de JJI en de gedragswetenschappers hebben slechts gedeeltelijk zicht op het netwerk in Amsterdam. De jongere zelf wil niks en de familie zegt juist na het delict dat het allemaal genoeg is: hij kan niet meer thuis komen wonen. Hoe bundle je de afzonderlijke gefragmenteerde ideeën van zorgverleners, de delinquent en de familie en hoe voer je dit plan daadkrachtig uit? Een gedragswetenschapper uit Teylingereind, twee behandelaren uit Amsterdam en een casusregisseur voeren een niks verhullend debat met elkaar en laten zich bevragen en adviseren door een kundig publiek.
Deze sessie is interessant omdat: Door de voorziene invoering van VIV JJ zal het justitieel jeugd landschap er anders uit gaan zien. Dit impliceert dat het regio-overstijgend werken bij deze ingewikkelde doelgroep in een toch al complexe context enerzijds zal toenemen (minder specialistische landelijke voorzieningen) en anderzijds zal afnemen (meer lokale kleinschalige voorzieningen).
Titel: Hoog Risico Patënten: een nieuwe best practice
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Talk
Sprekers: Tinie Hendriks (Transfore)
Martin Mennen (Transfore)
Omschrijving: Een grote groep patiënten met forensische problematiek is wel bekend bij de zorgaanbieders of hun ketenpartners, maar een passende (forensische) zorgtitel ontbreekt. Deze patiënten lopen een substantieel risico voor de samenleving en bestaande behandelmogelijkheden bieden geen oplossing.
Transfore probeert samen met haar ketenpartners voor deze groep patiënten een passend aanbod te realiseren. De pilot Hoog Risico Patiënten in de regio IJsselland moet leiden tot een nieuwe best practice. Wij delen graag onze ervaringen om elkaar verder te inspireren ook deze uitdagende doelgroep de juiste zorg te kunnen bieden.
Deze sessie is interessant omdat: het een landelijke uitdaging is om te komen tot een passend zorgaanbod voor de genoemde doelgroep.
Titel: Proeftuin smaakt naar meer
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Talk
Sprekers: Nicky Amiabel (RJJI)
Maartje Kranen (Locatie RJJI De Hartelborgt Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid )
Omschrijving: De proeftuin Screening en Diagnostiek in de Hartelborgt heeft meer dan vijftig persoonlijke plannen van aanpak opgeleverd. In deze Talk vertellen we hoe dit in Rotterdam is bereikt en wat de bedoeling is van het werken met jongeren die voor een eerste keer in de JJI komen. Na de eerste screening door de Raad voor de Kinderberscherming doorloopt De Hartelborgt samen met externe partner Fivoor en de reclassering een diagnostisch proces. Hoe pakken we dit aan? Hoe zorgen we voor één rapportage en één plan van aanpak bij de raadkamerzittingen? Je hoort het tijdens onze FFZ-Talk.
Deze sessie is interessant omdat: - we een grote groep jongens in een positief behandelklimaat gemotiveerd krijgen voor hun eerste plan.
- deze manier van werken ook elders beproefd zou kunnen worden bij jongens die een eerste keer geplaatst worden in de JJI
- de trajecten regelmatig voortgezet worden in de nachtdetentievariant
Titel: Kleine Ambassade: rechterlijke macht
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Debat
Sprekers: Iris Nusselder (Rechtbank Amsterdam)
Omschrijving: Wat is de rol van de rechterlijke macht binnen de forensische zorg? Hoe komen beslissingen tot stand? Rechters maken beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben; zowel voor cliënten als voor de samenleving. In deze sessie duiken we samen met mr. Iris Nusselder, kinderrechter bij de Rechtbank Amsterdam, in het onderwerp.
Deze sessie is interessant omdat: u een spannend kijkje krijgt achter de schermen bij een kinderrechter. We leren elkaars kanten van genomen besluiten en gevolgen kennen.
Titel: Van Streetwise naar LifeWise
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Daniëlle Dijs (Middin)
Hans Willemsen (Cordaan)
Omschrijving: Circa 30% van de mensen die in het criminele circuit terecht komen, heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB). Door hun beperking zijn ze makkelijk beïnvloedbaar. Met name het leven in de grote stad maakt hen kwetsbaar en gevoelig voor het plegen van strafbare activiteiten. Ze zijn Streetwise: ze gebruiken de taal van de straat en kunnen overkomen als iemand die ‘het wel begrijpt’, terwijl dat vaak niet zo is.
Om hen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen en uit het criminele circuit te houden, is er sinds kort LifeWise: een methode voor de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende complexe problematiek in de grote stad. LifeWise is ontwikkeld door Middin en Cordaan en is een handreiking voor begeleiders om hun cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Centraal staan vier pijlers van ondersteuning - verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden - en zestien handvatten met concrete handelingsrichtlijnen.
Deze sessie is interessant omdat: we met stellingen en filmpjes in gesprek gaan over de dilemma’s en uitdagingen rond de LVB-doelgroep. We laten je zien hoe jij de pijlers en handvatten van LifeWise kan inzetten.
Titel: Beter samenwerken vanuit de verschillen
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Debat
Sprekers: Georget Bouman (Significant)
Jitske Nijhuis (Significant)
Omschrijving: Iedere organisatie ontwikkelt patronen, zowel binnen de eigen organisatie als in het samenwerken met andere organisaties. Patronen die ooit functioneel zijn begonnen, kunnen disfunctioneel worden. Hoe verander je die disfunctionele patronen? En hoe zorg je ervoor dat er veiligheid en vertrouwen blijft?
Vaak proberen mensen verschillen en conflicten te vermijden, maar verschil kun je juist gebruiken en functioneel maken om tot vernieuwing te komen en samenwerken te verbeteren. Maar hoe gebruik je ‘verschil’ bij samenwerken? Hoe kom je vanuit die verschillen tot betere en intelligentere oplossingen voor de vraagstukken waarvoor je samen verantwoordelijk bent.
Tijdens dit debat gaan we op zoek naar de manier waarop we verschillen functioneel kunnen maken en hoe deze samenwerken verbeteren. Uitgangspunt is onze ervaring bij het ontwikkelen van de handreiking samenwerking tussen medewerkers van aanbieders van maatschappelijke opvang en justitiële ketenpartners.
Deze sessie is interessant omdat: er veel verschillen zijn in de context waarin aanbieders van maatschappelijke opvang en justitiële ketenpartners werken. In deze sessie ontdek je hoe je beter kunt samenwerken en vernieuwing kunt creëren vanuit de verschillen.
Titel: Zonder lijn geen goede verbinding
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Paul Ter Horst (FPK De Woenselse Poort)
Freena Eijffinger (GGzE)
Jasper Peterse (BPI)
Omschrijving: Ik zie, ik zie, wat jij niet mag zien en wil graag weten wat jij al wist. We administreren veel, vaak en vaker over dezelfde thema's waar collega instellingen eerder ook over schreven. We vinden vaker het wiel opnieuw uit omdat we kennis niet kunnen, willen of mogen delen. Hier gaat kostbare tijd, geld en cliëntmotivatie mee verloren. Dat kan en moet anders. Tijdens deze workshop spreken we met elkaar over praktische, technische en juridische (on)mogelijkheden die je ervaart in de zoektocht naar collegiale verbinding in de keten. We presenteren de HKT-R app als basis voor het in- en extern opvolgen van cliënten. Met deze app blijft kennis over het functioneren, risicomanagement en daarbij passende beveiligingsniveau behouden, is er minder administratieve druk, en besparen we kosten en tijd die beter besteed is aan cliënten. Kom naar deze workshop en test de app!
Deze sessie is interessant omdat: alle partners - inclusief cliënten - gebaat zijn bij het gebruik van een uniforme methode, die zichtbaar maakt hoe het een cliënt vergaat, waar zijn of haar risico's liggen, wat er goed gaat en welke hulpbronnen nodig zijn.
Titel: Verwarde verdachten: een persoonsgerichte aanpak
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Talk
Sprekers: Erik Sikkens (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam)
Sebastiaan van Luik (Arkin)
Mathilde van Oudenaren (Actiecentrum Veiligheid en Zorg)
Omschrijving: De landelijke aandacht voor verwarde verdachten in een politiecel is groot. Deze groep heeft een geïntegreerde aanpak nodig met aandacht voor straf én zorg. Maar door gebrekkige uitwisseling van informatie tussen instanties is dit doorgaans een complex traject. Met de Amsterdamse pilot Verwarde Verdachten is aangetoond dat het anders kan. Binnen twee uur ontvangen verwarde verdachten een psychiatrisch consult op het cellencomplex. Bevindingen van het consult worden na toestemming direct teruggekoppeld aan het Openbaar Ministerie, waardoor deze tot een onderbouwd en persoonsgericht besluit kan komen. De werkwijze blijkt in de meeste gevallen een verbetering. Bij veel verdachten blijkt sprake van een verslaving of een eerdere veroordeling. 17 procent van de verwarde verdachten krijgt een gedwongen opname (Wet BOPZ).
In deze Talk prikkelen we je om een meer persoonsgerichte aanpak van zorg en veiligheid te bieden aan verwarde personen die verdacht worden van een misdrijf.
Deze sessie is interessant omdat: wij een unieke samenwerking tussen zorg en veiligheid presenteren. Door te leren over onze successen en valkuilen kunnen anderen dichter bij een sluitende aanpak van verwarde personen komen.
Titel: Een passend dagprogramma voor JOVO ISD? Wij gaan de samenwerking aan. Denk je met ons mee?
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Corinne Peeters (RJJI Den Hey-Acker)
Rolf Noordermeer (PI Vught)
Omschrijving: De ambitie van DJI is een succesvolle terugkeer in de samenleving van justitiabelen, dit vraagt van DJI samenwerking met (netwerk-)partners. In deze workshop komen visie en praktijk samen.
Als bekend is dat het brein uitrijpt tot ongeveer 23 jaar, waarom zou je qua aanbod als PI en JJI dan niet samenwerken rondom jong volwassenen. PI Vught en RJJI, Den Hey-Acker gaan dit doen! Zij vertellen hoe dit proces verloopt, vertellen over hun ervaringen en hopen daarmee te inspireren, maar nodigen ook uit om geïnspireerd te raken. Hoe kan transforensische zorg aan jong volwassenen verder vorm krijgen?
Deze sessie is interessant omdat: Het aanbod voor JOVO ISD work in progress is.
Titel: De duivelse dialoog
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Joram van Maanen (Kairos)
Ine Verbruggen (Kairos)
Omschrijving: Bij huiselijk geweld is vaak sprake van langdurige, destructieve interactiepatronen. Partners raken in een vicieuze cirkel van verwijten, vastklampen en terugtrekken. Binnen Emotionally Focussed Therapy (EFT) worden deze patronen ook wel ‘duivelse dialogen’ genoemd.
Na het aanleren van agressiecontroletechnieken, maakt polikliniek Kairos gebruik van EFT-interventies om relatiepartners te leren zich veilig te verbinden aan elkaar. Deze interventies richten zich op het begrijpen van elkaars emoties, hechtingsangsten en -behoeften. Maar hoe zit het met de ‘duivelse dialoog’ tussen de ketenpartners binnen de forensisch zorg? Lukt het om verbindingen aan te gaan en te behouden in een werkveld vol tegengestelde motieven en belangen? In deze workshop bekijken we onze samenwerkingsrelatie eens door een EFT-bril. De focus ligt op het onderzoeken en begrijpen van verbindingsproblemen met elkaar en niet op het veranderen van elkaar.
Deze sessie is interessant omdat: Emotionally Focussed Therapy een bewezen effectieve interventie is die meer relaties uit het slop haalt dan elke andere vorm van relatietherapie. De ideale workshop om kleine en grote verbindingsproblemen tussen ketenpartners te verhelderen.
Titel: 1 jaar prepassantenafdeling
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Talk
Sprekers: Mariska van de Rijdt (Pompestichting, PI Vught)
Patricia van Reekum (PI Vught, PPC)
Omschrijving: In het kader van het thema ‘verbinding’ zien we een uitgelezen kans om onze ervaringen te delen over het eenjarig bestaan van de prepassantenafdeling in PI Vught. Dit is het gevolg van een landelijk initiatief om de doorstroom van het gevangeniswezen naar de TBS te versoepelen, zodat de kloof tussen een gevangenisregime en een behandelcultuur kleiner wordt. Op deze afdeling verblijven 18 patiënten, met uiteenlopende psychopathologie en delicten, in het laatste jaar van hun detentie. Op de prepassantenafdeling worden zij geïnformeerd, gemotiveerd en gestimuleerd tot zelfreflectie. Dit vorm de basis voor een succesvolle start van de behandeling.
In deze Talk krijg je een kijkje in de keuken van de prepassantenafdeling. Er komen vragen aan de orde als:
- Wat is de achtergrond en inhoud van de prepassanten afdeling?
- Wat zijn de eerste ervaringen van tbs-klinieken en patiënten?
- Waarom is dit zo belangrijk in het kader van verbinding?
Deze sessie is interessant omdat: Alle tbs-klinieken en gevangenissen in Nederland hiermee te maken krijgen en er veel vragen leven in het veld over de prepassantenafdeling.

In verbinding met professionals

Titel: Herstel Werkplaatsen: een ervaringsdeskundige vertelt
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: René Wubs (GGZ Noord-Holland-Noord)
Danny Jacksteit (GGZ Noord-Holland-Noord)
Omschrijving: De Herstel Werkplaats (HWP) biedt een aanvullend herstelaanbod aan cliënten. Hierbij gaat het om zelfhulpgroepen als 'Wellness Recovery Action Plan' (WRAP),'De weg naar Herstel' en Honest Open Proud' (HOP). Al deze interventies zijn effectief, zo is aangetoond. Ook andere cursussen, activiteiten en lotgenotengroepen zijn ondersteunend aan herstel. Herstel Werkplaatsen zorgen voor een optimale bundeling en ontwikkeling van de kennis en kracht van de ervaringsdeskundigen. In deze boeiende Talk neemt een ervaringsdeskundige je mee naar zijn Herstel Werkplaats en de route die hij bewandelde: van cliënt naar vrijwilliger en ervaringsdeskundige bij de GGZ. Laat je verwonderen door de mogelijkheden na een ontwrichting.
Deze sessie is interessant omdat: de reguliere psychiatrie kan leren van het veiligheidsmanagement, en de forensische psychiatrie kan meer leren over herstelondersteunenende zorg van de reguliere psychiatrie.
Titel: Een effectieve behandeling voor jeugdige zedendaders
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Manouk Vrinten (De Viersprong)
Lonneke Broekhoven (De Viersprong)
Omschrijving: Minderjarige zedendelinquenten vormen een onderbelichte doelgroep in de samenleving. Een doelgroep die veelal met de mantel der liefde wordt bedekt, zeker als het slachtoffer onderdeel is van het systeem. De zeer intensieve systemische MST PSB-behandeling richt zich juist op deze groep om recidive te voorkomen. Hoe krijgen wij het voor elkaar dat jongeren thuis kunnen blijven wonen en het systeem opnieuw in verbinding komt met elkaar? Wij nemen je tijdens deze workshop graag stap voor stap mee in deze behandeling. Een moeder van een kind dat kind zeer ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft getoond houdt een toelichting. Gezamenlijk gaan we op zoek naar oorzaken, interventies en oefenen we de methodiek in een rollenspel.
Deze sessie is interessant omdat: we ons vaak niet realiseren dat ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag ook bij minderjarigen voorkomt. De MST PSB-behandeling is de enige evidence based behandeling.
Titel: Mentaliseren: meer grip op emoties
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Caroline Steman (Altrecht Aventurijn GGz / Fivoor)
Sabien Groen (Altrecht Aventurijn GGz / Fivoor)
Omschrijving: Voor de doelgroep LVB met persoonlijkheids- en/of gedragsproblematiek kan MBT een voor de hand liggende behandelmethodiek zijn. MBT staat voor Mentaliseren Bevorderende Benadering. Mentaliseren betekent dat je jezelf van buitenaf bekijkt en de ander van binnenuit. Hoe minder je in staat bent om te mentaliseren, hoe groter de kans is op intrapsychische problemen en op problemen in de omgang met anderen. Door mentaliseren bevorderend te werken, helpen we cliënten meer grip te krijgen op hun emoties en daarmee op hun gedrag in sociale situaties. MBT wordt vooral toegepast bij mensen met emotieregulatieproblematiek, zoals bij borderline of antisociale persoonlijkheidskenmerken. In deze workshop ervaar je aan de hand van concrete werkvormen zelf hoe mentaliseren werkt.
Deze sessie is interessant omdat: het altijd van belang is om je bewust te zijn van je eigen mentaliserend vermogen en dat van een ander. Met welke cliëntgroep je ook werkt.
Titel: Risicomanagement en het therapeutisch milieu. Hoe verbind je die?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Debat
Sprekers: Peter Braun (Pompestichting)
Sharon Gaab (Pompestichting)
Omschrijving: Aandacht voor herstelondersteunende zorg is heel belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Tegelijkertijd is het uiterst lastig in te weven in een forensisch psychiatrische behandeling. Hoe combineer je risico-bewustzijn en risicomanagement met een therapeutisch milieu dat recht doet aan waardering en respect voor iedereen die betrokken is bij een forensisch psychiatrische behandeling? Hoe beweeg je van beheersen richting behandelen? Hoe regel je samenwerking tussen medewerkers, patiënten, familie en bekenden, vrijwilligers? Wat doe je met de spanning tussen veiligheid en (keuze)vrijheid en autonomie? Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen voeren we een stevig debat over herstelondersteunende zorg.
Deze sessie is interessant omdat: steeds de spanning bestaat om iemand terug te brengen naar een zo vrij mogelijke omgeving, terwijl de omgeving min of meer dwingt om allerlei mogelijkheden te beperken.
Titel: Kleine Ambassade: journalistiek en media
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Debat
Sprekers: Enzo van Steenbergen (NRC)
Omschrijving: Journalistiek en forensische zorg: een gedwongen huwelijk of laten we elkaar vrij? We duiken in de wereld van de journalistiek met politiek verslaggever van de NRC Enzo van Steenbergen, gespecialiseerd in gezondheidszorg. Hoe kiest een journalist zijn invalshoek? Hoe doet hij (voor)onderzoek? En hoe gaat een journalist om met protocollen en beeldvorming?
Deze sessie is interessant omdat: journalistiek en media onlosmakelijk verbonden zijn met de forensische zorg. In een open uitwisseling halen we deze buitenwereld naar binnen.
Titel: Chronische slapeloosheid: hoe lossen we het op?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marike Lancel (GGZ Drenthe)
Omschrijving: Slecht slapen heeft een negatieve invloed op de psychische gesteldheid. Slapeloosheid kan bijvoorbeeld de ernst van angst- en stemmingsstoornissen versterken en het herstel vertragen. In de forensische psychiatrie is slapeloosheid onder meer geassocieerd met prikkelbaarheid, hogere impulsiviteit en agressiviteit en meer agressief gedrag. Aandacht voor de slaapklachten van forensische patiënten kan dus op eenvoudige wijze de kans op probleemgedrag verminderen. Dit naast het verbeteren van levenskwaliteit, fysieke gezondheid en behandelmotivatie.
Chronische slapeloosheid komt zeer veel voor in de psychiatrie, inclusief forensische populaties. In deze workshop geven we informatie over de criteria van chronische slapeloosheid, verschillende factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling ervan en effectieve behandeling van deze slaapstoornis. In het tweede deel van de workshop gaan we de kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van slapeloosheid uitgebreid toepassen op casuïstiek.
Deze sessie is interessant omdat: ...een aanzienlijk deel van de patiënten last heeft van slapeloosheid en dit een negatieve invloed heeft op de psychopathologie en de kwaliteit van leven.
Titel: Ernstige incidenten: beter zicht op de risico's
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Ko Hummelen (FPA 'De Boog', GGNet)
Erik Masthoff (Dienst Justitiële Inrichtingen, Gevangeniswezen)
Omschrijving: Bij een forensische klinische behandeling kunnen zich ernstige incidenten voordoen die grote invloed hebben op medewerkers en patiënten. Daarbij komt nog de media-aandacht die de organisatie onder grote druk zet. Zijn ernstige incidenten te voorkomen? Niet helemaal, helaas, maar mogelijk wel in sommige gevallen. In deze Talk bespreken we de ervaringen met een prospectieve risico-inventarisatie binnen een FPA. Centraal staat het proactief zicht krijgen op mogelijke risico’s. Op basis van onderzoek gaan we vervolgens in op de manier waarop bestuurders omgaan met druk vanuit de buitenwereld en wat we hiervan kunnen leren.

Deze sessie is interessant omdat: een pro-actieve opstelling incidenten mogelijk kan voorkomen en het maatschappelijk draagvlak voor de forensische zorg ondersteunt.
Titel: Patiënten in crisis: een nieuw model voor de klinische zorg
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Petra de Leede (FHIC/Fivoor)
Sylvia Gerritsen (VUmc)
Omschrijving: De Forensische HIC is een model voor klinische zorg voor patiënten die in crisis zijn. Deze patiënten kunnen worden opgenomen vanuit de ambulante setting of vanuit een behandelafdeling in de kliniek. Het model heeft twee hoofddoelen. Ten eerste meer veiligheid voor patiënten en medewerkers door voortdurend monitoren van risicofactoren. Ten tweede het humaniseren van de zorg wanneer dwangtoepassingen onontkoombaar zijn. Het model is gebaseerd op het model HIC uit de reguliere GGZ.
Het model is ontwikkeld met professionals uit het forensische veld. Inmiddels zijn we in de fase beland waarin we het model toetsen in de praktijk. Negen afdelingen door heel Nederland doen hieraan mee. De eerste audits zijn geweest en geven een beeld van het werken binnen de forensische instellingen met deze patiënten. In die audits gaan professionals en ervaringsdeskundigen bij elkaar langs om elkaar te inspireren en motiveren. Daarover meer in deze sessie.
Deze sessie is interessant omdat: het een innovatief project is waar alle verschillende beveiligingsniveaus baat bij kunnen hebben. Het model als geheel is interessant, maar ook onderdelen van het model kunnen boeiend zijn voor andere instellingen.
Titel: Ruim baan: doen wat nodig is voor de cliënt
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Jacqueline Bosker (Hogeschool Utrecht)
Bianca Bartels (Stichting Verslavingsreclassering GGZ)
Omschrijving: In de afgelopen jaren was het reclasseringswerk gebonden aan strikte regels en afspraken. Het voldoen aan die afspraken leek soms een doel op zich, en kon ten koste gaan van de cliënt. Sinds 2016 krijgen reclasseringswerkers de ruimte om de inhoudelijke doelen waar zij met hun cliënten aan werken centraal te stellen. Juist voor de meest kwetsbare cliënten is dat belangrijk. Dit resulteert in meer maatwerk, in meer continuïteit voor de cliënt, en in nieuwe manieren van samenwerken met officieren van justitie en het sociaal domein. Maar het blijkt ook lastig. Omdat oude gewoonten hardnekkig zijn, en een gezamenlijke visie over noodzakelijke kaders zich moet ontwikkelen.
In deze Talk delen we de ervaringen bij de reclassering. We gaan met de deelnemers in gesprek over de vraag wat sociale professionals in het forensische veld nodig hebben om een toekomstbestendige professional te worden.
Deze sessie is interessant omdat: organisaties binnen het forensische veld steeds meer nadruk leggen op professionele ruimte en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort om op een goede manier invulling te geven aan je vak. Uitwisseling daarover maakt het mogelijk om te leren van elkaars ervaringen.
Titel: Uit het oog, maar niet uit het hart
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Petra Schaftenaar (FPK Inforsa)
Omschrijving: In deze Talk presenteer ik de resultaten van het onderzoek naar de waarde en betekenis van het contact tussen professionals en forensische cliënten na de behandeling. Ik breng de praktijk van het contact in beeld (hoe vaak komt het voor, wat vinden werkers ervan) en bespreek wat de toegevoegde waarde is voor de werkers en de werkvloer. En die is groot. Naast plezier en trots, draagt deze manier van werken bij aan een reflectief klimaat en lerende professionals. Blijvend contact heeft directe meerwaarde voor de cliënten die nog in behandeling zijn. Hoe dan? Dat leg ik heel graag uit!
Deze sessie is interessant omdat: in deze tijd van meer regels, meer bureaucratie en meer verantwoording, voor professionals de 'lol van het werk' onder druk staat. In deze Talk laat ik zien wat die lol is en hoe dit bijdraagt aan een professionele praktijk.
Titel: Delict Analyse volgens de nieuwe richtlijn: Het is gemakkelijker als je denkt!
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Erik Bulten (Pompestichting)
Marjam Smeekens (Pompestichting)
Omschrijving: In deze workshop maak je kennis met de nieuwe richtlijn voor de Delict Analyse, een vorm van assessment die binnen de forensische psychiatrie veel wordt gebruikt. Verschillende soorten instellingen zijn bezig met de implementatie van de nieuwe richtlijn. Tijdens deze workshop leggen we uit wat de richtlijn inhoudt. Vervolgens gaan we aan de hand van een filmpje in groepjes oefenen met de zeven fasen van de Delict Analyse. Een delict analyse afnemen en rapporteren is complex. Je moet veel technieken, vaardigheden, attitudes en ervaringen integreren. In deze workshop zul je zien dat het makkelijk is als je denkt!
Deze sessie is interessant omdat: Het een richtlijn is die binnen alle soorten forensische instellingen toegepast kan worden. Deze interactieve workshop is zowel interessant voor professionals die al ervaring hebben met het afnemen van een Delict Analyse als professionals die er nog niet bekend mee zijn.
Titel: Weigerende observandi: wat zijn de mogelijkheden?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marleen Nagtegaal (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Arjen Schoute (Pieter Baan Centrum )
Iris Verdouw (Pieter Baan Centrum/Van der Hoeven kliniek)
Ellen van den Broek (Pieter Baan Centrum/Van der Hoeven kliniek)
Omschrijving: Van de verdachten die naar het Pieter Baan Centrum worden verwezen, weigert een aanzienlijk deel medewerking aan onderzoek. Dat deze weigering de rechtspraak en de maatschappij soms voor grote problemen stelt, is al langere tijd bekend, maar werd recent rondom de zaak van Anne Faber nogmaals duidelijk. Om ook bij de doelgroep van ‘moeilijk onderzoekbaren’ te komen tot zoveel mogelijk bruikbare adviezen voor adequate strafrechtelijke afdoening, heeft het PBC in april 2017 een speciale afdeling geopend: Unit 3. In deze workshop worden de totstandkoming, werkwijze en eerste resultaten van Unit 3 gedeeld. Daarnaast presenteren we de resultaten van onderzoek naar afdoeningen door de rechter. Hoe vaak wordt bij een weigerende observandus alsnog TBS opgelegd en hoe vaak een gevangenisstraf? Het unieke aan dit onderzoek is dat het alle weigerende observandi uit het PBC tussen 2012 en 2016 betreft.
Deze sessie is interessant omdat: voor het eerst populatiecijfers over afdoeningen bij weigerende observandi bekend worden gemaakt en omdat het interessant is om te weten hoe het PBC met weigerende observandi omgaat. Een actueel onderwerp.
Titel: Relaties tussen patiënten: een Moreel Beraad
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Guy Widdershoven (VUmc)
Frans Koenraadt (UvU)
Yolande Voskes (VUmc)
Petra de Leede (FHIC/Fivoor)
Omschrijving: Relaties tussen cliënten komen voor binnen instellingen. Dat kan soms positief zijn, maar kan ook juist de pathologie versterken en interfereren met de behandeling. De vraag waar veel instellingen mee worstelen is in hoeverre de bemoeienis van de instelling met relaties tussen cliënten moet gaan en in welke mate je rekening moet houden met de normaal menselijke behoefte aan contact. Om een goede afweging te maken in voorkomende gevallen, en om beleid op dit gebied vorm te geven, kan een Moreel Beraad behulpzaam zijn.
In deze workshop ervaar je hoe een Moreel Beraad werkt. De ‘Commissie Ethiek in de forensische psychiatrie’ gaat samen met het publiek verkennen welke dilemma’s op de werkvloer kunnen voorkomen als relaties tussen cliënten ontstaan. Aan de hand van een casus wordt duidelijk hoe je deze ethische dilemma’s bespreekbaar kan maken en tot een oplossing kan komen, zowel voor de patiënt als de professional.
Deze sessie is interessant omdat: je een ethisch dilemma in de forensische zorg bespreekt en ervaart hoe je daarop kunt reflecteren via de methode van het Moreel Beraad.
Titel: Bouw mee aan Kwaliteit….aan de tekentafel!
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marline Delfgaauw (DJI)
Stefan van Bokkum (DJI)
Omschrijving: In deze interactieve workshop gaan we graag in gesprek met professionals over het verder vormgeven en doorontwikkelen van de Kwaliteit van de Forensische Zorg (FZ)! Bij het inkopen van FZ speelt Kwaliteit van zorg en het verbeteren daarvan een belangrijke rol. De kwaliteit van FZ is gekoppeld aan de doelstelling van de FZ om het aantal recidiven terug te dringen en een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de samenleving. Maar wat is precies kwaliteit van FZ en hoe maken we dat inzichtelijk? Geen eenvoudige vragen…. Met de World Cafe methodiek, in een gastvrije omgeving, halen we graag ideeën op waarmee verder gebouwd kan worden aan de kwaliteit & kwaliteitsverbetering van de FZ.
Deze sessie is interessant omdat: Je zelf input kunt leveren voor wat jíj denkt dat belangrijk is over de kwaliteit van forensische zorg.
Titel: Stalking. Wie doet nou zoiets?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Evelyn Klein Haneveld (De Waag Nederland)
Vivienne de Vogel (De Forensische Zorgspecialisten)
Lianne Harder (De Forensische Zorgspecialisten)
Omschrijving: In Nederland is weinig bekend over de achtergrond en kenmerken van mensen die stalkgedrag laten zien. Aan stalking kunnen allerlei motieven ten grondslag liggen. Er zijn binnen de groep stalkers ook grote onderlinge verschillen in problematiek. Welke typen stalkers zijn er? Welke behandeling past bij wie? In deze Talk gaan we in op deze thematiek en presenteren we de eerste resultaten van een verkennend onderzoek dat de politie en De Waag uitvoeren.
Deze sessie is interessant omdat: omdat het inzicht biedt in een groep plegers waar we nog maar weinig over weten. Na afloop heb je nieuwe aanknopingspunten gekregen voor het omgaan met deze hardnekkige problematiek.
Titel: Internet en social media in het forensisch werken
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Karel 't Lam (GGZ Drenthe)
Loes Hagenauw (GGZ Drenthe)
Omschrijving: Iedereen maakt dagelijks gebruik van de ongekende mogelijkheden van internet en sociale media. Ook steeds meer forensische patiënten hebben hiervan gebruik gemaakt voor het plegen van hun delict. In deze Talk tonen we de resultaten van een onderzoek naar patiënten met internet-gerelateerde delicten in een FPK. Wie zijn deze patiënten en om wat voor type delicten gaat het? We illustreren de problematiek aan de hand van een casus. Welke rol spelen internet en sociale media in de behandeling? Vanuit welke bril kijken we eigenlijk? Verslavingsgedrag? Is het internet te beschouwen als een perverse omgeving? Hoe worden diverse ‘ouderkwaliteiten’ op het internet geprojecteerd? Het is een zoektocht naar de juiste balans: het internet als bron van verrijking zonder de risico’s uit het oog te verliezen. In deze Talk vertellen we hoe onze visie zich vertaalt in de dagelijkse omgang met onze patiënten.
Deze sessie is interessant omdat: er vaak handelingsverlegenheid bestaat rond dit onderwerp. Meer kennis en inzicht in de psychodynamiek van onze patiënten in relatie tot internet en sociale media leidt ertoe dat we dit thema constructiever in onze behandelingen kunnen betrekken.
Titel: Botsende opvattingen: trouw aan jezelf én je werkgever
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Tom Deenen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Piet de Jong (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Omschrijving: Als een patiënt wel een justitiële maatregel heeft, maar geen verblijfsrecht betekent dit dat hij anders of zelfs helemaal niet kan resocialiseren. Niet legaal mogen werken en wonen geeft extra stress voor je patiënt, maar ook voor jou als zorgverlener. Hoe kan je achter je patiënt staan die graag wil blijven én gelijktijdig medewerker van de kliniek zijn die iemand moet resocialiseren of terugbrengen naar het land van herkomst?
Je hebt eigen opvattingen over omgaan met vreemdelingen die wel of niet goed aansluiten met het formele beleid. Hoe kun je omgaan met de ambivalentie tussen je beroepsmatig handelen en je persoonlijke opvattingen? In deze workshop gaan we samen op zoek naar een werkbare strategie om adequaat te kunnen functioneren zonder dat je het idee hebt gemangeld te worden tussen elkaar tegensprekende regels en kaders. Je kan thuis én op je werk uitleggen dat je trots bent op je werk.
Deze sessie is interessant omdat: je als individuele werker bij justitie soms opvattingen hebt die haaks staan op het beleid van je organisatie. Je wilt trouw zijn aan je eigen opvattingen, maar je wilt ook een trouwe werknemer zijn, dus trouw aan de kliniek en de overheid.
Titel: Stelseloverstijgende indicatiestelling: de zorgbehoefte centraal
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Francine Loos (Veiligheidshuis)
Aram van Reijssen (Bavo)
Wijnand Mulder (Antes)
Omschrijving: Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond voert een landelijke pilot uit, waarin partijen uit de reguliere en forensische zorg in een indicatieoverleg zorgindicaties stellen voor een complexe doelgroep. Het gaat om mensen die anders qua zorg en benodigde beveiliging tussen wal en schip raken. Landelijke partners, zoals NIFP, zorgverzekeraars, DJI, reclassering, GGZ NL en VNG, ondersteunen de pilot en helpen bij de uitvoering. In het indicatieoverleg worden patiënten geïndiceerd die tussen de (bekostigings)stelsels in vallen. Bij de indicatiestelling staat de patiëntsituatie centraal. Dat levert indicaties op die over de verschillende financieringstelsels heen gaan, rekening houdend met progressie en terugval van de patiënt. In deze indicaties wordt de zorgbehoefte vastgesteld maar ook het benodigde beveiligingsniveau. Het levert voor zorgaanbieders ook de mogelijkheid voor maatwerk in moeilijke patiëntsituaties. De volgende stap is het goed ontwikkelen van een plaatsingsfunctie.
Deze sessie is interessant omdat: we een vernieuwende werkwijze hebben die ook toepasbaar is in andere regio's.
Titel: Positief Levensplan voor zedendelinquenten
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Sabine Noom (Van der Hoeven Kliniek)
Jan Willem van den Berg (Van der Hoeven Kliniek)
Omschrijving: In de praktijk blijkt het soms een hele uitdaging voor patiënten en staf om met elkaar te blijven denken in termen van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Maar denken in mogelijkheden kan, ook binnen de forensische behandeling. Het Good Lives Model (GLM) helpt je hierbij. Dit model legt de nadruk op de kwaliteiten, wensen en pro-sociale behoeften van plegers van een zedendelict. Doel van dit model is om plegers te motiveren een pro-sociale toekomst op te bouwen, door aan te sluiten bij hun wensen en behoeften en gebruik te maken van hun krachten.
In deze workshop vertellen wij onze ervaringen met het werken met ‘Het Positief Levensplan’, dat is gebaseerd op het Good Lives Model. We stellen een praktisch handboek beschikbaar en we gaan oefenen met het opstellen van een positief levensplan.
Deze sessie is interessant omdat: je de uitgangspunten van het Good Lives Model leert kennen en dit model ook leert toepassen. Je zult je werk daarna met nog meer plezier doen!
Titel: Forensische Leerlijn: werken aan vakmanschap
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ruud van der Horst (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP))
Arjan Pronk (GGZ Academy)
Omschrijving: Het vakmanschap van de forensische zorgprofessional is een van de belangrijkste factoren voor het slagen van de behandeling. Binnen de forensische zorg wordt met therapeutische interventies gewerkt aan gedragsverandering van patiënten en het verminderen van de kans op recidive. Er blijkt steeds meer behoefte te zijn aan kennis en aandacht voor vaardigheden en attituden, ter ondersteuning van de deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in de sector. Daarom hebben het EFP, de GGZ Ecademy en het forensische zorgveld besloten tot de ontwikkeling van de forensische leerlijn.
In deze presentatie vertellen we hoe deze leerlijn tot stand komt en hoe deze leidt tot een blended leertraject van e-learning modules voor de zeer diverse groep professionals binnen verschillende soorten settings (van intramuraal, ambulant tot de begeleidingssector). Met aandacht voor de achtergrond, de stand van zaken en een blik op de toekomst.
Deze sessie is interessant omdat: de forensische leerlijn professionals tegemoetkomt in hun behoefte aan ondersteuning bij het bevorderen van hun vakmanschap. Zo werken we gezamenlijk aan de kwaliteit van de forensische zorgverlening.
Titel: Longstay en levenslang: overeenkomsten en verschillen
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Peter Braun (Pompestichting)
Mariska van de Rijdt (Pompestichting, PI Vught)
Omschrijving: Vaak hoor je dat een longstay-indicatie leidt tot levenslang verblijf. In de pers worden regelmatig door zowel journalisten als door advocaten vergelijkingen gemaakt met een levenslange gevangenisstraf. In deze sessie laten we de overeenkomsten en verschillen zien. Naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek gaan we ook in op de psychologische gevolgen van een zeer lange gevangenisstraf. In een korte video vertellen enkele tbs-gestelden hoe zij een lang verblijf in de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) ervaren.
Deze sessie is interessant omdat: iedereen in de TBS wel een mening heeft over de longstay, maar slechts weinigen er ooit echt zijn geweest. Tijdens deze sessie krijg je een beter beeld van de LFPZ.
Titel: De spagaat van herstelgericht werken met forensische cliënten
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Simone Cramer (Exodus)
Cecilia Petit (Stichting HVO-Querido)
Omschrijving: Kracht- of herstelgericht werken: kan dat wel bij mensen die in het verleden hebben laten zien dat eigen regie kan leiden tot grote veiligheidsrisico's voor de samenleving? Starten bij de eigen wensen, uitgaan van de krachten en mogelijkheden, het bieden van autonomie, vertrouwen en perspectief: inmiddels zijn we er allemaal wel van overtuigd dat dit werkzame ingrediënten zijn om mensen te helpen bij resocialisatie. Onderzoek heeft dat overtuigend aangetoond. Maar werkt dat wel bij mensen met grenzeloos gedrag? Hoe doe je dat bij cliënten die voortdurend je vertrouwen beschadigen en met hun gedrag het uiterste van je vragen? Dat lukt toch niet bij cliënten die in een gesloten setting of binnen nauwe kaders eigenlijk niets te zeggen hebben? Graag willen we met jullie aan de hand van casuïstiek, de dilemma's en oplossingsrichtingen bespreken die wij in de praktijk ondervinden bij het herstelgericht werken met de forensische doelgroep.
Deze sessie is interessant omdat: we met herstelgericht werken - met vallen opstaan - ernaar streven om de krachtprincipes trouw te blijven, ook bij forensische cliënten met complexe problematiek en veiligheidsrisico's.
Titel: Herstelgericht werken en de forensische taak in balans
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Eric Albers (Forensisch/ polikliniek Kairos/ polikliniek de Horst )
Lutfye Karatas (De Viersprong)
Omschrijving: Toon Walravens en Eric Albers hebben een training ontwikkeld die de forensische taak in balans brengt met kracht- en herstelgericht werken. Voor deze training is het Strenghts Model gecombineerd met een uitgebreide gesprekstechniek en bejegening attitude. Aspecten van het model zijn veiligheid, de forensische taak en werken aan delictgedrag. Uitgangspunt is dat ieder mens kan herstellen en zich kan ontwikkelen naar hernieuwd burgerschap en kwaliteit van leven. Deze training gaat over het dagelijks welbevinden en Herstel Ondersteunende Dialoog. De training heeft inmiddels haar successen gevierd. In deze workshop vertellen we meer over de toepassing van deze training, onder andere in een RIBW in Antwerpen.
Deze sessie is interessant omdat: de training de forensische taak in balans brengt met kracht- en herstelgericht werken! Met enige aanpassingen is de training ook interessant voor jeugdigen die met een maatregel te maken hebben.
Titel: Risicomanagement bij LVB
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Henk Nijman (Fivoor)
Robert Didden (Trajectum)
Femke Jonker (NIFP)
Omschrijving: In deze workshop bespreken we de handreiking risicomanagement LVB, een project dat is gesubsidieerd vanuit Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). In dit project zijn de psychometrische kwaliteiten onderzocht van een nieuw instrument om adaptieve vaardigheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in kaart te brengen: de adaptieve vragenlijst verstandelijke beperking (AVVB). Dit instrument sluit naadloos aan bij de nieuwe DSM-5 criteria voor LVB. Daarin is het niveau van adaptief functioneren een belangrijkere maat voor classificatie van een (L)VB dan IQ.
In het project zijn verbanden tussen adaptieve vaardigheden, emotioneel functioneren, scores van risicotaxatie-instrumenten en agressief gedrag onderzocht. Hieruit blijkt dat adaptief en emotioneel functioneren van invloed zijn op agressief gedrag. De resultaten hebben geleid tot een handreiking, waarin adaptieve vaardigheden en emotioneel functioneringsniveau een plaats krijgen in het bejegenings- en risicomanagementplan van de cliënt. We lichten de handreiking toe aan de hand van voorbeelden.
Deze sessie is interessant omdat: je LVB leert classificeren volgens de DSM-5 en omdat de handreiking nieuwe aanknopingspunten biedt voor behandeling en begeleiding van mensen met LVB met agressief en risicovol gedrag.
Titel: Klein delict, grote zorgen: een reflectiesessie helpt
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Carlijn Rijntjes (SVG)
Erik Lanting (SVG)
Omschrijving: Achter verdachten die kleine delicten plegen gaan soms grote zorgen schuil. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip. Betere samenwerking tussen organisaties uit het justitieel, sociaal en zorgdomein is nodig om te voorkomen dat deze verdachten verder in de problemen komen. Hoe kunnen we optimaal samenwerken om mensen sneller op de plek te krijgen waar de problemen het best worden aangepakt? Een eerste stap in een betere samenwerking is elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld tijdens een reflectiesessie waar professionals uit verschillende domeinen samenkomen. Tijdens de sessie staan mensen van politie, OM, reclassering, maatschappelijke opvang, crisisdienst, zorg en forensische zorg stil bij hun keuzes in een dergelijke ‘buikpijn’-casus. Welke consequenties hadden die keuzes? Op deze manier leren professionals van elkaar, leren zij elkaars expertise kennen en ontstaat er inzicht in elkaars perspectief en (on)mogelijkheden.
Deze sessie is interessant omdat: we met deze aanpak laten zien dat we door een goede samenwerking tussen ketenpartners verdachten met kleine delicten maar grote zorgen in de juiste richting op weg kunnen helpen.
Titel: Samen sterk zonder stigma
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Ellen Schleedoorn (Tactus Reclassering Zutphen)
Martine Koenders (Tactus Zutphen)
Omschrijving: ‘Ga jij op hetzelfde toilet als de cliënten?’. Voor mensen met een psychische aandoening en een justitieverleden is stigmatisering de grootste barrière voor deelname aan het sociale en maatschappelijke leven, zo blijkt uit onderzoek. Een stigma is een krachtig negatief sociaal label. Wij stigmatiseren als professional ook waardoor we herstel van cliënten niet bevorderen maar in de weg staan. Denk maar aan taalgebruik als ‘de junk’ of ‘de schizofreen’. Ons team doet mee aan het project Samen Sterk zonder Stigma om de dialoog over stigma te bevorderen en een cultuurverandering op gang te brengen. In deze interactieve workshop laten we je ervaren wat een stigma teweegbrengt en hoe dit herstel stagneert.
Deze sessie is interessant omdat: we zonder dat we er ons van bewust zijn het herstel van cliënten in de weg kunnen staan door te stigmatiseren. Tijd voor meer bewustwording.
Titel: De onderstroom in contact tussen sociotherapeut en patiënt
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Meike de Vries (Pompestichting)
Annet van den Broek (Pompestichting)
Omschrijving: Het werken binnen de forensisch psychiatrische zorg is complex. Denk aan de geslotenheid, behandeling binnen het gedwongen kader, complexe psychiatrische problematiek, dysfunctioneel gedrag, ernstige delicten, afstand en nabijheid in de therapeutische relatie.
Wat roepen de patiënten bij jou op? In hoeverre kom je als sociotherapeut in het contact met patiënten in situaties waarin je gevoelens het handelen in de weg staan of bemoeilijken? Welke ondersteuning vanuit je team, leidinggevende of organisatie krijg jij? Wat heb je nodig? In deze workshop onderzoeken we samen de zaken die knellen en spanning opleveren in contact met patiënten en wisselen we in een actieve werkvorm tips en tricks uit op persoonlijk, team- en organisatieniveau.
Deze sessie is interessant omdat: ervaringen en kennis delen over dit thema zeer relevant is maar relatief onderbelicht binnen de forensische zorg. Gezond contact tussen de professional en de patiënt is een kerncomponent van goede zorg.
Titel: Calamiteiten op de werkvloer, hoe blijf je (met je team) overeind?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Marjolein van Duijl (CTP Veldzicht)
Stef van de Lande (DJI)
Omschrijving: Het afgelopen jaar vond een aantal ernstige incidenten plaats in klinieken/inrichtingen. Dit roept de nodige reacties en herinneringen op. Werken in de forensische zorg kent soms fysiek geweld op de werkvloer. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het slachtoffer, zoals ernstig letsel en een langdurige herstelperiode. In deze workshop staan we stil bij de impact die dergelijke incidenten hebben. Impact natuurlijk op de professional zelf, maar ook op het team en de organisatie in zijn geheel. Wat roept het op? Wat hebben we nodig? Graag gaan we met deelnemers van het festival in gesprek over hun ervaringen en delen we met elkaar welke aanpak wel of juist niet werkt.
Deze sessie is interessant omdat: opvang van medewerkers na calamiteiten en geweld een belangrijk onderwerp is.
Titel: 2020 separeervrij?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Iris Dijkhuizen (Fivoor)
Arjen Neven (Fivoor)
Omschrijving: Separeren draagt niet bij aan het welzijn van patiënten. Daarom wordt steeds meer geïnvesteerd in het terugdringen van separaties. Onlangs kwam ook het Dolhuys-manifest ‘Nederlandse GGZ separeervrij!’ tot stand. Twaalf ggz-instellingen hebben dit ondertekend, waaronder de Parnassia Groep. Binnen Palier, onderdeel van de Parnassia Groep, is onderzocht in hoeverre medewerkers binnen de organisatie het haalbaar vinden om in 2020 te stoppen met separeren. Meer over dit onderzoek en de resultaten hoor je in deze Talk. Om je alvast een idee te geven: slechts 7.7% lijkt het haalbaar om in 2020 te stoppen met separeren. Wel zegt een meerderheid dat ze het verminderen van het aantal en de duur van separaties realistisch vinden. Kortom, er is een duidelijke discrepantie tussen de boodschap van het Dolhuys-manifest en de zorgverleners op de werkvloer van de onderzochte afdelingen.
Deze sessie is interessant omdat: de resultaten ons meer vertellen over hoe de mensen op de werkvloer denken over separatie. Zijn de resultaten uit het onderzoek herkenbaar en wat is de oorzaak van de genoemde discrepantie?
Titel: ECT: het overwegen waard
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Valentijn Holländer (Arkin/Inforsa)
Arthur Dernison (Arkin/Inforsa)
Omschrijving: Elektroconvulsietherapie (ECT) is een veilige en effectieve behandelmethode voor patiënten met psychotische en stemmingsstoornissen die niet of onvoldoende reageren op medicijnen en psychologische interventies. Als door een therapieresistente psychose of stemmingsstoornis het recidiverisico niet of onvoldoende daalt, is de inzet van ECT beslist het overwegen waard. Inforsa bouwt momenteel het eerste beveiligde ECT-centrum van Nederland. Daarin willen we optimale biologische behandeling bieden voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die in het kader van TBS of een strafrechtelijke machtiging zijn opgenomen. De meningen en gevoelens over ECT, zeker als dat onder dwang en voor langere tijd dient te gebeuren, zijn verdeeld en overwegend negatief. In deze Talk vertellen we meer over de behandeling zelf, de indicatiegebieden en de implementatie ervan in het klinisch-forensische zorgaanbod. Met aandacht voor alle ethische en gevoelsaspecten rond ECT.
Deze sessie is interessant omdat: ... Inforsa wil overbrengen dat forensisch-klinische patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen net als iedere andere patiënt recht hebben op optimale behandeling van psychotische en stemmingsklachten, om zo de herstelkansen te vergroten en terugkeer in de samenleving te versnellen.
Titel: Herstelondersteunende zorg: minder dwang en drang
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Dick Boonman (De Woenselse Poort)
Mario Thijssen (De Woenselse Poort)
Omschrijving: Het team Herstelondersteunende zorg van De Woenselse Poort wordt in samenwerking met collega's van dagbesteding ingezet bij het terugdringen van dwang- en drangmaatregelingen. Dit gebeurt door: het coachen van teams door een ervaringsdeskundige in het volgen en uitvoeren van het separeerprotocol; dagbesteding Individuele Kamerprogramma’s voor cliënten die langdurig in een kamerprogramma zitten; evaluatiegesprekken tijdens of na de maatregel door een ervaringsdeskundige, waarin de beleving van de cliënt centraal staat.
Het doel van Herstelondersteunende zorg is tweeledig. Door het terugdringen van dwang en drang vergroten we de kwaliteit van leven voor de cliënt. En door de bejegening van de cliënt met het team kritisch vorm te geven kunnen we dwang en drang in de toekomst te voorkomen. Een verrijking op de zorg, zoals je zult horen in deze Talk.
Deze sessie is interessant omdat: deze methodiek leidt tot een menswaardigere behandeling tijdens crisismomenten en tot vermindering van inzet van ontwrichtende soms zelfs traumatische maatregelingen.
Titel: Vier jaar internationale samenwerking: de resultaten
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Talk
Sprekers: Peter Braun (Pompestichting)
G. Biemans (Pompestichting)
Omschrijving: Vertegenwoordigers van negentien landen hebben vier jaar lang met subsidie uit Brussel internationaal samengewerkt in Europa. Er zijn veel samenwerkingen tot stand gekomen. Hoe? Kom luisteren hoe we ondanks zeventien verschillende talen de verbinding vonden in de belangen voor onze patiënten. Enorme verschillen in systemen maar ook grote overeenkomsten in doelen. Hoe we elkaar vooruit kunnen helpen door informatie uit te wisselen en bij elkaar in de keuken te kijken. Verhalen, korte stukjes film en foto's laten zien dat Nederland, ondanks het gemopper op de forensische psychiatrie, een goed doordacht en effectief systeem heeft.
Deze sessie is interessant omdat: het niet gemakkelijk is om over de grens kennis te nemen van de situatie in forensische klinieken. Het is goed om te kunnen vergelijken met andere systemen en werkwijzen. En we kunnen laten zien dat we in die vier jaar heel wat (indirecte) invloed hebben gehad.

Waar sta jij?

Titel: Slachtoffer bedankt gewetenloze dader voor goed gesprek
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Manon Elbersen (Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld))
Mieke Binnema (Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld))
Omschrijving: Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) verzorgt al ruim tien jaar herstelbemiddeling: vrijwillig contact tussen slachtoffers en daders, zorgvuldig begeleid door een professionele en neutrale bemiddelaar. Vanuit de overtuiging dat mensen zelf kunnen bijdragen aan herstel. Bemiddeling kan in principe na elk delict en op elk gewenst moment. We sluiten niemand bij voorbaat uit.
Misschien ben je hier wel sceptisch over. Kunnen cliënten met een psychische stoornis überhaupt wel deelnemen? En hoe zit dat met een cliënt met een contactverbod? In deze workshop laten we je zien dat er meer mogelijk is dan je denkt. We gaan op prikkelende en dynamische wijze dieper in op de (on)mogelijkheden van bemiddeling. En op jouw rol als professional. Kom je naar onze workshop? Neem je cliënt dan wel (figuurlijk) mee!
Deze sessie is interessant omdat: herstelbemiddeling met cliënten uit de forensische zorg niet kan zonder heldere samenwerking met de professionals die hen begeleiden. We onderzoeken samen en aan de hand van prikkelende stellingen welke professionele twijfels en persoonlijke waarden kunnen meespelen bij het al dan niet aanmelden van cliënten.
Titel: Verborgen verbinding: omgaan met patiënten in een gedwongen kader
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Frans Pieterson (Justitieel Complex Zaanstad)
Bart Orsel (Penitentiair Psychiatrisch Centrum Zaanstad)
Rosali de Moor (Hogeschool INHOLLAND)
Omschrijving: In de gesloten forensische psychiatrie vormen destructieve parallelprocessen een probleem voor het werkklimaat en voor de behandelrelatie met de patiënt. Ze kunnen destructief zijn voor de effectiviteit van de medewerker, teams en organisatie als geheel. Je moet ermee dealen dat het erop lijkt dat je als professional minder autonomie krijgt in de steeds complexere werkomgeving. Daardoor kan het lastig zijn om jezelf als professional staande te houden. Omgaan met patiënten in een gedwongen kader en in een gesloten context doet wat met mensen. Dus ook met jou. Het vraagt erom waakzaam te zijn voor de destructieve krachten van het parallelproces. Stilstaan bij de beïnvloeding van deze destructieve parallelprocessen op jou en je team, maar ook op de patiënten is een voorwaarde voor ontwikkeling van je professionele gedrag. Na de korte speelfilm Verborgen Verbinding gaan we in deze workshop met elkaar in gesprek over persoonlijke ervaringen.
Deze sessie is interessant omdat: de actieve dialoog in deze workshop persoonlijke ervaringen verbindt met confrontatie, analyse, good practices en humor.
Titel: Theater Boven Water speelt jouw verhaal
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Anders
Sprekers: George Pancras (Van der Hoevenkliniek, Forensische Zorgspecialisten)
Omschrijving: Theater Boven Water maakt geïmproviseerd theater op basis van verhalen uit het publiek. Ook onze voorstelling in het kader van het thema ‘Waar sta jij?’ op het FFZ 2018 ontstaat ter plekke. Wij hebben niets ingestudeerd of voorbereid. Hoe gaat het in z’n werk? Mensen uit het publiek vertellen een gebeurtenis of anekdote. Dit gebeurt in een kort interview met de 'spelleider'. Waar sta jij in je kracht in het krachtenveld? Wat was een gouden moment in de samenwerking? Wanneer ging het helemaal mis? Wat wens je jezelf en je collega’s toe? Direct daarna spelen onze acteurs en muzikanten terug wat er is verteld. Daarbij staat respect voor de verteller en het vertelde als een paal boven water. Muziek en theater maken de essentie zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Kortom, wij spelen wat u wilt vertellen!
Deze sessie is interessant omdat: deze vorm van theater ‘boven water’ haalt wat er leeft. Mensen voelen zich daardoor begrepen en kunnen zich (opnieuw) met zichzelf en met elkaar verbinden. Ervaar het zelf!
Titel: Back to basic: voor welke zorg sta jij?
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Workshop
Sprekers: Swanny Kremer (FPC Dr. S. van Mesdag)
Yolande Voskes (VUmc )
Omschrijving: Veel mensen die in de hulpverlening werken hebben hier bewust voor gekozen, omdat ze bij willen dragen aan 'goede zorg' voor een ander die het op dat moment nodig heeft. Ooit heb je de keuze gemaakt om mensen te helpen, maar hoe is het nu? Je werkt in een forensische zorgsetting die aan elkaar hangt van regels en protocollen. Is er nog wel ruimte voor je vakmanschap? Kun je de kwaliteit van zorg bieden waar je voor staat? In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek, op zoek naar gemeenschappelijke delers en onderlinge verschillen. We gaan ‘back to basic’: voor welke zorg(ethiek) sta jij?
Deze sessie is interessant omdat: we samen nadenken over ‘goede’ forensische zorg. Zorg die past binnen de regels van de organisatie en justitie én aansluit bij de noden van de ander. Want dat is goed voor de cliënt, de samenleving en jouzelf.

Ervaringsterras

Titel: Thuishavens: verankerd in de samenleving
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Stefan Brosky (Ontmoeting)
Nel Randewijk (Ontmoeting)
Omschrijving: In de Thuishavens brengt Ontmoeting forensische cliënten in een vloeiende beweging van meer naar minder ondersteuning in verbinding met de wijk. Wij bieden hiermee forensische zorg midden in de samenleving. Het is een plek om verbinding te herstellen met jezelf en om met anderen te kunnen verbinden. In een Thuishaven wonen acht tot tien cliënten met dagelijkse (ambulante) begeleiding. In een traject van één tot twee jaar leren cliënten zelfstandig wonen in plaats van beschermd wonen. Ze oefenen in omgaan met 'echte buren', met werken of stage lopen en leveren een bijdrage aan de samenleving. Zo is de Thuishaven voor kwetsbare mensen een veilige plek in de wijk.
Dit voorstel is interessant omdat: de Thuishavens complexe doelgroepen op een laagdrempelige manier in verbinding brengen met de samenleving.
Titel: Fivoor: een sterkte zorgketen in de Randstad
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Lilian Jansen (Fivoor)
Marjolein Klaassen (Fivoor)
Annelien van Leusden (Fivoor)
Merel de Sprong (Fivoor)
Omschrijving: Vanaf 1 januari 2018 fuseren de Forensische onderdelen van Parnassia Groep, Altrecht en de Kijvelanden tot één nieuwe zorgorganisatie: Fivoor. Met de fusie ontstaat een hooggespecialiseerd zorgaanbod. Fivoor werkt aan een krachtige keten van behandeling en begeleiding, binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners in zorg en veiligheid. Door intensieve samenwerking met de reguliere GGZ en met partners als de penitentiaire inrichtingen, Openbaar Ministerie en politie wil Fivoor de maatschappelijke veiligheid vergroten: risico’s reduceren en de kans op recidive terugdringen. De naam Fivoor is nuchter en doelgericht, optimistisch en op de toekomst gericht. In de naam zijn verwijzingen opgenomen naar ‘forensisch’, ‘intensief’ en ‘vooruit’. De visuele identiteit is geïnspireerd op een bladzijde (in je leven) omslaan en met een nieuw hoofdstuk beginnen. Bovendien ligt de forensische zorg continue onder een vergrootglas en zijn wij dagelijks in het nieuws.
Dit voorstel is interessant omdat: Fivoor een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg levert, met een directe toegang tot hooggespecialiseerde bovenregionale zorgprogramma’s. Wij begeleiden onze patiënten op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën.
Titel: Dutch Cell Dogs
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Matty Timmermans (De Woenselse Poort)
Betty Buijtels (Stichting Dutch Cell Dogs)
Marlies de Bats (Dutch Cell Dogs)
Omschrijving: Daar zit je dan, achter tralies. Als mens, of als hond. Je hebt het er zelf naar gemaakt. Toch?
Bij Dutch Cell Dogs denken we daar iets anders over. Het leven is niet altijd even maakbaar. En het is vreselijk om je vrijheid kwijt te zijn. Als mens en als hond. Wij geven graag een tweede kans. Dat doen we door asielhonden te laten trainen door gedetineerden, zodat ze meer kans hebben op een nieuw thuis. We focussen ons op de honden, maar helpen zo indirect ook mensen. Wij houden niet van blaren. Ook niet van dikke bulten. We houden van honden en van mensen. Van een positieve kijk op het leven, van een klik tussen mens en dier. Van een trainingsprogramma waar iedereen beter van wordt. Dát is pas gerechtigheid.
Dit voorstel is interessant omdat: de trainingen een groot positief effect hebben op zowel de asielhonden als op de gedetineerden.
Titel: VerlofHulp: met een app op verlof
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Yvonne Bouman (Transfore)
Dirk Dijkslag (Transfore)
Omschrijving: Verlof is een belangrijk onderdeel van het forensische resocialisatieproces. De stap tussen begeleid en onbegeleid verlof is groot. Om die stap iets te verkleinen en om patiënten te helpen tijdens dit onderdeel van hun behandeling en verblijf, hebben GGZ-NHN, Transfore en Minddistrict een app ontwikkeld: de VerlofHulp. Op het het Ervaringsterras leggen we je graag de werking van de app uit.
Dit voorstel is interessant omdat: de VerlofHulp patiënten de mogelijkheid biedt zich te laten ondersteunen tijdens verlof. De behandelaar hoeft niet direct mee te kijken, maar is er wel bij betrokken.
Titel: Samen VooRuit met virtual reality
Thema: In verbinding met de samenleving
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Hanneke Kip (Universiteit Twente & Transfore)
Ron Voorhuis (ZZP)
Dirk Dijkslag (Transfore)
Yvonne Bouman (Transfore)
Omschrijving: We horen steeds vaker dat virtual reality echt iets kan toevoegen aan behandelingen in de forensische GGZ. Maar wat is die toegevoegde waarde precies? En hoe zorgen we ervoor dat een VR-toepassing ook daadwerkelijk iets verbetert in de praktijk? In het project VooRuit geven we antwoord op deze vragen. Dit doen we door virtual reality niet voor, maar samen met patiënten en behandelaren te ontwikkelen.
Op het Ervaringsterras vertellen we je meer over dit ontwikkelproces. In de eerste fase zochten we samen met patiënten en behandelaren naar mogelijkheden van VR in de forensische GGZ. Op basis daarvan hebben we zes ideeën voor VR-toepassingen ontwikkeld en daarover filmpjes gemaakt. We nodigen je van harte uit om de filmpjes te komen bekijken en met ons mee te denken over de mogelijkheden.
Dit voorstel is interessant omdat: je wordt geprikkeld om mee te denken over betekenisvolle innovatie binnen de forensische GGZ.
Titel: Alcoholmeter: focus op gedragsverandering
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Anne Hoeksema (Stichting Verslavingsreclassering GGZ)
Ciska Trouw (Stichting Verslavingsreclassering GGZ)
Omschrijving: Drankmisbruik speelt regelmatig een prominente rol bij (gewelds)criminaliteit. In januari 2017 is de reclassering samen met het Openbaar Ministerie gestart met de pilot Alcoholmeter. De Alcoholmeter is een enkelband die 24/7 het alcoholpromillage meet via transpiratie. De pilot moet uitwijzen of deze enkelband geschikt is voor toepassing in het strafrecht ter controle op de naleving van het alcoholverbod. Door alcoholgebruik inzichtelijk en bespreekbaar te maken, vergroten we de intrinsieke motivatie om wat aan het probleem te doen en werken we aan gedragsverandering. Op het Ervaringsterras hoor je van de Verslavingsreclassering (SVG) de laatste inzichten vanuit de praktijk en maak je zelf kennis met de Alcoholmeter. Hoe kijken professionals vanuit de forensische zorg tegen de Alcoholmeter aan?
Dit voorstel is interessant omdat: de Alcoholmeter een uniek middel is, waarmee de reclassering naast Engeland en Amerika op een innovatieve manier werkt aan gedragsverandering op het gebied van middelengebruik.
Titel: Maak kennis met de Piet Roordakliniek
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Agnes de Vries (Tactus Verslavingszorg)
Erica Haneveld (Tactus Verslavingszorg)
Omschrijving: Elk jaar blijkt weer hoe goed het is om elkaar tijdens het FFZ te zien en te spreken en te informeren over de laatste ontwikkelingen. Dat doen we dan ook graag. Brainstorm met ons mee over behandelduur, de behandeling voor mensen met een lichtverstandelijke beperking en gerichte risicotaxatie. We zien je graag op het Ervaringsterras!
Dit voorstel is interessant omdat: onze kliniek een brede forensische doelgroep bedient, waarbij we van elkaar kunnen leren en gebruik maken van elkaars expertise.
Titel: School2Care voorkomt uitval jongeren
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Jefta ten Kaate (Horizon Jeugdzorg & Onderwijs)
Marloes Wijnberger (Horizon Jeugdzorg & Onderwijs)
Omschrijving: Jongeren met dusdanige meervoudige problematiek dat zij de aansluiting met het voortgezet (speciaal) onderwijs verliezen. Dat is de doelgroep van School2Care. Deze jongeren zijn gebaat bij een aanpak waarin onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding geïntegreerd worden aangeboden. Met deze wrap-around-care aanpak kunnen we verdere maatschappelijke uitval voorkomen. Door middel van intensieve begeleiding en zorg op maat willen we een uithuisplaatsing voorkomen of de duur in een gesloten setting tot een minimum beperken. Kom kennismaken met School2Care. We gaan graag met je in gesprek om te horen hoe we als professionals de levens van deze jongeren een positieve boost kunnen geven.
Dit voorstel is interessant omdat: School2Care alle leefgebieden van een jongere aanpakt en er een intensieve samenwerking bestaat tussen de school en de ketenpartners. We hebben elkaar hard nodig!
Titel: Forensisch circuit Oost-Nederland
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Leon Feijen (Stichting Transfore)
Pauline Mastbergen (GGNet)
Omschrijving: Op initiatief van Stichting Transfore is twee jaar geleden het forensische circuit Oost-Nederland (FCON) opgericht. Een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgaanbieders in de regio. Patiënten beschikken over een individueel patiëntentraject dat het hele FCON kan volgen. Dit ultieme voorbeeld van het thema verbinden waarborgt de continuïteit van zorg. Tijdens dit festival vertellen we er meer over aan de hand van best practices, zowel in een workshop als op het Ervaringsterras. Kom langs!
Dit voorstel is interessant omdat: het FCON je meeneemt in de gang van zaken tijdens de overleggen, maar ook laat zien wat deze afspraken aan tafel in de praktijk opleveren. No nonsens overleg, concrete afspraken en geen loze beloften.
Titel: Tussenwoonvoorziening in Limburg
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Bob Evers (Zorggroep Triade)
Nicky Annard (Levanto)
Omschrijving: Meer ambulante zorg. Dat is het uitgangspunt van de samenwerking binnen de Zuid-Limburgse FZ-keten. Deelnemers zijn Veiligheidshuis Parkstad, Housing, woningcorporaties en Zorggroep Triade. Op het Ervaringsterras vertellen we meer over onze tussenwoonvoorzieningen: drie gestoffeerde appartementen waar cliënten wonen onder intensieve begeleiding. Hier kunnen ex-gedetineerden resocialiseren zonder verdere ondersteuning vanuit toezicht van de reclassering. Hoe we dat doen? Onder andere door ketensamenwerking, 'out of the box-denken', overleggen, diverse gemeentelagen actief betrekken en partners deelgenoot maken van de opstartproblemen. En last but not least: uitgaan van de mens áchter de ex-gedetineerde.
Dit voorstel is interessant omdat: de manier van werken met Van der Staaij-gelden en de bijkomende inzet en gedachtegoed uniek is in Nederland.
Titel: Verbinding zonder vertraging
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Gert Bouwes (FPC de Rooyse Wissel)
Willem Huisman (Reclassering Nederland)
Nick Faber (Gemeente Venray)
Elvy Peters (UWV)
Omschrijving: Het Werkhuis, reclassering, UWV en gemeente Venray werken nauw samen aan de terugkeer op de arbeidsmarkt van mensen met psychische of psychiatrische problemen. In het Werkhuis bieden we alle ondersteuning die nodig is. Het resultaat: een warme overdracht bij verandering van titel of zorginstelling. We delen alle beschikbare informatie met ketenpartners. Daardoor is sprake van continuïteit en loopt het traject van de cliënt veel minder vertraging op.
Dit voorstel is interessant omdat: cliënten gebaat zijn bij deze aanpak. Onze gezamenlijke aanpak werkt en dat lichten we graag toe tijdens het festival.
Titel: Dromen van herstel: de kracht van verbinding
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Rolf Scheinhardt (Terwille verslavingszorg )
Christiaan Woltjer (Terwille verslavingszorg )
Omschrijving: Hulpverleners zijn niet te vertrouwen…Veel mensen denken er zo over na een detentie of maatregel. En dat begrijpen we bij Terwille. Uit ervaring weten we dat oprechte interesse, gewoon dóen, erg belangrijk is bij herstel. Bij Terwille hebben we geen oordeel, we durven te denken vanuit de kracht van verbinding tussen mensen. Detentie of een maatregel kan een verandermoment zijn, een plek om met hulpverleners in contact te komen. We dromen van herstel: we bieden ambulante verslavingsbehandeling en outreachende zorg binnen het forensisch veld, waaronder in diverse penitentiaire inrichtingen. We blijven steeds in oprecht en gelijkwaardig contact: voor, tijdens en na detentie. Wij zetten door. Ook bij bijvoorbeeld overplaatsing. Dat kan zijn in een andere PI, thuis, poliklinisch, bij onze eigen re-integratiemogelijkheden, maar zeker ook in samenwerking met ketenpartners. We gaan graag met je in gesprek over het verbinden van onderlinge vormen van ondersteuning tot een integrale samenwerking.
Dit voorstel is interessant omdat: een integrale benadering actief bijdraagt aan effectieve ondersteuning bij re-integratie en herstel. Succesverhalen uit de praktijk laten zien wat er mogelijk is als je maar goed samenwerkt.
Titel: De Vinkebrug: participatie en recidivevermindering
Thema: In verbinding met onze partners
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Yoeri van der Lugt (Stichting Herstelling)
Fons Groeneveld (Stichting Herstelling)
Omschrijving: De Vinkebrug begeleidt delictplegers die niet te handhaven zijn binnen reguliere leer- of werktrajecten. Hun maatschappelijke perspectief is daardoor zeer gering, en de recidivekans hoog. Vinkebrug is een voortraject om deze impasse te doorbreken. In een aangepaste omgeving verwerven delictplegers basiscompetenties - zoals werkhouding en werkvaardigheden - die voor instroom in een regulier traject gelden. In die omgeving werken zij tegelijkertijd aan de factoren die de impasse hebben vergroot: onder andere motivatie, antisociaal gedrag, dagritme, fitheid, middelengebruik en schulden. Dit gebeurt in een gedwongen kader. Ze voeren werktaken, sport en grensverleggende activiteiten uit in een prikkelarme, landelijke omgeving. Ook is er een vaste werkweek onder begeleiding van mentoren (groepsbegeleiding) en een trajectbegeleider (individuele begeleiding). Expertise van forensische psychiatrie en aanvullende zorg en hulp worden op maat ingezet.
Dit voorstel is interessant omdat: De Vinkebrug een traject is waarin intensief wordt samengewerkt met ketenpartners. Krachtenbundeling als sleutel naar succes.
Titel: Forensische Zorg binnen de GGZ
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Ingeborg Graumans (GGz Breburg)
Marit Göbel (GGz Breburg)
Omschrijving: Met het aannemen van de nieuwe wetgeving over forensische zorg wordt het mogelijk om in elke fase van het strafrechtelijk traject te kiezen voor een behandeling in de GGZ. Als bescheiden team Forensische Zorg in een ggz-instelling hebben wij dagelijks te maken met de obstakels waarmee andere teams binnen onze GGZ de forensische doelgroep veroordelen. We vertellen je graag meer over onze ervaringen.
Dit voorstel is interessant omdat: ... wij in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de uitdagingen van het werken met de forensische doelgroep in een 'gewone' GGZ en daar graag over in gesprek gaan.
Titel: Veilig verbinden
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Milo Oudenhoven (De Forensische Zorgspecialisten)
Monique Uijen (De Forensische Zorgspecialisten)
Omschrijving: De Waag en de Van der Hoeven Kliniek geven op allerlei fronten uitvoering aan verbinding: verbinding tussen polikliniek en kliniek, verbinding tussen forensische zorg en de GGZ en verbinding tussen de behandelkamer en de wijk. We doen dit met nieuwe initiatieven en met erkende programma's.
We hopen je te mogen ontvangen bij onze stand.
Dit voorstel is interessant omdat: professionals in de forensische zorg van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren.
Titel: Forensische Studiedag
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Femmy Visser (GGZ Friesland)
Herbert Wemelink (FPA Heiloo)
Omschrijving: De forensische studiedag is al meer dan 25 jaar een unieke dag die door en voor werkers in de 24 uurszorg in de forensische psychiatrie wordt georganiseerd. Ieder jaar weer een nieuw thema dat aansluit bij de actuele zaken op ons werk. Doel van de forensische studiedag is kennis opdoen en netwerken. De dag kent een ochtendprogramma met sprekers en een middagprogramma verschillende workshops. Tussendoor genoeg tijd om ervaringen uit het werkveld met elkaar te delen en nieuwe tips uit te wisselen met collega's.
Dit voorstel is interessant omdat: je na het bezoeken van onze presentatie het unieke karakter van de forensische studiedag kent en weet wat de dag voor je kan betekenen.
Titel: 10 jaar commissie Ethiek
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Jaap van Vliet (Zelfstandig)
Sylvia Gerritsen (VUmc)
Omschrijving: Ook de commissie ‘Ethiek in de forensische psychiatrie’ viert een 10-jarig jubileum dit jaar. Ethiek gaat over wat wij wel of niet ‘goed’ handelen vinden in een bepaalde situatie. Al tien jaar zet de commissie dit onderwerp op de agenda. In de eerste jaren vooral door het organiseren van symposia over beladen thema’s zoals het toedienen van libidoremmende middelen, of de weigerende observandus. De afgelopen jaren is de commissie zich steeds meer gaan toeleggen op het inzetten van het Moreel Beraad als methode om ethische dilemma’s op de werkvloer te bespreken. Op het Ervaringsterras laten we zien hoe je de commissie kunt raadplegen over (complexe) vraagstukken, beleidskeuzes en over onderzoeksvragen die te maken hebben met de zorg voor forensische patiënten.
Dit voorstel is interessant omdat: de commissie je helpt om op een andere manier naar ethische dilemma’s te kijken waar je in je werk tegenaan loopt. Onder andere door gestructureerde vragen te stellen, de invalshoek te veranderen of je een spiegel voor te houden.
Titel: Het EFP laat projecten groeien en bloeien
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Renske de Zwart (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP))
Gijs Bakkum (EFP)
Omschrijving: Welke projecten voert het EFP uit om het forensische veld te laten groeien en bloeien? We zijn voor en door het veld in het leven geroepen om te zorgen dat de kwaliteit van zorg doorlopend wordt bewaakt en verbeterd. Dat doen we graag en met enthousiasme. Maar hoe doen we dat? En is onze werkwijze elk jaar weer de juiste? Het speelveld verandert doorlopend, nieuwe partners zoals RIBW/ MO en de PPC sluiten zich aan en ook de wereld waarin we werken is constant in beweging. Op het Ervaringsterras laten we zien wat we doen om in verbinding te blijven met het veld. Het EFP maakt als een tuinman met een gieter van het forensische veld een groene tuin, met vele bloemen en bezige bijtjes, die door kruisbestuiving kennis verspreiden en netwerken formeren. Bij onze stand kan je hiervan de vruchten komen plukken!
Dit voorstel is interessant omdat: je een beeld krijgt van de werkwijze en verschillende projecten die het EFP faciliteert, van KFZ tot Kwaliteitsnetwerken. Je kunt ook kennismaken met onze stakeholders, van RIBW tot Reclassering.
Titel: 'Weet wat je kan': de stand van zaken
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Marsja Mulder (Trajectum)
Ragna Plomp (Transfore)
Omschrijving: Hoe gaat het verder met de producten die ontwikkeld zijn met hulp van het KFZ? Wij, ontwikkelaars van de module ‘Weet wat je kan’, horen het graag uit de eerste hand. ‘Weet wat je kan’ is een module psycho-educatie LVB voor cliënten en hun naasten. Ken je de module al? Ben je enthousiast begonnen en dat gebleven? Of heb je tips ter verbetering? Laat het ons weten op het Ervaringsterras. We willen ook laten zien dat we niet stil hebben gezeten de laatste twee jaar. Er is net een versie 2.0 verschenen, er zijn samenvattende kaarten gemaakt en de online module is verbeterd op grond van feedback van cliënten. Kom langs voor een demonstratie en een korte enquête!
Dit voorstel is interessant omdat: je direct met de ontwikkelaars ervaringen kan delen en de nieuwe materialen van de module meteen kunt bekijken.
Titel: Van puzzel naar schakel: verbinding in optima forma
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Miranda de Jonge (FPC Dr. S. van Mesdag)
Baukje Dotinga (Verslavingszorg Noord Nederland)
Omschrijving: Het is een hele puzzel om als zorgaanbieder de ambulante behandeling van forensische patiënten in volle breedte goed te organiseren. Verbinding met partner-professionals zorgt voor stevige schakels in de keten. VNN (reclassering/forensische poli), de AFPN Groningen en het transmuraal team van de Mesdag bundelen sinds 2014 de krachten in het project ‘Van puzzel naar schakel’. Wij vertellen je graag over ons gezamenlijk multidisciplinair overleg waarbij ook overige ketenpartners aansluiten. Waar ingebrachte casuïstiek leidt tot nieuwe inzichten in de behandeling en het toezicht van de reclassering. Een samenwerkingsvorm waarin reclasseringswerkers, behandelaren en welzijnswerkers elkaar kunnen consulteren en expertise kunnen uitwisselen. Een samenwerkingsvorm die leidt tot cliëntoverdracht en een gezamenlijk optrekken in (ingewikkelde) casuïstiek. Als geschakelde organisaties weten we elkaars deskundigheden te benutten ten gunste van de voortgang van het traject van de cliënt. Maak kennis met ons op het Ervaringsterras!
Dit voorstel is interessant omdat: de intensieve samenwerking spontaan is gestart op de werkvloer, aansluitend op de behoefte van de professionals in de keten. Bestuurlijk bouwen we de randvoorwaarden. Zo werken we samen in verbinding aan het verminderen van recidive.
Titel: WODC-informatiestand
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Marleen Nagtegaal (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Charlotte Barendregt (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
Liza Cornet (Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC))
Omschrijving: Het WODC verricht al jaren wetenschappelijk onderzoek naar de forensische zorg. Onderzoek is vooral van waarde als het aansluit bij de informatiebehoefte uit het werkveld en als de bevindingen worden toegepast in de praktijk. Kom langs om de laatste stand van zaken op jouw deelgebied binnen de forensische zorg te vernemen. Laat weten op welke vlakken er echt nieuw onderzoek nodig is en bespreek deze ideeën met de onderzoekers bij de stand. We delen samenvattingen van recent onderzoek uit, er draait een powerpointpresentatie met interessante bevindingen en je kunt in gesprek met de onderzoekers van het WODC.
Dit voorstel is interessant omdat: de opgedane kennis meteen in de praktijk kan worden gebracht; je direct op de hoogte bent va de meest recente cijfers en bevindingen; je onderzoeksideeën een luisterend oor zullen vinden.
Titel: Onderzoek: hoe veilig is de forensische zorg?
Thema: In verbinding met professionals
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Michiel Ehrismann (Andersson Elffers Felix)
Katy Hofstede (Andersson Elffers Felix)
Frank Candel (Andersson Elffers Felix)
Omschrijving: De bezoekers van het FFZ werken dagelijks aan goede forensische zorg, maar mogelijk staat die kwaliteit onder druk. Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris een onderzoek aangekondigd naar de situatie in de sector: hoe gaat het met de kwaliteit en de veiligheid? Het onderzoek is nog in volle gang: het ideale moment voor input. We gaan op het Ervaringsterras graag met je in gesprek om jouw ervaringen te horen. We zijn op zoek naar een eerlijke beschrijving van de sector: geen zwartboek en ook geen mooi-weer-verhaal. Daarom zetten we een ‘inloopterras’ op. Daar presenteren we onszelf en onze eerste bevindingen. Klopt ons beeld? Wat missen we nog? Heb jij nog tips? Kan ons rapport bijdragen aan jouw werk?
Dit voorstel is interessant omdat: je hiermee de kans krijgt jouw kijk op de forensische zorg te geven. Jouw mening is belangrijke input! De resultaten worden gepresenteerd aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer.
Titel: De waarde van vrijwilligerswerk
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Christiaan Verschoor (Gevangenenzorg Nederland)
Herma van Essen (Gevangenenzorg Nederland)
Omschrijving: De waarde van vrijwilligerswerk in de Forensische Zorg is na een aantal jaren praktijkervaring duidelijk gebleken. Onze zorgvragers hebben onder andere in onderzoeken van WODC en Stichting Presentie het bezoekwerk van Gevangenenzorg Nederland positief gewaardeerd. Bezoeken in de Forensische Zorg betekent voor vrijwilligers een kwestie van een lange adem. Hoe houden ze dit vaak jarenlang vol? Wij vertellen hier graag over in onze stand en bespreken graag de mogelijkheid om ook in jouw kliniek iets te betekenen voor (eenzame) patiënten.
Dit voorstel is interessant omdat: vrijwillgerswerk staat of valt met goede afstemming met de medewerkers van de forensische zorginstellingen. Het helpt om elkaar te ontmoeten, en dat kan natuurlijk bij uitstek op het FFZ.
Titel: Nieuwe woonconcepten: Doelbewust Wonen en Skejby
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Job Boersma (LIMOR)
Hendri Schutte (LIMOR)
Omschrijving: In Noord-Nederland experimenteert LIMOR met Volledig Pakket Thuis (VPT). Wij zetten VPT in voor twee vernieuwende woonconcepten, Skejby en Doelbewust Wonen. Skejby is een project in ontwikkeling waarbij studenten en gedetineerden in de laatste fase van detentie samenwonen en een community vormen. In het Deense Aarhuus is deze woonvorm al sinds 1979 een daverend succes. Doelbewust Wonen is een gestructureerd zorgprogramma voor cliënten voor wie beschermd wonen wel gewenst, maar niet passend is. Doelbewust Wonen kan in de eigen woning op maat worden aangeboden. De sleutel tot succes is aandacht voor het oefenen van sociale interactie en dagactivering. Met sport worden frustraties gezond verwerkt en werk en studie brengen het zelfvertrouwen terug. Medewerkers van LIMOR vertellen graag over beide woonconcepten op het Ervaringsterras.
Dit voorstel is interessant omdat: beide woonconcepten gerealiseerd kunnen worden in het eigen werkgebied. De verwachting van beide projecten is dat het de kans op terugval verkleint en dat er is sneller sprake is van duurzaam herstel.
Titel: LifeWise: in verbinding met de LVB-doelgroep
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Maarten Verachtert (Cordaan)
Giëlla Gregorius (Middin)
Omschrijving: Van de groep mensen die terecht komen in de forensische zorg, heeft een groot aantal een lichte verstandelijke beperking (LVB). De aandacht voor deze doelgroep neemt toe en daarmee de vraag om professionele hulp.
Middin en Cordaan bieden forensische ondersteuning aan cliënten met LVB. Door hun beperking zijn zij vaak niet in staat problemen in hun leven zelfstandig op te lossen. Hierdoor vallen zij terug in crimineel gedrag. Omdat een LVB op het eerste oog niet makkelijk waarneembaar is, worden deze mensen overschat en krijgen ze niet de zorg die zij nodig hebben.
Middin en Cordaan hebben nu een methodisch kader ontwikkeld waarmee begeleiders concrete handvatten krijgen om mensen met een LVB en bijkomende complexe problematiek te ondersteunen: LifeWise. Onze begeleiders delen tijdens FFZ ervaringen uit over de werkpraktijk.
Dit voorstel is interessant omdat: LifeWise je kan helpen beter om te gaan met de complexe hulpvraag van mensen met een LVB die uit detentie komen.
Titel: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
Thema: Waar sta jij?
Werkvorm: Ervaringsterras
Sprekers: Bianca Roelofsen (GGZ Noord-Holland-Noord)
Lotte de Graaf-Baan (GGZ Noord-Holland-Noord)
Omschrijving: Op de FPA van GGZ Noord-Holland Noord vragen we (ex-)cliënten en naastbetrokkenen om feedback door hen in een spiegelbijeenkomst te vragen hoe zij de verschillende facetten van een behandeling hebben ervaren. Het gaat daarbij om wat goed bevallen is én om kritiek en eventuele tips: van beiden kunnen wij leren. De leden van het betrokken team zijn bij dit gesprek als toehoorder aanwezig. Zij luisteren naar wat de deelnemers vertellen en nemen dus niet deel aan het gesprek zelf. In het laatste deel van het gesprek kunnen zij wel enkele vragen stellen aan de deelnemers. Het gesprek staat onder leiding van twee gespreksleiders. Bij de stand over spiegelbijeenkomsten krijg je informatie over deze alternatieve, aantrekkelijke manier om direct feedback te krijgen van cliënten en familieleden. Ga met ons in gesprek over de ervaringen tot nu toe en neem de handige checklist mee!
Dit voorstel is interessant omdat: de directe confrontatie tijdens spiegelbijeenkomsten veel meer indruk maken dan indirecte terugkoppelingen, zoals een cliënttevredenheidsmonitor.